Posts in category

Ny på jobbet


– Med över 15 års erfarenhet från den svenska arbetarrörelsens internationella solidaritetsarbete har Oscar Ernerot både det nätverk och den erfarenhet som behövs för att leda och utveckla Palmecentrets verksamhet i en orolig tid, säger Palmecentrets ordförande Margot Wallström. Oscar Ernerot kommer närmast från tjänsten som LO:s internationella chef för enheten för internationella frågor. I …

Nicolas Weeks är i dag ambassadör i La Paz. Dessförinnan var han ministerråd vid ambassaden i Bangkok. Han har tidigare tjänstgjort vid bland annat ambassaden i Peking och FN-representationen i New York samt på olika enheter inom UD.

Ida Högberg, ny i Läkarmissionens styrelse. Foto: Läkarmissionen

Ida Högberg har valts in i Läkarmissionens styrelse. Idag arbetar Ida på Pelago och tidigare på Novare. Hon har tidigare arbetat på Svenska kyrkan i London.

Sanna Wolk, ny ordförande i Svenska FN-förbundet. Foto: X

Sanna Wolk är professor i juridik och dessutom förbundsordförande för Sveriges universitetslärares och forskares förbund (SULF). Hon efterträder Annelie Börjesson som varit FN-förbundets ordförande i sex år.

Nya ledamöter i Svenska PEN:s styrelse. Foto: Svenska PEN

Under Svenska PEN:s årsmöte den 6 maj återvaldes Kerstin Almegård till ordförande och tre nya ledamöter valdes in i styrelsen: Anna Grinzweig Jacobsson, Hana Al-Khamri och Carl Ehrenkrona. Anna Grinzweig Jacobsson är författare, fysiker och ordförande i Judiska Salongen i Göteborg. Hana Al-Khamri, frilansskribent, författare, föreläsare och utsedd till en av årets kvinnor av Expressen …

Karl Backéus. Foto: UD

Karl Backéus arbetar idag på enheten för Östeuropa och Centralasien på UD. Dessförinnan var han chef för sektionskansliet i Yangon. Han har varit gruppchef för bankgruppen på enheten global agenda på UD och tjänstgjort vid sektionskansliet i Kigali.

Margareta Wahlström har en lång erfarenhet av att arbeta inom biståndsbranschen. 2017-2021 var hon ordförande för Röda Korset. Hon har bland annat arbetat för FN i Afghanistan, och där kunde hon följa SAKs arbete.

Giva Sverige, nya ledamöter 2024, Ida Bah, Andreas Drufva, och Henrik Szabo. Foto: Giva Sverige

De tre är Ida Bah, insamlingschef, Läkare utan Gränser, Andreas Drufva, marknadschef, Naturskyddsföreningen och Henrik Szabo, generalsekreterare, Stiftelsen Läxhjälpen. Ida Bah har haft chefsroller på UNICEF och Läkare utan gränser. Andreas Drufva har varit aktiv i organisationer som Friends, Amnesty och Rättviseförmedlingen i många år. Henrik Szabo har arbetat inom ideell sektor i tio år …

Björn Holmberg, ny VD för Dag Hammarskjöldstiftelsen

Björn Holmberg har mer än 25 års internationell erfarenhet inom svensk public service och civilsamhällets organisationer. Han är doktor i freds- och konfliktforskning och kommer närmast från rollen som chef för program och påverkan på Plan International Sverige.

Olof Skoog har varit Europeiska unionens ambassadör i Indonesien och Brunei samt till ASEAN och Sveriges ambassadör vid Förenta nationerna.

Alexandra Pascalidou

Alexandra Pascalidou är journalist, författare, dramatiker, föreläsare och en flerfaldigt prisbelönt människorättskämpe.

Fotbollsspelaren Fridolina Rolfö är ny ambassadör för barnrättsorganisationen Plan International Sverige. Fridolina Rolfö är en av världens främsta fotbollsspelare, och en nyckelspelare i både det svenska landslaget och sitt klubblag FC Barcelona.

Ylva Jonsson Strömberg är Läkare Utan Gränsers nya generalsekreterare i Sverige. Mellan 1998 och 2002 arbetade hon för Läkare Utan Gränser som sjuksköterska, medicinsk koordinator och projektkoordinator i dåvarande södra Sudan, Etiopien, Kenya, Sierra Leone och Pakistan.

Ylva Löwenborg är ny ordförande i svenska Amnesty. Hon har varit chef på Röda Korset, Sensus studieförbund och Rädda Barnen.

Stig Fredrikson

Stig Fredrikson är en veteran inom svensk journalistik som under decennier bevakat utrikespolitiska frågor. Han har bland annat varit utrikeskorrespondent i Moskva och redaktionschef för Aktuellt.

Liza_Alexandrova-Zorina

Liza Alexandrova-Zorina, rysk journalist och författare av den omtalade boken Imperiets barn, har valts in i Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheters styrelse. Liza Alexandrova-Zorina är numera bosatt i Sverige.

Regeringen har utsett Johanna Teague till ambassadör i La Paz. Johanna Teague är idag ambassadör i Kigali. Hon har bland annat varit rådgivare åt biståndsministern. Hon har arbetat på Sida i Stockholm, tjänstgjort vid ambassaden i La Paz samt arbetat för FN:s befolkningsfond i La Paz.

Människorättsjuristen och hållbarhetsexperten Parul Sharma har valts till ny ordförande för UN Women Sverige. Parul Sharma arbetar just nu som tillförordnad generalsekreterare på Institutet mot mutor och har lång erfarenhet av att stötta olika samhällssektorer i hållbarhetsfrågor. Hon utsågs 2022 till biståndsdebattens mäktigaste och har skrivit ett stort antal debattartiklar i Global Bar Magazine. Redaktionen

Nicola Clase kommer närmast från en tjänst som ambassadör i Helsingfors. Hon har varit ambassadör i London och tjänstgjort vid ambassaderna i Köpenhamn och London. Hon har även varit ambassadör för migrations- och flyktingsamordningsfrågor på UD, statssekreterare för utrikes- och EU-frågor, samt utrikespolitisk rådgivare åt Moderaterna.

Ulrika Modéer kommer närmast från en tjänst som assisterande generalsekreterare och chef för avdelningen för externa relationer och påverkansarbete inom UNDP, FN:s utvecklingsprogram. Hon har varit statssekreterare under dåvarande biståndsministern Isabella Lövin och har även arbetat på Diakonia.

Lena Ingelstam kommer närmast från rollen som generalsekreterare för Diakonia och har arbetat länge i civilsamhället och inom offentlig förvaltning. Hon har varit internationell chef på svenska Rädda barnen och avdelningschef på Sida.

Charlotte Sammelin är i dag chef för Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad på Utrikesdepartementet (UD). Hon har varit ambassadör i Aten och tidigare tjänstgjort vid den svenska EU-representationen i Bryssel och vid ambassaden i Madrid. Hon har även arbetat för EU-kommissionen och Europeiska rådet i Bryssel samt vid OECD:s sekretariat i Paris. …

Pontus Rosenberg är i dag ministerråd och ställföreträdande myndighetschef på ambassaden Bogotá. Han har tidigare arbetat vid olika enheter i Utrikesdepartementet, senast som biträdande chef för Asien-, Oceanien- och Latinamerikaenheten. Han har även varit chargé d’affaires vid, för tiden, sektionskansliet i La Paz och tjänstgjort vid ambassaderna i Guatemala och Bogotá. Pontus Rosenberg tillträder hösten …

Wanja Kaufmann, tidigare internationell sekreterare för Miljöpartiets ungdomsförbund Grön Ungdom, har valts om till ordförande för Green Forum, Miljöpartiets partianknutna insamlingsstiftelse – en av de åtta partianknutna organisationer som får stöd från Sida för att stötta systerpartier och demokratisk samhällsutveckling internationellt. 

Jessica Svärdström är i dag ambassadör i Bagdad vars verksamhet för tillfället är förlagd till Stockholm. Hon har tidigare varit ambassadör i Bamako och arbetat vid olika enheter i Utrikesdepartementet, senast som biträdande chef för enheten för europeisk säkerhetspolitik. Hon har även tjänstgjort vid ambassaderna i Bagdad och Kabul samt vid Sveriges Natodelegation i Bryssel. …

Alexandra Rapaport är ny goodwillambassadör för Kvinna till Kvinna! Alexandra är skådespelare och exekutiv producent och har under många år engagerat sig för kvinnors rättigheter.

