Posts in category

Hälsa


Vi måste skapa en världsdomstol för mänskliga rättigheter. Det var ett av budskapen från Amnesty Internationals nyblivne generalsekreterare Agnès Callamard …

Två kvinnor med munskydd håller uppe en skylt med COVAX.

Sveriges regering har avsatt 2,1 miljarder kronor i biståndsbudgeten 2022 för att underlätta rättvis global tillgång till vaccin. Det skriver …

De första hjälpsändningarna med medicinsk utrustninghjälp från FN:s livsmedelsprogram WFP har nått Afghanistan sedan flygplatsen i Kabul öppnade på nytt …

Onlinetidningen openDemocracy visar i en granskning hur organisationen MSI Reproductive Choices NGO (tidigare Marie Stopes International) aktivt försöker omvända homosexuella i Kenya, …

Tobaksindustrin har en stark negativ påverkan på miljön. Den motverkar samtliga av de globala målen och leder till omfattande barnarbete. …

Storbritanniens beslut att avsluta biståndet till program för det som kallas försumbara tropiska sjukdomar (Neglected Tropical Diseases, NTDs) som den fruktade …

Somaliland – som formellt inte är ett eget land – hör till världens fattigaste regioner. Men trots detta har man …

Den fruktade guineamasken är på väg att utrotas. Trots pandemin har hälsoarbetet gått framåt i bland annat Etiopien och under …

En person i Indonesien får covid-vaccin

USA och Europa måste göra mer för att hjälpa de länder som ligger efter i vaccineringen. Dessutom måste läkemedelsbolagen släppa …

Demonstration i Liberia mot bland annat det våld som drabbar kvinnor. Foto: David

BISTÅND. Sverige kommer att öka stödet till arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) med Afrika söder om Sahara …

Internationella kvinnodagen den 8 mars 2021. Kvinnor i Mexiko City protesterar mot våld och för bättre villkor och mot de försämringar som skett under pandemin.

Nästan 12 miljoner kvinnor i världens utvecklingsländer har förlorat tillgången till preventivmedel,  vilket lett till 1,4 miljoner oplanerade graviditeter. Det visar …

Tobaksindustrin hävdar att de tar ansvar för folkhälsa och mänskliga rättigheter genom olika policyer och koder, men effekten av dessa …

Som världens ledande tobaksbolag har vi tydliga krav på våra underleverantörer som påverkar hela marknaden i positiv riktning. Om vi …

Den uppmärksammade tv-serien Small Axe som nu visas på SVT berättar om unga västindier i London. Samtidigt har Jamaica en …

Enligt WHO dödar tobak fler än åtta miljoner människor per år och utgör ett av världens största hot mot folkhälsan …

Tobaksindustrin har en självklar roll i arbetet med att uppfylla FN:s globala mål och som världens ledande tobaksföretag är hållbarhet …

97 procent av eleverna blir motiverade att avstå tobak när de får veta att tobaksindustrin orsakar barnarbete och miljöförstöring. Majoriteten …

Luftföroreningar orsakade av fossila bränslen som kol och olja bidrog till 8,7 miljoner dödsfall globalt under 2018. Föroreningar från kraftverk, fordon …

När den argentinska senaten den 30 december gav kvinnor rätt att bestämma över sina kroppar visste jublet på gatorna inga …

När alla resurser går åt till att bekämpa Covid-19 ökar nu istället antalet människor – framför allt barn – som …