Ny på jobbet

Vem har bytt jobb – vem har fått ett nytt, spännande uppdrag eller ett pris? Här kan du följa vad som händer på arbetsmarknaden inom området global utveckling. Ska du själv byta jobb? Tipsa oss om ditt nya uppdrag till jobbet@globalbar.se!
Sofia Graflund WaterAid Sveriges styrelse

Hon engageras framförallt av jämställdhetsperspektivet på vattenfrågan. Hon hoppas kunna bidra med sina kunskaper som jurist, men också med erfarenheterna från Uganda där tillgången till rent vatten är ett stort problem. Sofia är jurist med bakgrund som advokat på Advokatfirman Vinge och chefsjurist på Northvolt. Hon har arbetat med investeringar i Afrika genom DFI Swedfund …

Han tycker att vattenfrågorna är intressanta eftersom de så intimt hänger ihop med våra ekosystem och ekonomier, med mat, kultur, säkerhet, politik; allt som handlar om att vara människa! David är ingenjör och historiker och han har arbetat med vattenfrågor och global hållbar utveckling i mer än 25 år. Sedan ett antal år är han …

I styrelsen vill hon verka för ökad kunskap om hur vattenfrågan är sammankopplad med de övriga 16 målen i Agenda 2030. Hayaat är jurist och ekonom. Hon har av Aktuell Hållbarhet listats som en av Sveriges hållbarhetsmäktigaste och har utsetts som en svensk supertalang av Veckans Affärer. Hayaat har sedan 2020 varit utsedd till tillförordnad …

Motivering:”Genom ett livslångt aktivt engagemang inom akademisk undervisning och i offentlig debatt, har Peter Nobel bidragit till att frågor om mänskliga rättigheter och humanitär rätt ständigt uppmärksammas, inte bara inom juridiska fakulteten vid Uppsala universitet utan även nationellt och internationellt. Peter Nobel är i alla avseenden en nestor vad gäller arbetet för mänskliga rättigheter i …

Sven-Åke Nordqvist har tidigare arbetat som ”Sustainable Business Advisor.” Han är en pensionerad ”Sourcing & Supply Chain Executive”.

Ida har jobbat på två av CONCORDs medlemsorganisationer, som båda är plattformar (ForumCiv och LSU). Hon sitter sedan ett halvår tillbaka i CONCORD Europas styrelse och har suttit i CONCORDs styrelse i fyra år. Uppläsning av artikel

Fredkullapriset är ett lokalt fredspris som instiftades av Fredsrörelsen i Kungälv 2007. Fredsrörelsen skriver i sin motivering att Johan Persson ”… under många år på ett oförväget och gripande sätt har skildrat förtryck, förföljelse och övergrepp mot utsatta grupper av människor, ofta från miljöer i länder dit massmedia sällan når.”

Elisabet har lång erfarenhet av att leda humanitära insatser och utvecklingsprogram. Hon kommer närmast från Svenska Röda Korset där hon framgångsrikt har byggt upp organisationens humanitära verksamhet i Latinamerika och Karibien. Elisabet har tidigare även bland annat arbetat för FN-organet UNICEF i Moçambique och för EU:s utrikestjänst i Bryssel.

Mehrnaz Taklif är utbildad ekonom med examen inom mänskliga rättigheter med erfarenhet från arbete inom civilsamhället, bland annat från föreningen Latinamerikagrupperna och paraplyorganisationen Concord Sverige. Mehrnaz är även styrelsemedlem och aktivitetsansvarig inom Rädda Barnens lokalförening i Stockholm.

Göran Engström

Journalisten Göran Engström får Svenska Afghanistankommitténs solidaritetspris 2021 för sin mångåriga rapportering från Afghanistan. Under 15 år har han skrivit om allt ifrån idrott, politik, kriget och situationen för kvinnor och barn. ”Göran Engström har med sin journalistik bidragit till en bredare förståelse för Afghanistan, för politiken, människorna och dess kultur,” skriver juryn i sin …

Han har arbetat 37 år på Sida och senast fyra år på Afghanistanenheten med regelbundna besök i landet. Ekman var dessförinnan biståndschef i Myanmar under fem år och tidigare utlandstjänstgöringar har varit i Vietnam, Indien och Sri Lanka. Ekman har även varit biträdande generaldirektör, chefscontroller och ekonomichef på Sida:s huvudkontor.

Anna Hägg-Sjöquist kommer närmast från posten som generalsekreterare för Svenska FN-förbundet. Anna har varit direktör på Plan Sverige och har femton års erfarenhet från olika positioner inom Röda Korset.

Gary Klaukka får ett nytt uppdrag som tillförordnad verksamhetsledare vid Partiernas internationella demokratisamarbete – Demo Finland i Helsingfors. Han har arbetat med demokratistöd vid International IDEA i Stockholm, brittiska Commonwealth Parliamentary Association i London och National Democratic Institute (NDI). Hans senaste uppdrag vid NDI var i Myanmar där Demo Finland också har arbetat sedan 2014. …

Dona Hariri är jurist, moderator och författare samt styrelseledamot på Clowner Utan Gränser och ordförande för Ung Cancer. Dona har tidigare varit programledare på SVT och Sveriges Radio. Hon har två Master of Laws, en från Uppsala universitet och en från Örebro universitet.

Sofia Östmark

Sofia Östmark blir departementsråd och enhetschef för en ny enhet för migrationsfrågor på Justitiedepartementet. Sofia Östmark kommer närmast från Union to Union där hon var kanslichef. Lennart Reinius är tillförordnad kanslichef från och med den 15 maj till dess en ny kanslichef är tillsatt.

Gustaf Lind

Gustaf Lind tillträdde den nionde augusti som ny generalsekreterare för WWF. Dr Lind är jurist och disputerade i folkrätt. Han har arbetat i många år med miljö- och klimatfrågor på UD som bland annat Arktisambassadör och ordförande i Arktiska rådets ämbetsmannakommitté. Han har varit chef för UDs enhet för folkrätt och mänskliga rättigheter samt jobbat …

Maria Dolores

Maria Dolores has a new assignment involving a talk show for VoiceAmerica and the Human Contract. She has previously worked at the Swedish Prosecution Authorities, and with leadership topics, human resources and change management in the steel and paper industries. She has also worked with crisis management training. 

Josephine Sundqvist

Josephine Sundqvist tillträdde den 1 maj som Läkarmissionens nya generalsekreterare. Dr Sundqvist kommer närmast från en position som senior strategisk rådgivare på SIDA. Hon har en bakgrund som forskare och har arbetat på plats med svenskt bistånd i östra Afrika i många år. Dr Sundqvist säger att: ”Vi måste kraftsamla tillsammans för att säkra rätten …

MENU

Back