Lina Kellgren har tolv års erfarenhet inom kommunikation i flertalet branscher (bland annat musik och utbildning). Hon kommer närmast från Berghs School of Communication där hon varit marknadschef och suttit i bolagets ledningsgrupp.

Marcus Henningsson kommer senast från en position som förhandlare och rådgivare på Akavia. Han har en bakgrund inom strategisk kommunikation och strategiskt arbete som teamchef på Unionen.

Jeanna Isacson har en bakgrund inom mänskliga rättigheter och internationell utveckling. Hon har bland annat arbetat med landsbygdsutveckling i Gambia samt internationella stiftelser och strategiska partnerskap.

Paul Rapacioli är ny chef för medieinstitutet Fojo. Han var tidigare medgrundare av och VD för The Local. Innan dess arbetade han på det brittiska företaget Reed, Europas största platsbank för arbeten.

Kajsa Åberg och Victoria Appelqvist har valts in i Zelmerlöw & Björkman Foundations styrelse. Kajsa Åberg har varit verksamhetsansvarig på af Jochnick Foundation som fokuserar på kvinnor, barn och utbildning. Victoria Appelqvist har en lång bakgrund inom internationell marknadsföring och kommunikation från till exempel iZettle, Stadium och Tre.

Peter Lundberg är ny chef för Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Han har tidigare arbetat för Sida, Internationella Röda Korset och Röda Halvmåne-federationen samt UD.

Jonathan Mellblom har tidigare varit Controller för Östra Afrika vid biståndsorganisationen PMU. Han har även varit biträdande Generalsekreterare för organisationen Kristen Idrottskontakt (KRIK). Jonathan Mellblom har en masterexamen i Ekonomi från Uppsala Universitet.

Christina Johannesson är regeringens nye representant gentemot Belarus demokratiska krafter i exil. Christina Johannesson är särskilt sändebud för det Östliga partnerskapet på UD.

Henrik Riby har tidigare bland annat varit senior rådgivare, marknadsutveckling, på Sida.

Cynthia har arbetat med jämställdhetsfrågor på bland annat British Council Nigeria, World Vision Australia och FN:s flyktingkommissariat.

Nasrin Pourghazian är ny chef för reformsamarbetet med Turkiet. Nasrin Pourghazian har tidigare varit chef för Sveriges utvecklingssamarbete med Kosovo.

Jessie Sommarström utsågs 2023 till Årets kvinna i besöksnäringen och samma år tilldelades hon Gastronomiska Akademins guldmedalj och Kockarnas Kock.

Anna Block Mazoyer har utsetts till särskilt sändebud för Sudan och myndighetschef för Sveriges ambassad i Khartoum med placering i Stockholm. Anna Block Mazoyer är för närvarande gruppchef på Mellanöstern- och Nordafrikaenheten i UD. Hon har tidigare varit ambassadör i Tunis, direktör för Svenska institutet i Alexandria, biträdande protokollchef i UD. Hon har även tjänstgjort …

Kerstin Lindberg Karlström är ny chef för utvecklingssamarbetet med Demokratiska republiken Kongo. Kerstin Lindberg Karlström var tidigare humanitär rådgivare på Sveriges ambassad i samma land. Hon har även arbetat för UNHCR och Unicef.

Camilla Bengtsson har tidigare varit Sektionschef/Biståndsråd på Svenska Ambassaden i Addis Abeba.

Helen Holm har tidigare varit ansvarig för Sidas humanitära bistånd till Kamerun, Tchad och Niger samt till International Rescue Committee och samordnare för Sidas covid-19 respons.

Erik Sedig har flerårig erfarenhet av att arbeta med svenska institutionella givare och av att arbeta med utvecklingsbistånd i östra och södra Afrika. Han har en bakgrund som regionchef i östra Afrika för PMU InterLife och har varit politisk rapportör på Sveriges Ambassad i Nairobi.

Fredrik Florén tillhör idag Europa- och Nordamerikaenhetens (i UD), ledningsstab och ansvarar för regionens handels-, investerings- och Sverigefrämjande. Han har varit ambassadör i Tunis och tidigare Stockholmsbaserat sändebud för Tunisien och Libyen.

Jenny Ohlsson kommer att vara stationerad i Stockholm. Jenny Ohlsson arbetar idag på Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden i UD. Hon har varit ambassadör i Kigali och statssekreterare för biståndsfrågor i UD.

Joachim Beijmo är ny chef för regionalt utvecklingssamarbete i Afrika (stationerad i Addis Abeba sedan augusti 2023). Han har tidigare bland annat varit kommunikationschef på Sida.

Olle Wallin har arbetat med projektledning, affärsutveckling och partnerskap på Postkodlotteriet. Han har tidigare varit projektledare på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, projektledare inom företagssamarbeten på Naturskyddsföreningen och ansvarig för partnerskap på Fotografiska Stockholm. Olle Wallin tillträder sin nya tjänst den 9 oktober.

Hewan Temesghen har tidigare varit bland annat generalsekreterare för Fairtrade Sverige.

Marcin de Kaminski har en bakgrund som Chef för Säkerhet och Innovation vid Civil Rights Defenders, tidigare Policy Specialist Yttrandefrihet / ICT vid Sida. Han tillträder som Vice President of Programs vid Open Technology Fund den 1 oktober.

Stina Billinger har tidigare både varit statssekreterare på Näringsdepartementet och arbetat som hållbarhetschef i näringslivet.

Johan Harlén tillträder som enhetschef för privat insamling på WaterAid den 2 oktober. Johan Harlén kommer senast från Civil Rights Defenders, där han ansvarat för insamling från privat sektor sedan 2019.

Louise Myrseth är ny enhetschef för kommunikation på WaterAid. Hon var tidigare pressekreterare och copywriter på samma organisation.

Matilda Piehl är ny insamlings- och kommunikationschef på WaterAid. Hon var tidigare kommunikationschef på RFSL.

Carin Jämtins förordnande som landshövding och chef för Länsstyrelsen i Västernorrlands län gäller från och med den 1 september 2023 till och med den 31 augusti 2029. Carin Jämtin var biståndsminister 2003–2006. Sedan 2017 har Carin Jämtin varit generaldirektör för Sida. 

Anne-Charlotte Malm är ny chef för utvecklingssamarbete på Sveriges ambassad i Serbien. Tidigare har hon bland annat arbetat på Sveriges ambassad i Bangkok och för Sida.

Chris Coulter, som är svensk medborgare, kommer närmast från en befattning som Chief Operations Officer och Director of Programs vid Negotiation Strategies Institute (NSI) i Jerusalem. Berghof Foundation ligger i Berlin.

De senaste fyra åren har Nadia arbetat som insamlingschef på WaterAid och dessförinnan tre och ett halvt år på Hjärt-Lungfonden i samma roll.

Ulrika Urey kommer närmast från en tjänst som kanslichef på den ideella organisationen Fair Action. Ulrika Urey är utbildad nationalekonom. Som utsänd för Svalorna i Bolivia har hon arbetat med att stärka kvinnors möjlighet till egen försörjning. Hon har även arbetat med mänskliga rättigheter och demokratifrågor som regionchef för Diakonias Latinamerikakontor i Colombia.

Andrés Jato är idag ambassadör vid den Heliga stolen och Malta med stationering i Stockholm. Han har tidigare arbetar som chef för UD:s enheten för nedrustning och icke-spridning, chef för Europakorrespondentenheten på UD och varit ambassadör med ansvar för arktiska frågor samt bland annat tjänstgjort vid ambassaden i Sarajevo.

Parul Sharma har utsetts till tf generalsekreterare under Hayaat Ibrahims föräldraledighet med start den 25 augusti 2023. Parul är hållbarhetsexpert, människorättsjurist samt författare och kommer närmast från Academy for Human Rights in Business där hon innehaft rollen som VD. Under två års tid ledde Parul den svenska regeringens Agenda 2030-delegation.

Carin Balfe Arbman kommer även att ansvara för koordinering av lokala grupper. Carin kommer närmast från en tjänst som nationell kommunikationschef på Fryshuset.

Louise Bergholm arbetar idag som främjare på UD:s Afrikaenhet. Hon har tidigare bland annat varit Stockholmsbaserat sändebud till Bulgarien, varit rektor för diplomatprogrammet och arbetat som gruppchef på enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad. Hon har också tjänstgjort vid ambassaderna i Jakarta och i Washington DC.

Han leder för närvarande ett projekt för utveckling av Utrikesförvaltningens organisation och arbetssätt och har tidigare varit ambassadör i New Delhi och i Bangkok, samt tjänstgjort vid ambassaden i Washington och på FN-representationen i New York. Klas Molin har också varit bemanningschef, protokollchef och chef för UD:s enhet för Asien och Oceanien.

