Palestina: Hit går det svenska biståndet


Qualandia checkpoint på Västbanken. Foto: Agneta Carleson

Efter helgens upptrappning av konflikten mellan Israel och Hamas har röster höjts om att dra in det svenska biståndet till Palestina. Vad går det svenska biståndet egentligen till? Och hur stor är Sidas biståndsbudget till området?

Texten har uppdaterats med ny information, 10/10 14.20 samt 15.40.

Hamas attack mot civila israeler har lett till en våldsspiral på marken och ett högt tonläge i debatten. EU:s kommissionär för grannskapsfrågor Oliver Varhelyi skriver på plattformen X (tidigare Twitter) att EU nu fryser sitt bistånd till Palestina för att försäkra sig om att ingen del av stödet går till den terrorstämplade organisationen Hamas. Sveriges biståndsminister Johan Forssell har lovat att han ska ”nagelfara” det svenska biståndet till Palestina, något som fått stöd från regeringspartierna och Sverigedemokraterna.

Oppositionen och det svenska civilsamhället är kritiska till utspelen och påpekar att svenskt bistånd går till de några av de tydligaste Hamas-kritikerna i Palestina. Ett stopp av svenskt och europeiskt bistånd, menar de, bara skulle spela Hamas och andra extrema krafter i händerna. Något som utrikesminister Tobias Billström också verkar hålla med om.

Men vilka aktörer i Palestina är det då som får bistånd från Sverige?

Sveriges biståndsstrategi

Den senaste svenska biståndsstrategin för utvecklingssamarbete med Palestina sträcker sig perioden 2020-2024. Utgångspunkten i utvecklingsarbetet ska vara principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet samt Agenda 2030. Ett extra stort fokus ska ligga på jämställdhet för kvinnor och unga.

Biståndet till Palestina sänktes med 40 procent 2023 jämfört med 2022 och Sida fick i regleringsbrevet 165 miljoner kronor att fördela.

Utvecklingsbistånd

Sida ger utvecklingsbistånd till 22 civilsamhällsorganisationer i Palestina. De bedriver program med budgetar som löper under flera år. Den totala programbudgeten är i dagsläget 880 miljoner kronor. Programmen har olika fokus så som miljö, psykisk och fysisk hälsa, anti-korruption, teknologi, och jämställdhet. Här är de tio organisationerna med pågående program som får störst stöd av Sida:

Rättsstatsprogrammet (Sawasya)
134 miljoner kronor mellan 2019-2023

Human Rights Program /NGO Development Centre
120 miljoner kronor mellan 2023-2027. Genom denna organisation kanaliseras i sin tur stöd till flera mindre organisationer, bland annat på Gaza. Här ingår även stöd till de israeliska organisationerna Breaking the Sileence och B’Tselem.

Gaza Early Recovery Program
80 miljoner kronor mellan 2021-2023

Growing the Palestinian Technology Ecosystem
62,6 miljoner kronor mellan 2019-2024

Environmental and Climate Justice Program
55 miljoner kronor mellan 2020-2024

Supporting MSMEs Competitiveness and Growth Programme
50 miljoner kronor under 2022

Sexual and Reproductive Health and Rights in Palestine (SRHR) och kärnstöd till The Palestinian Medical Relief Society (PMRS)  
45,2 miljoner kronor under perioden 2021-2024

West Bank Protection Consortium
39 miljoner kronor under 2020-2023

Swedish Guarantee Facility in Palestine
38,5 miljoner kronor mellan 2021-2024

International Media Support Palestine
32 miljoner under perioden 2022-2024

Se hela listan med samtliga aktörer här.

Förutom detta har svenska enskilda organisationer som Palmecentret, ACT Svenska kyrkan och Diakonia egna partners. Två av de mest kände av dessa är de israeliska organisationerna Breaking the Silence och B’Tselem.

ACT Svenska kyrkan stödjer bland annat hälsovårdskliniker som främst riktar sig till kvinnor och barn och dels yrkesutbildning genom Department of Service to Palestinian Refugees (DSPR). Ett annat program som stöds är Dar al-Kalima University vars filial i Gaza ger kurser och utbildningar till konststudenter. Efter kriget 2021 använde universitetet konst som ett sätt att låta barnen bearbeta traumat efter kriget.

Humanitärt bistånd

Sida ger också humanitärt stöd via tio aktörer som under 2022 totalt fick 129 miljoner kronor att dela på. De organisationer som tog del av biståndet var: UNWRA, Internationella rödakorskommitén (ICRC), OCHA:s humanitära landfond, Norwegian Refugee Council, Islamic Relief, Unicef, OCHA, Action Against Hunger, Svenska Röda korset, och ICRC, Gaza Resilience Program.

I SvT morgon 10 oktober svarar Göran Holmqvist från Sida på frågor om det svenska biståndet till Palestina. En länk till inslaget hittar du här.

– Jag är säker på att på att inga pengar går till Hamas. Alla svenska partners skriver på avtal där det tydligt står att de inte får skicka pengar vidare, säger Göran Holmqvist bland annat i inslaget.

Redaktionen

Läs vidare:

Uppläsning av artikel

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.