Ny på jobbet

Vem har bytt jobb – vem har fått ett nytt, spännande uppdrag eller ett pris? Här kan du följa vad som händer på arbetsmarknaden inom området global utveckling. Ska du själv byta jobb? Tipsa oss om ditt nya uppdrag till jobbet@globalbar.se!
Björn Holmberg, ny VD för Dag Hammarskjöldstiftelsen

Björn Holmberg har mer än 25 års internationell erfarenhet inom svensk public service och civilsamhällets organisationer. Han är doktor i freds- och konfliktforskning och kommer närmast från rollen som chef för program och påverkan på Plan International Sverige. Uppläsning av artikel

Olof Skoog har varit Europeiska unionens ambassadör i Indonesien och Brunei samt till ASEAN och Sveriges ambassadör vid Förenta nationerna. Uppläsning av artikel

Alexandra Pascalidou

Alexandra Pascalidou är journalist, författare, dramatiker, föreläsare och en flerfaldigt prisbelönt människorättskämpe. Uppläsning av artikel

Fotbollsspelaren Fridolina Rolfö är ny ambassadör för barnrättsorganisationen Plan International Sverige. Fridolina Rolfö är en av världens främsta fotbollsspelare, och en nyckelspelare i både det svenska landslaget och sitt klubblag FC Barcelona. Uppläsning av artikel

Ylva Jonsson Strömberg är Läkare Utan Gränsers nya generalsekreterare i Sverige. Mellan 1998 och 2002 arbetade hon för Läkare Utan Gränser som sjuksköterska, medicinsk koordinator och projektkoordinator i dåvarande södra Sudan, Etiopien, Kenya, Sierra Leone och Pakistan. Uppläsning av artikel

Ylva Löwenborg är ny ordförande i svenska Amnesty. Hon har varit chef på Röda Korset, Sensus studieförbund och Rädda Barnen. Uppläsning av artikel

Stig Fredrikson

Stig Fredrikson är en veteran inom svensk journalistik som under decennier bevakat utrikespolitiska frågor. Han har bland annat varit utrikeskorrespondent i Moskva och redaktionschef för Aktuellt. Uppläsning av artikel

Liza_Alexandrova-Zorina

Liza Alexandrova-Zorina, rysk journalist och författare av den omtalade boken Imperiets barn, har valts in i Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheters styrelse. Liza Alexandrova-Zorina är numera bosatt i Sverige. Uppläsning av artikel

Regeringen har utsett Johanna Teague till ambassadör i La Paz. Johanna Teague är idag ambassadör i Kigali. Hon har bland annat varit rådgivare åt biståndsministern. Hon har arbetat på Sida i Stockholm, tjänstgjort vid ambassaden i La Paz samt arbetat för FN:s befolkningsfond i La Paz. Uppläsning av artikel

Människorättsjuristen och hållbarhetsexperten Parul Sharma har valts till ny ordförande för UN Women Sverige. Parul Sharma arbetar just nu som tillförordnad generalsekreterare på Institutet mot mutor och har lång erfarenhet av att stötta olika samhällssektorer i hållbarhetsfrågor. Hon utsågs 2022 till biståndsdebattens mäktigaste och har skrivit ett stort antal debattartiklar i Global Bar Magazine. Redaktionen

Nicola Clase kommer närmast från en tjänst som ambassadör i Helsingfors. Hon har varit ambassadör i London och tjänstgjort vid ambassaderna i Köpenhamn och London. Hon har även varit ambassadör för migrations- och flyktingsamordningsfrågor på UD, statssekreterare för utrikes- och EU-frågor, samt utrikespolitisk rådgivare åt Moderaterna. Uppläsning av artikel

Ulrika Modéer kommer närmast från en tjänst som assisterande generalsekreterare och chef för avdelningen för externa relationer och påverkansarbete inom UNDP, FN:s utvecklingsprogram. Hon har varit statssekreterare under dåvarande biståndsministern Isabella Lövin och har även arbetat på Diakonia. Uppläsning av artikel

Lena Ingelstam kommer närmast från rollen som generalsekreterare för Diakonia och har arbetat länge i civilsamhället och inom offentlig förvaltning. Hon har varit internationell chef på svenska Rädda barnen och avdelningschef på Sida. Uppläsning av artikel

Charlotte Sammelin är i dag chef för Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad på Utrikesdepartementet (UD). Hon har varit ambassadör i Aten och tidigare tjänstgjort vid den svenska EU-representationen i Bryssel och vid ambassaden i Madrid. Hon har även arbetat för EU-kommissionen och Europeiska rådet i Bryssel samt vid OECD:s sekretariat i Paris. …

Pontus Rosenberg är i dag ministerråd och ställföreträdande myndighetschef på ambassaden Bogotá. Han har tidigare arbetat vid olika enheter i Utrikesdepartementet, senast som biträdande chef för Asien-, Oceanien- och Latinamerikaenheten. Han har även varit chargé d’affaires vid, för tiden, sektionskansliet i La Paz och tjänstgjort vid ambassaderna i Guatemala och Bogotá. Pontus Rosenberg tillträder hösten …

Wanja Kaufmann, tidigare internationell sekreterare för Miljöpartiets ungdomsförbund Grön Ungdom, har valts om till ordförande för Green Forum, Miljöpartiets partianknutna insamlingsstiftelse – en av de åtta partianknutna organisationer som får stöd från Sida för att stötta systerpartier och demokratisk samhällsutveckling internationellt. 

Jessica Svärdström är i dag ambassadör i Bagdad vars verksamhet för tillfället är förlagd till Stockholm. Hon har tidigare varit ambassadör i Bamako och arbetat vid olika enheter i Utrikesdepartementet, senast som biträdande chef för enheten för europeisk säkerhetspolitik. Hon har även tjänstgjort vid ambassaderna i Bagdad och Kabul samt vid Sveriges Natodelegation i Bryssel. …

Alexandra Rapaport är ny goodwillambassadör för Kvinna till Kvinna! Alexandra är skådespelare och exekutiv producent och har under många år engagerat sig för kvinnors rättigheter.

Lina Kellgren har tolv års erfarenhet inom kommunikation i flertalet branscher (bland annat musik och utbildning). Hon kommer närmast från Berghs School of Communication där hon varit marknadschef och suttit i bolagets ledningsgrupp. Uppläsning av artikel

Marcus Henningsson kommer senast från en position som förhandlare och rådgivare på Akavia. Han har en bakgrund inom strategisk kommunikation och strategiskt arbete som teamchef på Unionen. Uppläsning av artikel

MENU

Back

Global Bar Magazine

Ges ut av
Globala Nyheter Sweden AB
Metropole co-working space
Medborgarplatsen 25
118 72 Stockholm