Helena Lagerlöf är för närvarande gruppchef för utvecklingsfrågor vid Sveriges permanenta representation till EU i Bryssel. Hon har tidigare tjänstgjort vid UD i Stockholm, Sida och som Nationell Expert vid Europeiska kommissionen i Bryssel.

Mikael Johansson är idag förbundsordförande för Svenska Målareförbundet (LO).

Silvia Kakembo är även byråchef på Arena Opinion, där hon varit sedan mars 2021. Silvia Kakembo har erfarenhet av både politisk kommunikation och marknadskommunikation genom sina tidigare tjänster som politiskt sakkunnig på Finansdepartementet, som managementkonsult och marknadsansvarig på konsultföretaget Centigo och som ledarskribent på Dagens Arena.

Michael Arthursson har varit Centerpartiets partisekreterare och drivit företag med fokus på utveckling och sociala frågor. Han har varit verksam inom Stockholms stad och Stockholms läns landsting, samt haft styrelseuppdrag för bland annat Danderyds sjukhus, Randello Invest, Svenska Kommunförbundet och Statens Ungdomsråd. Idag arbetar han som oberoende strategisk rådgivare.

Beatrice har tidigare arbetat på både forskningsrådet Formas, Naturskyddsföreningens rikskansli och drivit en egen firma. Hon har också varit ideellt aktiv i Naturskyddsföreningen och en rad andra organisationer, bland annat Artister för miljön, där hon idag är vice ordförande.

Margot Wallström och president Volodymyr Zelenskyjs stabschef ska vara några av de ansvariga med att leda arbetet med att återuppbygga Ukraina. Margot Wallström har bland annat varit utrikesminister och FN:s särskilda representant för sexuellt våld i konflikter.

Mustafa ”Musse” Mohamed föddes i Somalia och växte upp i Lysekil på den svenska västkusten. Han har under mer än två decennier varit en framstående löpare både nationellt och internationellt. Hans resor till olika länder runt om i världen för att delta i idrottstävlingar har gett honom en större förståelse för hur brist på tillgång …

Johan Ndisi är nytt särskilt sändebud för Afghanistan och ny myndighetschef för Sveriges ambassad i Kabul. Ambassadens verksamhet är tillsvidare förlagd till Stockholm. Johan Ndisi är i dag biträdande chef för Afrikaenheten på UD. Han har tidigare varit ambassadör i Tirana och tjänstgjort vid ambassaden i Harare och vid Sveriges EU-representation i Bryssel. Han har …

Per Lindgärde är i dag ambassadör i Mogadishu. Han har tidigare varit ambassadör i Kampala och Abuja och tjänstgjort vid ambassaderna i Nairobi och Addis Abeba samt vid Sveriges representation i Genève. Han har även arbetat som särskild rådgivare för Afrikas Horn på Utrikesdepartementet samt tjänstgjort som FN:s generalsekreterares biträdande sändebud för Somalia.

Mathias Otterstedt är i dag chef för Säkerhetsenheten på Utrikesdepartementet. Han har tidigare bland annat tjänstgjort vid ambassaderna i Islamabad och Washington.

Mattias Brunander har arbetat på biståndsorganisationens regionkontor i San Salvador och haft många andra tjänster, både på huvudkontoret och på regionkontoren i Chiang Mai och Bogotá.

Sedan i våras leder Susanne Lindberg Elmgren leder ett projekt på Svenska Röda Korsets internationella avdelning för att förstärka påverkansarbetet (policy och humanitär diplomati). Hon har tidigare arbetat med handelspolitik och hållbart företagande som politisk sakkunnig på UD för Ann Linde när hon var handels- och EU-minister. Samt på samordningskansliet på Statsrådsberedningen som politiskt sakkunnig …

Anna Rennéus Guthrie kommer närmast från en befattning som redaktör på Tidningen Näringslivet. Hon har tidigare bland annat jobbat i olika roller som journalist och skribent, samt projektledare inom kommunikation och opinionsbildning för bland andra Svenskt Näringsliv, SvD, Svenska Nyhetsbyrån, SNB och Axess.

Carl Skau har tidigare varit chef på avdelningen för multilaterala frågor på UD och representerat Sverige i FN:s säkerhetsråd 2017-2018. Han har mer än 20 års erfarenhet av internationella frågor, varav mer än tio år i ledande befattningar.

Jean-Pierre Zeito har lång erfarenhet av arbete med film, foto och digitala medier, och han har tidigare arbetat med reklambyråer och produktionsbolag. Han har studerat film och bildkonst i USA på California State University, Northridge och digitala medier på Hyper Island i Stockholm. Han kommer närmast från en tjänst som digital kommunikatör hos Miljöpartiet i …

Torsten Ericsson är idag regeringens samordnare för främjandet av strategisk export vid enheten för främjande och hållbart företagande. Han har tidigare varit biträdande chef för samma enhet och även varit särskild utredare av Sverige-, handels- och investeringsfrämjandet. Torsten har tidigare tjänstgjort vid ambassaderna i Köpenhamn och Lima och vid representationen i Bryssel. Torsten Ericsson tillträder …

Hans Dahlgren har valts in i International Rescue Committee Sveriges (IRC) styrelse. Hans Dahlgren (S) var EU-minister mellan 2019 och 2022. Han har dessutom varit utrikespolitisk rådgivare åt fyra statsministrar – Olof Palme, Ingvar Carlsson, Göran Persson och Stefan Löfven.

Med 15 års erfarenhet av utrikesjournalistik, med fokus på mänskliga rättigheter, har Khazar rapporterat från konfliktdrabbade länder som Afghanistan, Syrien, Irak, Mali och Myanmar. Khazar kommer senast från SVT men har även haft uppdrag för bland annat ZDF, BBC och The Huffington Post. Sedan 2010 har Khazar föreläst om yttrandefrihet, demokrati, mångfald och kulturarv. 2020 fick hon även Svenska Unescopriset för sitt arbete kring kulturarv, identitet och tillhörighet och för arbetet med SVT serien ”Kultur i farozonen”. 

Niklas Ström är i dag biträdande enhetschef för enheten för främjande och hållbart företagande i Utrikesdepartementet. Han har tidigare varit enhetschef för UD:s ministerkansli och bland annat tjänstgjort vid ambassaderna i Wien, Dar es Salaam och representationen i Genève. Niklas Ström tillträder sin nya befattning i augusti.

Caroline Edelstam kommer senast från Andréasson Public Relations där hon haft rollen som senior PR & kommunikationskonsult. Caroline har tidigare erfarenhet från näringslivet och har även arbetat med mänskliga rättigheter och internationella frågor som generalsekreterare för Amref-Flying Doctors Sverige, som insamlingsansvarig på Ersta Diakoni samt är medgrundare av och ordförande för Edelstam Foundation.

Heidrun Thunberg kommer ansvara för bland annat bokföring och personalfrågor. Heidrun Thunberg är utbildad i Tyskland och har arbetat där i flera år, bland annat hos en ekonomisk förening som ordnade internationella och nationella konferenser om mänskliga rättigheter, demokrati och världshistoria. Hon har lång erfarenhet från ekonomiområdet inom den privata sektorn både i Tyskland och …

Sofia Käll kommer bland annat att koordinera Swedwatchs arbete med offentlig upphandling. Hon har tidigare arbetat med forskning kring hållbarhetsfrågor med fokus på fiskeindustrin. Sofia har en doktorsexamen i Sustainability Science från Stockholm Resilience Center och Kungliga Vetenskapsakademien, samt en bakgrund inom humanekologi och miljövetenskap.

Plattformen CONCORD Sverige som samlar 82 organisationer i civilsamhället har en ny styrelse.

Hanna Söderman har en bred bakgrund från flera olika sektorer, däribland landsting, bokförlag och ideell sektor. Inom civilsamhället har hon bland annat arbetat som controller på Rädda Barnen och nu senast som ekonomichef på Diabetesförbundet och Diabetesfondens forskningsfond.

Cecilia Wramsten är idag gruppchef vid Afrikaenheten i UD. Hon har tidigare bland annat varit tillförordnad chef vid ambassaden i Rabat, biståndssamordnare vid UD:s Mellanöstern- och Nordafrikaenhet samt rådgivare åt Dag Hammarskjöld Foundation med placering i Genève. Cecilia Wramsten tillträder sin nya befattning i augusti.

