Replik: Hållbarhet viktigt för tobaksindustrin


Anette Rosengren, Philip Morris Norden.

Tobaksindustrin har en självklar roll i arbetet med att uppfylla FN:s globala mål och som världens ledande tobaksföretag är hållbarhet en naturlig och prioriterad del av vårt arbete, skriver Anette Rosengren, Koncernchef på Philip Morris Norden, i en replik till Helen Stjerna från A Non Smoking Generation.

Helen Stjerna från A Non Smoking Generation menar i en debattartikel den 15 februari 2021 att tobaksindustrin skulle orsaka miljöförstöring och barnarbete samt förespråkar att alla nikotinprodukter måste förebyggas och regleras lika. A Non Smoking Generation gör ett viktigt arbete med att inspirera och informera ungdomar så att de kan välja ett tobaksfritt liv, men det är viktigt att informationen är saklig och balanserad. 

Tobaksindustrin har en självklar roll i arbetet med att uppfylla FN:s globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Vi kan inte tala för hela branschen, men som världens ledande tobaksföretag, med ett betydande miljöavtryck är hållbarhet en naturlig och prioriterad del av vårt arbete.  

Vi har satt upp höga och ambitiösa hållbarhetsmål. Senast 2030 ska alla våra fabriker vara koldioxidneutrala och senast 2025 ska all elektricitet i fabrikerna vara förnyelsebar. Redan 2019 blev vår fabrik i Klaipéda, Litauen, Philip Morris första koldioxidneutrala fabrik. Samma år blev vår fabrik i Portugal den första att få ett certifikat från Alliance for Water Stewardship (AWS). Tack vare detta arbete kunde fabriken mellan 2010 och 2019 halvera sin vattenförbrukning. Vi arbetar aktivt tillsammans med våra underleverantörer för att motverka skogsskövling och verkar för full spårbarhet. 

Vårt arbete ger resultat. När CDP (Carbon Disclosure project), som hjälper företag världen över att granska sin miljöpåverkan, rankar världens företag efter deras hållbarhetsarbete var Philip Morris ett av endast tio företag i världen att få högsta betyg (Trippel A), utav totalt 9 600 företag i olika brancher. Rankingen betyder att vårt miljöarbete är världsledande inom klimatförändring, skog och vatten som är CDPs tre kategorier. 

Lika viktigt som vårt klimat- och miljöarbete är det också för oss att säkerställa goda arbetsvillkor för alla våra anställda och underleverantörer. Philip Morris har en tydlig uppförandekod för våra underleverantörer enligt vilken det inte får förekomma barnarbete och att gällande arbetstidslagar och miniminivåer för löner alltid ska följas. Bryter en underleverantör mot våra villkor avslutas samarbetet. 

Vår Agricultural Lavour Practices code bygger på ILO-konventionernas fundamentala principer och rättigheter. Detta innebär därför att alla som arbetar i våra leverantörsled har en självklar rätt att gå med i en facklig organisation och förhandla kollektivt om löner och rättigheter. 

Men det viktigaste vi kan göra för att nå de globala hållbarhetsmålen är att fasa ut cigaretterna. Det kan göras genom att se till att människor inte  börjar att röka samtidigt som de som redan röker slutar eller går över till mindre skadliga alternativ. 

Philip Morris har lanserat visionen om en rökfri värld. Preventiva åtgärder för att förhindra nyrekrytering till tobak- och nikotinbruk är avgörande för att visionen skall lyckas. Vi förespråkar åldersgränser i länder där det idag inte är reglerat i lag. För att säkerställa att åldersgränser följs i Sverige arbetar Philip Morris aktivt med särskilda utbildningsprogram för återförsäljare. Vi går dessutom längre genom att utveckla särskilda tekniska lösningar för att samtliga av våra elektroniska enheter ska ha system för att verifiera ålder. Något vi räknar med ska vara på plats senast 2023. 

Philip Morris har påbörjat en resa bort från cigaretter till att erbjuda befintliga rökare bättre alternativ. Forskningen visar att många redan etablerade vuxna rökare med traditionella metoder har svårt att ta steget till att bli helt rökfri i den takt som vore önskvärt. Det är därför viktigt att det finns betydligt mindre skadliga alternativ till cigaretter som e-cigaretter och rökfria tobaksvaror. Dessa alternativ är betydlig bättre än cigaretter då det är förbränningen som skapar och frigör majoriteten av de ämnen i cigarettröken som allvarligt skadar hälsan. Nikotinet är beroendeframkallande och inte riskfritt, men är inte den primära orsaken till sådana rökningsrelaterade sjukdomar som hjärtinfarkt, cancer och lungsjukdom. Ingen kan ensam lösa de hållbarhetsutmaningar världen står inför. Bara genom att arbeta tillsammans och tänka pragmatiskt kommer vi kunna gå i rätt riktning.

Anette Rosengren
Koncernchef, Philip Morris Norden

Läs Helen Stjernas inlägg här.

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.