Karin Olofsdotter är idag ambassadör i Washington. Hon har tidigare varit utrikesråd för handelsfrågor, chef för UD:s enhet för främjande och hållbart företagande, ambassadör i Budapest och enhetschef för UD:s ministerkansli. Hon har tjänstgjort vid ambassaderna i Washington och Moskva, vid Natodelegationen samt vid EU-representationen i Bryssel. Karin Olofsdotter tillträder sin nya befattning i augusti.

Tanja Kristensen är ny regional programchef för Läkarmissionen i Latinamerika. Hon ska fokusera på bland annat utbildning och medborgerliga rättigheter i Guatemala, Honduras, Brasilien och Paraguay. Tanja har arbetat globalt med inkluderande utbildning, barnrätt, mental hälsa, traumarehabilitering samt unga, fred och säkerhetsagendan.

Daniel Johansson Århem har utsetts till chef för reformstödsgruppen på UD:s enhet för Östeuropa och Centralasien (UD-EC). Gruppen ansvarar för styrning av det samlade svenska stödet till Östeuroparegionen. Han har funnits på UD-EC sedan början av 2022, och tidigare bland annat varit chef för Västafrikagruppen på UD:s Afrikaenhet samt andreman på ambassaderna i Jakarta och …

Martin Åberg är idag chef för Europakorrespondentenheten på UD och har rollen som europakorrespondent. Han har tidigare varit ambassadör i Minsk och även tjänstgjort bland annat vid ambassaderna i Riga, Kinshasa, Helsingfors och Moskva. Martin Åberg tillträder sin nya befattning i augusti.

Anna Lyberg arbetar idag vid Europa- och Nordamerikaenheten i UD. Hon har tidigare varit ambassadör i Chisinau och bland annat tjänstgjort vid representationen i Bryssel och ambassaden i Moskva. Anna Lyberg tillträder sin nya befattning i augusti.

Joachim Waern har varit chef för sektionskansliet i Juba. Han har tidigare tjänstgjort som ministerråd vid ambassaden i Belgrad. Han har även arbetat vid olika enheter på Utrikesdepartementet och på Kulturdepartementet.

Regeringen har utsett Johanna Strömquist till generalkonsul i Istanbul. Johanna Strömquist är i dag ambassadör i Sarajevo. Hon har tidigare tjänstgjort vid flera olika enheter i UD samt vid generalkonsulatet i Jerusalem. Hon har även haft flera uppdrag för både FN och EU bland annat vid FN-sekretariatet i New York och EU:s rådssekretariat i Bryssel. …

Regeringen har utsett Per Augustsson till ambassadör i Peking. Han är i dag generalkonsul i Hongkong. Dessförinnan var han biträdande personalchef på UD. Per Augustsson har också tjänstgjort vid ambassaderna i Peking, London, Zagreb och vid FN-representationen i New York. Han tillträder sin nya befattning i augusti.

Malena Mård är i dag ambassadör i Moskva. Hon har tidigare bland annat varit inspektör, chef för UD:s enhet för Östeuropa och Centralasien samt tjänstgjort vid representationen i Bryssel och generalkonsulatet i Sankt Petersburg. Malena Mård tillträder sin nya befattning i augusti 2023.

Hon kommer arbeta med förvaltningsärenden, författningsfrågor och granskningar. Helena Swenzén tjänstgör i dag som expeditions- och rättschef på Kulturdepartementet. Dessförinnan var hon tillförordnad rättschef på Justitiedepartementet, där hon även har varit enhetschef. Hon är utbildad domare.

Anna Bjerde blir ny verksamhetschef på Världsbanken. Hon lämnar därmed posten som vice ordförande för Världsbankens regionala kontor med fokus på Europa och Centralasien. Anna Bjerde har en lång karriär bakom sig på Världsbanken där hon började som finansanalytiker redan 1998. Redaktionen

Ludwig Gelot är ny generalsekreterare för Justitia et Pax, Rättvise- och fredskommissionen i Stockholms katolska stift. Ludwig Gelot har bakgrund inom freds- och utvecklingsstudier på en rad universitet och högskolor. Han har arbetat inom FN med att utbilda FN:s fredsbefrämjande trupper på plats i flera konfliktdrabbade länder. Han arbetar även med fredsförstärkningsinsatser inom Försvarsmakten.

Åsa Regnér har lång erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter och är idag assisterande generalsekreterare i FN och biträdande chef för FN-organet UN Women, där hon arbetat sedan 2018. Hon tillträder den nya tjänsten som generalsekreterare för Rädda Barnen den 20 augusti 2023.

Helena Sångeland är ny chef för Sveriges delegation vid OECD och Unesco i Paris. Helena Sångeland är för närvarande ambassadör i Peking. Hon har tidigare varit ambassadör i Teheran och Kuala Lumpur, chef för UD:s Asien- och Oceanienenhet och tjänstgjort vid ambassaderna i Hanoi, Helsingfors och Rom. Hon tillträder i augusti 2023.

Johan Brattström är miljövetare och har arbetat med utvecklingsfrågor i Namibia. Han brinner för klimat- och utvecklingsfrågor med fokus på barns rättigheter. Johan Brattström har erfarenhet av försäljning och varumärkesbyggande och var senast gruppchef inom den privata sektorn. På Barnfonden ska han leda och utveckla arbetet med finansiering, kommunikation och givarservice.

Anton Carlsson är ny chef för organisatorisk styrning vpå Läkarmissionen. Han kommer arbeta med finansiell styrning, digitalisering, strategiskt HR-arbete och avtals- och upphandlingsfrågor. Anton har en mastersexamen i Public Administration (M.P.A), Political Science and Government från Umeå universitet, har gjort en Minor Field Study i Centralafrikanska Republiken samt läst franska vid Institut d’études politiques de …

Läkarmissionen har rekryterat Andreas Malmberg som Global Financial Controller för globala verksamheten som bedrivs i 30 länder. Andreas kommer driva det centrala arbetet med att säkerställa hög grad av utvecklingseffektivitet samt samordna Läkarmissionens regions- och landskontors kapacitetsutveckling, finansiella styrning, intern kontroll och anti-korruption. Andreas har en gedigen bakgrund i finansiell styrning i internationella sammanhang. Senast …

Per Olsson har examen i statsvetenskap från Umeå universitet och en Masterexamen i globala studier från Göteborgs universitet. Han har arbetat som projektledare på SILC sedan 2017 och dessförinnan bland annat på Migrationsverket.

Stephany Rouse är ny regional ekonomichef för verksamheten i Latinamerika med placering vid regionala hubben i Panama City. Hon kommer att leda regionens strategiska arbete med finansiell styrning och intern kontroll, anti-korruption, whistleblowing, avtalsefterlevnad samt bidra med kapacitetsutveckling till lokala partnerorganisationers budget-, redovisnings- och revisionsarbete. Stephany har över tio års erfarenhet från näringslivet där hon …

David Samuelsson är ny ordförande för Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD). I dag är Samuelsson generalsekreterare för Studieförbunden och ordförande i organisationen Civos. Sedan 2020 sitter han i NOD:s styrgrupp som representant för civilsamhällesparten.

Penny Davies har tilldelats tjänsten ”Senior Policy Specialist and Coordinator of the Swedish Chairmanship in the Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC)” på Sida. Penny Davies kommer närmast från en position som senior policyrådgivare på Diakonia.

Daniel Olsson tjänstgör som ställföreträdande chef för Must sedan 2019. Han har varit placerad vid ambassaden i Berlin och vid OSSE-delegationen i Wien och tjänstgjort vid flera olika enheter på Utrikesdepartementet.

Anna Hammargren är idag Expeditionschef på UD. Hon har tidigare bland annat varit ambassadör och sändebud på UD:s enhet för Mellanöstern och Nordafrika, ambassadör i Rabat samt chef för UD:s enhet för internationellt utvecklingssamarbete, biträdande chef på UD:s planeringsstab och tjänstgjort vid ambassaderna i Paris och Windhoek.

Per-Arne Hjelmborn är idag utrikesråd för handelsfrågor på UD och har tidigare varit ambassadör i Brasilia och i Kuala Lumpur samt chef för enheten för främjande och inre marknad. Han har även tjänstgjort bland annat vid ambassaderna i Santiago de Chile, Madrid och Peking.

Torbjörn Sohlström är idag chef för Europaenheten och har tidigare varit ambassadör i London, utrikesråd för politiska frågor och enhetschef för UD:s ministerkansli. Han har även tjänstgjort som biträdande chef vid ambassaden i Moskva, samt arbetat i Bryssel, Skopje och Pristina för EU:s Höga Representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Elinor Hammarskjöld är för närvarande utrikesråd för politiska frågor på UD. Hon har tidigare bland annat varit rättschef, personalchef, ambassadör i Tel Aviv och chef för enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt. Rättelse: En felaktig bild publicerades tidigare och har nu ersatts med den korrekta.

Dag Juhlin-Dannfelt är idag chef för enheten för främjande och hållbart företagande. Han har tidigare bland annat varit ambassadör i Kuala Lumpur och i Riyadh, tjänstgjort vid ambassaderna i Teheran, Tel Aviv och Islamabad samt som biträdande chef på UD:s Mellanöstern- och Nordafrikaenhet.

Helen Eduards är idag utrikesråd för internationellt utvecklingssamarbete och har tidigare varit chef för enheten för Europeiska unionen, ambassadör i Wien, chef för enheten för styrning av utvecklingssamarbetet och biträdande chef för Afrikaenheten. Helen Eduards har också tjänstgjort vid FN-representationen i New York och på statsrådsberedningen.

Tjänsten är en del av en nysatsning då Läkarmissionen nu etablerar en global påverkansenhet för att bättre realisera lokal förankring och bredda biståndsdebatten. Isabella Olsson har arbetat inom opinion och press på Läkarmissionen och erhöll dessförinnan en tjänst som Departementssekreterare på Enheten för Internationellt Utvecklingssamarbete och Humanitärt Bistånd på Utrikesdepartementet. Isabella har en Masterexamen inom global utveckling och …

Regeringen utsett Erik Widman som särskilt sändebud för den Indo-pacifiska regionen med ställning som ambassadör med uppdrag att, inför och under det svenska EU-ordförandeskapet, samordna Sveriges bidrag till genomförandet av EU-strategin för den Indo-pacifiska regionen, med placering på Asien- och Oceanienenheten (UD ASO). Uppdraget påbörjas omgående och pågår till 14 augusti 2023.

Emanuel Örtengren har tillträtt en tjänst som politiskt sakkunnig i Statsrådsberedningen där han ingår i EU-ministern Jessika Roswalls stab. Emanuel Örtengren har närmast från en tjänst projektledare på tankesmedjan Frivärld och har tidigare arbetat på Timbro och varit ledarskribent på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Har har studerat på Sciences Po i Paris.

Stiftelsen Help to Help har valt in Christian Appel som ny ledamot i styrelsen i Sverige. Christian tillför värdefull erfarenhet från över 30 år inom ledarskap, entreprenörskap och försäljning med sin bakgrund på bland annat WorkShop International och Försvarsmakten. Help to Help verkar för långsiktigt hållbar förändring i Tanzania och Uganda genom finansiering av högre …

Anna Ståhlgren Nislander kommer närmast från posten som pressekreterare för Moderaterna. Innan dess var hon pressekreterare för partiledare Ulf Kristersson och dessförinnan innehade hon samma position för partisekreterare Gunnar Strömmer. Hon har tidigare arbetat på bland annat Justitiedepartementet.

Anna Kakuli är Union to Unions nya kommunikationschef. Hon tillträdde tjänsten i slutet av oktober och ansvarar för enheten för kommunikation och påverkan. Anna har lång erfarenhet av att arbeta med kommunikation och opinionsbildning inom civilsamhället och kommer närmast från biståndsorganisationen We Effect, där här hon ledde kommunikationsstaben. Hon har tidigare varit stationerad i Kenya …

Regeringen har utsett Lennart Killander Larsson till ambassadör i Luanda, med stationering i Stockholm. Lennart Killander Larsson tjänstgör idag på UD:s enhet för främjande och hållbart företagande. Dessförinnan var han ambassadör i Luanda med stationering i landet. Han har tidigare varit tillförordnad pressombudsman/chef för UD:s presstjänst samt tjänstgjort bland annat vid ambassaderna i Brasilia och …

Christophe Sacko är Läkarmissionens nya Regionchef för Västafrika med globalt säkerhetsansvar. Han kommer i sin nya roll ansvara för Läkarmissionens landskontor i Niger och Chad samt de humanitära programmen i regionen. I tjänsten ingår att implementera ett gediget säkerhetssystem i syfte att skydda de 300 medarbetare som är posterade i region-och landkontor, samt ansvar för …

Fredrik Malmberg blir i januari 2023 ny direktör för Institutet för mänskliga rättigheter. Han efterträder IM:s förre ordförande Anders Kompass. Fredrik Malmberg, född 7 november 1966, är en svensk tidigare politiker och myndighetschef som var barnombudsman mellan 2008 och 2017. Fredrik Malmberg har en examen från internationella ekonomprogrammet med inriktning på franska vid Göteborgs universitet. …

Maria har lång och bred erfarenhet av svenskt utvecklingssamarbete och regionalt utvecklingsarbete inom FN. Hon har tidigare arbetat för UNICEF Panama Country Office, UNICEF Regional Office för Latinamerika och UNICEF Guatemala. Marias expertis ligger framför allt i fredsbyggande och normativ dialog. Hon kommer senast från rollen som tematisk rådgivare för konfliktkänslighets- och fredsfrågor på PMU. …

Markus har en gedigen erfarenhet av internationellt utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd. Tidigare var Markus Läkarmissionens Regionchef för Asien och har även verkat som ekonomiansvarig på global nivå för biståndsorganisationen PMU, controller för projekt och program i Latinamerika, Mellanöstern, Afrika och Asien samt globalt partnerskapsansvarig. Markus besitter gedigen fälterfarenhet från, i synnerhet, Asien, Latinamerika och Mellanöstern och har …

Regeringen har utsett Jörgen Lindström till särskilt sändebud för Afghanistan och myndighetschef för Sveriges ambassad i Kabul. Ambassadens verksamhet är tills vidare förlagd till Stockholm. Jörgen Lindström har tidigare varit ambassadör i Beirut och Bagdad samt chef för UD:s Ministerkansli. Han har även tjänstgjort som chef vid det kungliga hovet, vid olika enheter i UD …

Ulrika Sandberg är ny ”Senior Sustainability Adviser” på Worldfavor. Ulrika Sandberg kommer närmast från en position som ”Senior Policy Adviser Business and Human Rights” på Amnesty International Sweden.

Strax före sommarledigheten tillträdde Kam Koolash som Läkarmissionens nya globala chef för en nyetablerad enhet för compliance, intern styrning och kontroll. Kam har en gedigen bakgrund som tidigare utvecklingsekonom, controller och global programchef inom internationellt utvecklingssamarbete.

Ulrika Grandin är sedan 1 september 2022 UN Women Sveriges nya verksamhetschef. Närmast kommer Ulrika Grandin från Utrikesdepartementet där hon arbetat med den feministiska utrikespolitiken.

Victor Åström är ny chef för avdelningen Opinion och Påverkan vid Amnesty Sverige. Victor har under flera år arbetat med påverkansarbete på Naturskyddsföreningen med fokus på svensk biståndspolitik och FN:s globala mål. Victor har även lång erfarenhet inom biståndsområdet bland annat som Head of Global Department på Naturskyddsföreningen samt som programansvarig på Olof Palmes Internationella …

Läkarmissionen har rekryterat Milward Mwamvani som ny enhetschef för humanitära frågor och Triple Nexus. Han leder i sin tjänst en nyetablerad global enhet för Triple Nexus programmering, metodutveckling och humanitära frågor.  Milward har lång erfarenhet av den humanitära sektorn och utvecklingssamarbete. Han har lett humanitära insatser i ledande positioner i några av världens allra svåraste …

Olena Rogozina har tidigare varit Digital Marketing Director på Nordbutiker och Nordic Ecommerce Marketing Lead på Samsung Electronics Nordic.

Krister Holm kommer närmast från tjänsten som Asienchef för Diakonia. Dessförinnan var han kommunikationschef på Svenska Afghanistankommittén.

Charlotta Szczepanowski, Chef Hållbarhet & Kvalitet på Coop och ledamot i Vi-skogens styrelse, har utsetts till arbetande styrelseordförande i Vi-skogen. Hon slutar därmed som hållbarhets- och kvalitetschef på Coop.

Stiftelsen Help to Help har valt in Stefan Olsson som ny ledamot i styrelsen i Sverige. Stefan har erfarenhet från över 20 år inom kommunikation och PR med sin bakgrund på bland annat PR-byrån Prime och som fristående rådgivare till börsbolag och myndigheter. Help to Help finansierar högre studier för unga changemakers i Östafrika samt …

David kommer närmast från en tjänst som länssekreterare för South Sudan Relief och Rehabilitation Commission (SSRRC) där han översåg krishantering kopplat till naturkatastrofer, svält och epidemier. Med sin bakgrund från Sydsudan har David gedigen erfarenhet av att bedriva påverkansarbete inom Sydsudans parlament och offentlig sektor. David har i synnerhet varit en framstående aktör i arbetet …

Tilaye Bekele är civilekonom med inriktning mot ekonomistyrning och redovisning. Han har en lång och bred erfarenhet inom ekonomi och har arbetat med allt från löpande redovisning till revision och rapportering på olika positioner, senast som ekonomichef på institutionen för odontologi och universitetstandvård inom Karolinska Institutet.

Henrik kommer närmast från en tjänst i Myanmar och Thailand där han arbetat med digital förändringsledning och som strategisk och teknisk rådgivare till lokala civilsamhällesorganisationer för tyska biståndsorganisationen Bread for the World. Han har över tio års erfarenhet av förändringsledning, bistånd och digital transformation inom internationella organisationer i Bryssel och i den privata sektorn i …

Anna Widmark är ny presskommunikatör på Amnesty International Sverige. Anna Widmark har tidigare arbetat på Sida, Reportrar utan gränser och Global Reporting.

Johan Kuylenstierna är ny generaldirektör för Formas, ett forskningsråd för hållbar utveckling. Johan Kyulenstierna är ordförande på Klimatpolitiska rådet, styrelseledamot på Världsnaturfonden och styrelseledamot på Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning.

Margot Wallström har valts till ny ordförande för Olof Palmes Internationella Center och efterträder Marita Ulvskog, som varit ordförande sedan 2018. Margot Wallström har tidigare bland annat varit Sveriges utrikesminister.

Hanna Gerdes har arbetat nationellt och internationellt i 20 år för att stärka skyddet för mänskliga rättigheter och påverka samhällsutvecklingen. Hanna är folkrättsjurist och har lång erfarenhet av styrelsearbete. Hon har tidigare arbetat i strategiska lednings- och utvecklingsroller hos bland annat Försvarsmakten, Fonden för mänskliga rättigheter, Statsrådsberedningen och Diskrimineringsombudsmannen.

På Tjejzonens årsmöte den 19 maj valdes Hanna Eidem till ny ordförande för Tjejzonen. Hon efterträder Thintin Strandman, Tjejzonens grundare, som har varit styrelseordförande sedan 2009. Hanna Eidem har lång erfarenhet av ledarskap och styrelsearbete inom ideell sektor, bland annat som ledamot i Tjejzonens styrelse. Hanna arbetar som chefsrekryterare och är partner på Brightmill AB, …

Kerstin Bergeå har valts till ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Kerstin Bergeå är född i Umeå 1980, bor i dagsläget i Tanzania och har arbetat med fredsfrågor på olika sätt i hela sitt yrkesliv, bland annat som fredsobservatör.

Riksdagsledamoten Azadeh Rojhan Gustafsson (s) har valts till ny ordförande för Svenska Afghanistankommittén, SAK. Hon har suttit i SAK:s styrelse sedan 2018 och är engagerad i SAK för att hon tror på organisationens möjlighet att bidra till att skapa ett bättre Afghanistan, utan diskriminering och där kvinnors och flickors rättigheter respekteras.

Kvinna till Kvinnas nya Goodwill-ambassadör Sarah Dawn Finer är artist, programledare och skådespelare och vill använda sin plattform till att ta ställning för kvinnors och flickors rättigheter.

I mars 2022 tillträdde Fredrik Israelsson Bard som Digital Officer hos Läkarmissionen med placering vid Läkarmissionens Afrikakontor i Nairobi. Fredrik Israelsson Bard har under de senaste två decennierna arbetat inom privata sektorn för bolag som Abstracta, Canon och Ricoh. Han kommer senast från en tjänst som IT-samordnare inom Stockholm Stad med ansvar för digital kapacitetsutveckling …

Erika Bjureby kommer närmast från Transport and Environment som arbetar med miljö- och transportfrågor inom EU. Erika Bjureby är doktor i politisk ekologi, har en lång erfarenhet inom Greenpeace och har tidigare bland annat arbetat med urfolks rättigheter i Amazonas och som internationell projektledare för globala skogsfrågor i både Norden och Sydostasien.

Marcus Öhman kommer närmast från AquaBiota Water Research, där han var utvecklingschef. Innan det var han chef för Naturvårdsverkets viltförvaltning.

Regeringen har utsett Hanna Lambert till ambassadör i Havanna. Hanna Lambert är för närvarande samordnare för biståndsministern och biträdande chef för UD:s ministerkansli. Hon har tidigare arbetat vid olika enheter inom UD samt tjänstgjort vid ambassaderna i Havanna och Bangkok. Hanna Lambert tillträder sin nya befattning i augusti 2022.

Johan Tjerneng har en journalistutbildning med inriktning på radiojournalistik. Han har tidigare arbetat som bland annat nyhetsjournalist på Sveriges Radio, politisk pressekreterare i stadshuset i Stockholms stad, presskommunikatör på Trafikverket, kommunikationsansvarig på Trafikverket och senast som projektledare för kommunikation kring Region Stockholms utbyggnadsprojekt av tunnelbanan till Älvsjö. Johan Tjerneng har även varit utlandsstationerad informatör i …

Den andra maj börjar Katarina Hellström Thorsell som specialist på Folke Bernadotteakademin – Myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. Hon kommer närmast från positionen som politisk rådgivare till före detta ministern för internationellt utvecklingssamarbete, Per Olsson Fridh.

Anna Johansson har en fil.mag. i internationell ekonomisk historia från Stockholms Universitet och en utbildning i ledarskap från Harvard Business School. Hon har bland annat arbetat i Storbritannien med områden som social rättvisa, asyl- och migrationsfrågor och människohandel. I Sverige har hon arbetat som socialchef för Stockholms Stadsmission. På Amnesty Sverige har Anna arbetat sedan …

Karin Wallensteen är idag statssekreterare i Statsrådsberedningen (SB) med ansvar för utrikesfrågor och säkerhetspolitiska rådet. Tidigare var hon chef för Enheten för utrikes- och EU-frågor i SB. Karin Wallensteen har även tjänstgjort vid ambassaderna i Brasilia och Addis Abeba liksom vid olika enheter i UD samt på Jordbruksdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet.

Regeringen har idag utsett före detta statsminister Stefan Löfven till ny ordförande i styrelsen för Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI. Stefan Löfven tillträder som ny styrelseordförande för SIPRI den 1 juni 2022. Nuvarande styrelseordförande ambassadör Jan Eliasson lämnar sitt uppdrag när förordnandet löper ut den 31 maj 2022.

Magnus Nilsson har utsetts till statssekreterare hos utrikesminister Ann Linde fram till och med den 31 augusti. Magnus Nilsson kommer närmast från Statsrådsberedningen där han är politisk sakkunnig.

Oscar Stenström har utsetts till ny statssekreterare hos statsminister Magdalena Andersson. Oscar Stenström kommer att ansvara för utrikes frågor och säkerhetspolitiska rådet. Oscar Stenström har varit Sveriges ambassadör i Chile. Dessförinnan var han statssekreterare på Näringsdepartementet respektive Utrikesdepartementet.

Stiftelsen Help to Help har rekryterat Jenni Ginström till en ny roll som Head of Growth and Partnerships. Jenni tillför värdefull erfarenhet från finans, pr och kommunikation med sin bakgrund på bland annat Danske Bank och pr-byrån Westander. 

Esther Flores Sedman kommer närmast från tjänsten som pressekreterare på Diakonia. Tidigare har hon bland annat varit reporter och redaktör på TV4.

Ami Hedenborg har börjat som kommunikationsstrateg och pressansvarig på Swedwatch. Hon kommer närmast från Amnesty Sverige där hon var pressansvarig och talesperson under sex år. Innan dess var hon verksam som frilansjournalist i närmare 20 år via sitt eget bolag. Bland tidigare uppdragsgivare finns bland andra Sveriges Radio, TV4, Strix och UR.

I början av året tillträdde Denis Semakula tjänsten som landschef för Läkarmissionens arbete i Sudan. I Sudan bedriver Läkarmissionen ett omfattande Triple Nexus arbete med 105 anställda som är placerade vid landkontoret i Khartoum och fem tillhörande fältkontor. “To spearhead LM International’s largest country programme in the midst of the current crisis facing Sudan comes …

Regeringen har i dag utsett Per Olsson Fridh till ny generaldirektör och chef för Folke Bernadotteakademin (FBA). Per Olsson Fridh förordnas från 19 april och sex år framåt. – Jag är mycket glad att Per Olsson Fridh har tackat ja till uppdraget att bli ny generaldirektör för Folke Bernadotteakademin. Han tar med sig en omfattande, …

1 februari tillträdde Maria Bard tjänsten som regionchef för Läkarmissionen i Öst- och Centralafrika med placering vid regionkontoret i Nairobi.  ”I ljuset av pandemin är det viktigare än någonsin att motverka det krympande demokratiska utrymmet, där frågan om sexuellt och könsrelaterat våld är särskilt alarmerande. Med den svenska feministiska utrikespolitiken och Maputoprotokollet som verktyg har …

Med lång erfarenhet från civilsamhället och internationella sammanhang träder hon in i rollen som generalsekreterare med uppdraget att leda IOGT-NTO-rörelsens internationella verksamhet i Sydostasien, Östafrika, på Balkan och i Sverige. Johanna Davén har läst företagsekonomi vid Stockholms universitet och har en Teol. Kand. från Örebro Teologiska Högskola. Hon har lång erfarenhet att jobba med folkrörelser …

Elmi Abdiaziz har en bakgrund som diplomat och pedagog med en akademisk examen inom specialpedagogik. Han har tidigare arbetat som rådgivare inom utbildningsdepartementet i Somalia Puntland State och som diplomatiskt sändebud till Sverige. I sin tidigare roll som tillförordnad landchef har Elmi expanderat Läkarmissionens arbete i Somalia och förstärkt arbetet med inkluderande utbildning för barn …

Hanna har en lång bakgrund av politiskt påverkansarbete både från en europeisk facklig federation i Bryssel och nu närmast från Östersjöcentrum på Stockholms universitet där hennes uppdrag var att förmedla policyrelevant forskning och verka för att miljöpolitiska beslut baserades på vetenskapliga grunder.

Tora Dirke Lundberg är ny global kooordinator för Läkarmissionens traineeprogram ”Amplify Voices”. Tora har en akademisk bakgrund inom statsvetenskap och globala studier. Hon har tidigare i karriären arbetat med kapacitetsutveckling inom biståndet på Sida där hon drivit digital transformation och bland annat koordinerat utbildningsinsatser riktat mot svensk resursbas i FN. Tora har även arbetat inom …

Gloria Mafole har tillträtt som Läkarmissionens nya landschef i Tanzania. Gloria är en framträdande människorättsaktivist och jurist och har under hela sin karriär försvarat mänskliga rättigheter och det demokratiska utrymmet i landet. Hon har en lång bakgrund inom påverkansarbete både på nationell och global nivå. Gloria kommer senast från en roll som policychef inom det …

Regeringen har utsett Tomas Wiklund till ny ambassadör i Santiago de Chile. Tomas Wiklund är idag ambassadör i Havanna. Han har tidigare arbetat vid olika enheter i UD samt tjänstgjort bland annat vid representationen i New York och ambassaden i Addis Abeba. Tomas Wiklund tillträder sin nya befattning i augusti 2022.

Institutet för mänskliga rättigheter har utsett Anders Kompass till vikarierande direktör för institutet. Han har en lång internationell karriär bakom sig, med framstående tjänster inom FN och UD. Han har bland annat varit chef för fältavdelningen på FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter (UNHCHR) i Genève och representant för UNHCHR i Colombia, Guatemala och Mexiko. Anders var …

Elinor Hammarskjöld är för närvarande utrikesråd för politiska frågor på UD. Hon har tidigare bland annat varit rättschef, personalchef, ambassadör i Tel Aviv och chef för enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt.

Regeringen har beslutat att förordna finansminister Mikael Damberg till ledamot iguvernörsstyrelserna för Världsbanksgruppen. Mikael Damberg har tidigare varit inrikesminister och närings- och innovationsminister.

Biståndsminister Matilda Ernkrans förordnades idag av regeringen till ny ersättare i guvernörsstyrelserna för Världsbanksgruppen. Matilda Ernkrans har tidigare varit minister för högre utbildning och forskning.

Erik Lysén är chef för Act Svenska kyrkan och ny ordförande för ACT-alliansen.

Regeringen har utsett Jenny Ohlsson till statssekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans. Ohlsson har bland annat varit ambassadör i Rwanda.

Charlotte Rydh är generalsekreterare för Giva Sverige. Hon har tidigare varit styrelseledamot i Sverige för UNHCR och Forska Sverige och generalsekreterare för AFS Interkulturell Utbildning.

Plan International har fått en ny global chef. Han heter Stephen Omollo och har lång erfarenhet av den humanitära sektorn och utvecklingsarbete. Han har tidigare arbetat för Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen och World Vision International bland annat. Stephen Omollo har också varit representant för och chef över Afrikanska unionens kontor i Addis Abeba.

Under hösten tillträdde Melanie Rideout som Läkarmissionens nya Global Sustainable Innovation Manager. Melanie Rideout har en gedigen bakgrund inom miljö och biologisk mångfald samt innovation från både näringsliv och civilsamhälle. Hon kommer senast från en tjänst som senior global rådgivare inom ForumCiv.

Den 1 november 2021 tillträdde Clara Luthman som ny VD för Help to Help. Luthman har sedan 2019 haft rollen som operativ chef med fokus på att utveckla verksamheten, validera Help to Helps effekt och skapa förutsättningar för expansion. Help to Help startades 2010 av Malin Cronqvist och Erik Bäck med innovationsstöd från KTH. Idag …

Han kommer närmast från FN där han koordinerat organisationens aktiviteter i Jordanien och rapporterat direkt till generalsekreterare António Guterres. På meritlistan finns en lång internationell erfarenhet av bistånds- och utvecklingsfrågor bland annat genom UD. Han har också varit stabschef på Sida. Sitt allra första jobb som migrationsrådgivare hade Anders Pedersen på Svenska Röda Korset där …

Den 1 september tillträdde Håkan Färje som ny ansvarig för CRM och givarlojalitet på Läkarmissionen. Håkan Färje har en bakgrund och gedigen erfarenhet inom insamling och digital kommunikation. Han kommer senast från en position som teknisk projektledare på Hjärnfonden.

Strax före sommarledigheten tillträdde Irén Frändå som Läkarmissionens nya globala chef för Ekonomi, Administration och HR. Irén Frändå har en bakgrund som auktoriserad revisor, ekonomichef och biträdande regionchef inom både internationellt utvecklingssamarbete och den ideella sektorn. Hon har drivit branschledande utveckling inom ekonomi- och verksamhetsstyrning, revision, organisation och intern kontroll.

Bild på Charlotte Petri Gornitzka

Regeringen har utsett Charlotte Petri Gornitzka till general­direktör och chef för Myndig­heten för sam­hälls­skydd och bered­skap (MSB). Charlotte Petri Gornitzka är i dag assiste­rande general­sekre­terare och biträdande chef för FN:s barnfond, UNICEF, i New York och till­träder sin nya tjänst den 10 december.

Den 1 september tillträdde Isabella Olsson som Läkarmissionens nya globala pressekreterare. Isabella Olsson har en bakgrund som departementssekreterare på Enheten för internationellt utvecklingssamarbete på Utrikesdepartementet. Hon har erfarenhet av strategisk kommunikation på hemmaplan och av att driva opinion inom migration- och genderfrågor i Paris. Isabella har också gedigen fälterfarenhet från norra Ghana där hon bland annat …

Regeringen har utsett Maria Sargren till ambassadör i Ouagadougou. Maria Sargren tjänstgör idag på Enheten global agenda (UD GA). Hon har tidigare varit ambassadör i Phnom Penh och tjänstgjort vid ambassaden i Harare, vid representationerna i Bryssel, New York och Genève samt vid EU-kommissionen i Bryssel. Maria Sargren tillträder sin nya befattning i oktober i …

Maria Nyberg har utsetts till ny generalsekreterare för Union to Union, den svenska biståndsorganisationen för fackligt utvecklingssamarbete. Hon tillträder posten den 10 januari 2022. Maria Nyberg är statsvetare i grunden. Hon har jobbat som internationell ombudsman både på Unionen och Handelsanställdas förbund och har också en bakgrund inom fackförbundet Vision. Sedan drygt sex år tillbaka …

Tidigare har han varit hållbarhetschef för Sweco, VD för tankesmedjan Fores och VD för 2050 med Hagainitiativet. Han var initiativtagare till 2030-sekretariatet och har varit talesperson för Gröna Bilister och projektutvecklare i Kenya för förnybar energi. Mattias Goldmann är författare till Klimatsynda!, har dubbats till riddare av franska regeringen för sitt klimatarbete och har utsetts …

Göran Paulsson tillträdde i augusti som biståndsråd och chef för utvecklingssamarbetet med Palestina. Han har tidigare bland annat varit chef för utvecklingssamarbetet med Colombia.

Karin Metell-Cueva utsågs i augusti till biståndsråd och chef för regionalt utvecklingssamarbete med Latinamerika. Hon har tidigare bland annat arbetat på svenska ambassaden i Maputo.

Veronica Sällemark är ny strateg för kampanj och opinionsbildning inför riksdagsvalet 2022. Hon har arbetat och engagerat sig i flera av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer och kommer senast från Svenska FN-förbundet. Veronica har tidigare studerat och bott i bland annat Burma, Mexiko och Palestina.

Christoffer Burnett-Cargill tillträdde denna månad som nytt biståndsråd och chef för utvecklingssamarbetet med Libanon. Han har tidigare bland annat varit generalsekreterare för Svenska freds- och skiljedomsföreningen.

Camilla Monsine Ottosson tillträdde denna månad som biståndsråd och chef för utvecklingssamarbetet med Kambodja på Sida. Hon har närmast varit förste sekreterare på Sveriges ambassad i Phnom Penh i Kambodja. Tidigare har hon bland annat varit förste sekreterare på Sveriges ambassad i Bangkok.

Annika Otterstedt tillträder denna månad som biståndsråd och chef för bilateralt utvecklingssamarbete med Kenya på Sida. Hon har tidigare varit biträdande avdelningschef för Avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd på Sida och biståndsråd på svenska ambassaden i Colombia.

Julia Schalk är WaterAid Sveriges nya chef för policy och påverkan. Som chef för policy och påverkan kommer Julia driva att beslutsfattare och politiker ska prioritera vatten, sanitet och hygien för global utveckling. Julia Schalk kommer närmast från tjänsten som biträdande internationell chef på RFSU där hon ledde organisationens arbete med programsamarbeten och påverkan. Julia …

Anna Wickman, med lång bakgrund från fackförbund och ideell sektor är ny kommunikationschef för Olof Palmes Internationella Center och tillträder i början av augusti. Anna Wickman kommer närmast från kommunikationsbyrån Reformklubben och har tidigare haft chefspositioner de senaste 15 åren med inriktning på opinion och påverkan, medlemsorganisering, förändringskommunikation och organisationsutveckling.

Den 1 september tar Anders Malmstigen över som internationell programchef på Erikshjälpen, efter nuvarande programchefen Peter Toftgård. Efter 18 framgångsrika år på Erikshjälpen ska Peter Toftgård nu arbeta med ledarträning och församlingsutveckling i Västafrika, inom Svensk Pingstmission. Anders Malmstigen, 59, är en erfaren ledare med stor kunskap och erfarenhet av utvecklingssamarbete, rättighetsfrågor och organisationsutveckling. Under …

Nytt utrikesråd för internationellt utvecklingssamarbete i Utrikesdepartementet. Regeringen har idag utsett Helen Eduards till utrikesråd för internationellt utvecklingssamarbete i Utrikesdepartementet. Helen Eduards tjänstgör för närvarande som enhetschef för enheten för Europeiska unionen (UD EU). Hon har tidigare varit ambassadör i Wien, enhetschef för enheten för styrning av utvecklingssamarbetet (UD USTYR) och biträdande chef för Afrikaenheten. …

Regeringen har idag utsett Nicolas Weeks till ambassadör i La Paz. Dagens beslut innebär att ambassaden leds av en ambassadör på plats i Bolivia. Ambassaden har tidigare letts av en chargé d’affaires under ambassaden i Bogotá. Nicolas Weeks tjänstgör i dag som ministerråd vid ambassaden i Bangkok. Han har tidigare tjänstgjort vid ambassaderna i Peking …

Den 1 oktober tillträder Cecilia Tengroth som förbundets nya generalsekreterare. Cecilia Tengroth är jurist med inriktning på folkrätt. Hon kommer närmast från en tjänst som stabschef på Svenska Röda Korset. Tidigare har hon arbetat på bland annat Försvarshögskolan, Försvarsdepartementet och Civil Rights Defenders.

Regeringen har utsett Magnus Rydén till ambassadör i Dublin, med stationering i Stockholm. Magnus Rydén arbetar idag som chef för Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad (UD-HI). Han har tidigare arbetat på Kommerskollegium, vid EU-representationen i Bryssel samt vid ambassaderna i Dublin och Washington. Magnus Rydén tillträder sin nya befattning under hösten 2021.

Sofia Graflund WaterAid Sveriges styrelse

Hon engageras framförallt av jämställdhetsperspektivet på vattenfrågan. Hon hoppas kunna bidra med sina kunskaper som jurist, men också med erfarenheterna från Uganda där tillgången till rent vatten är ett stort problem. Sofia är jurist med bakgrund som advokat på Advokatfirman Vinge och chefsjurist på Northvolt. Hon har arbetat med investeringar i Afrika genom DFI Swedfund …

Han tycker att vattenfrågorna är intressanta eftersom de så intimt hänger ihop med våra ekosystem och ekonomier, med mat, kultur, säkerhet, politik; allt som handlar om att vara människa! David är ingenjör och historiker och han har arbetat med vattenfrågor och global hållbar utveckling i mer än 25 år. Sedan ett antal år är han …

I styrelsen vill hon verka för ökad kunskap om hur vattenfrågan är sammankopplad med de övriga 16 målen i Agenda 2030. Hayaat är jurist och ekonom. Hon har av Aktuell Hållbarhet listats som en av Sveriges hållbarhetsmäktigaste och har utsetts som en svensk supertalang av Veckans Affärer. Hayaat har sedan 2020 varit utsedd till tillförordnad …

Motivering:”Genom ett livslångt aktivt engagemang inom akademisk undervisning och i offentlig debatt, har Peter Nobel bidragit till att frågor om mänskliga rättigheter och humanitär rätt ständigt uppmärksammas, inte bara inom juridiska fakulteten vid Uppsala universitet utan även nationellt och internationellt. Peter Nobel är i alla avseenden en nestor vad gäller arbetet för mänskliga rättigheter i …

Sven-Åke Nordqvist har tidigare arbetat som ”Sustainable Business Advisor.” Han är en pensionerad ”Sourcing & Supply Chain Executive”.

Ida har jobbat på två av CONCORDs medlemsorganisationer, som båda är plattformar (ForumCiv och LSU). Hon sitter sedan ett halvår tillbaka i CONCORD Europas styrelse och har suttit i CONCORDs styrelse i fyra år.

Fredkullapriset är ett lokalt fredspris som instiftades av Fredsrörelsen i Kungälv 2007. Fredsrörelsen skriver i sin motivering att Johan Persson ”… under många år på ett oförväget och gripande sätt har skildrat förtryck, förföljelse och övergrepp mot utsatta grupper av människor, ofta från miljöer i länder dit massmedia sällan når.”

Elisabet har lång erfarenhet av att leda humanitära insatser och utvecklingsprogram. Hon kommer närmast från Svenska Röda Korset där hon framgångsrikt har byggt upp organisationens humanitära verksamhet i Latinamerika och Karibien. Elisabet har tidigare även bland annat arbetat för FN-organet UNICEF i Moçambique och för EU:s utrikestjänst i Bryssel.

Mehrnaz Taklif är utbildad ekonom med examen inom mänskliga rättigheter med erfarenhet från arbete inom civilsamhället, bland annat från föreningen Latinamerikagrupperna och paraplyorganisationen Concord Sverige. Mehrnaz är även styrelsemedlem och aktivitetsansvarig inom Rädda Barnens lokalförening i Stockholm.

Göran Engström

Journalisten Göran Engström får Svenska Afghanistankommitténs solidaritetspris 2021 för sin mångåriga rapportering från Afghanistan. Under 15 år har han skrivit om allt ifrån idrott, politik, kriget och situationen för kvinnor och barn. ”Göran Engström har med sin journalistik bidragit till en bredare förståelse för Afghanistan, för politiken, människorna och dess kultur,” skriver juryn i sin …

Han har arbetat 37 år på Sida och senast fyra år på Afghanistanenheten med regelbundna besök i landet. Ekman var dessförinnan biståndschef i Myanmar under fem år och tidigare utlandstjänstgöringar har varit i Vietnam, Indien och Sri Lanka. Ekman har även varit biträdande generaldirektör, chefscontroller och ekonomichef på Sida:s huvudkontor.