Debatt: Tobaksindustrin hotar hållbar utveckling


Barn tvättar tobaksblad. Uttar Pradesh, Indien. Foto: Shutterstock

97 procent av eleverna blir motiverade att avstå tobak när de får veta att tobaksindustrin orsakar barnarbete och miljöförstöring. Majoriteten är dock omedveten om att även nya ”tobaksfria” nikotinprodukter framställs av tobak. Därför måste vi öka kunskapen om sambandet mellan tobak och hoten mot en hållbar framtid. Det skriver Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation.

Bristfällig granskning. Under första halvåret 2020 publicerades 660 artiklar i svensk media som huvudsakligen handlade om tobak. 12 procent av dessa artiklar handlade om tobak kopplat till börs och ekonomi, medan endast en procent handlade om tobakens effekter på miljö och hållbarhet. Vår nya medierapport avslöjar hur media framställer nya nikotinprodukter som en ekonomisk succé samtidigt som granskningen av den ohållbara produktionen som ligger bakom, är nästintill obefintlig. Hållbarhet blir alltmer vägledande i politiken, näringslivet och bland allmänheten, men ännu är kunskapen om tobaksindustrins alla negativa effekter på människor och miljö extremt låg. Hur kan en av världens mest ohållbara industrier undkomma medias kritiska granskning? Genom att rapportera om samtliga led av tobaksproduktionskedjan kan media stödja politiker, företagsledare och privatpersoner att fatta informerade beslut.

Elever saknar kunskap som kan förebygga missbruk. Varje höst föreläser vi för tusentals elever om tobaksindustrins orättvisa arbetsvillkor, utbredda barnarbete och enorma miljöpåverkan. I en uppföljande enkätundersökning 2020 uppgav 97 procent av tillfrågade elever att kunskapen motiverade dem att avstå tobak. Samtidigt svarade 58 procent att de inte visste att nikotinet i e-cigaretter och vitt snus framställs av tobak, och därmed bidrar till samma hållbarhetsproblem. Genom vilseledande marknadsföring av dessa produkter som ”tobaksfria” har företagen lyckats framställa dem som mindre skadliga, vilket närmare sju av tio unga ser som en orsak till att vilja testa. Samtidigt har de ”tobaksfria” produkterna undkommit regleringen av tobak och kan i dagsläget designas, smaksättas och marknadsföras direkt till unga. Medierapporten avslöjar också att tobaksföretag spenderar miljontals kronor på influencer-marketing i sociala medier, och resultatet är att andelen minderåriga som använder nya tobaksprodukter ökar lavinartat. Kunskapen om tobaksindustrins alla hälso- och hållbarhetseffekter kan rädda liv och borde inkluderas i skolans läroplan. Alla barn har rätt till en tobaksfri skoltid och den kunskap som motiverar till tobaksfria liv.

Men nya nikotinprodukter är väl bättre än cigaretter? Världen över försöker tobaksindustrin tona ned hälsoriskerna med nikotin, samt hålla gång diskussionen kring relativa risker med olika tobaksprodukter. Genom att jämföra snus och e-cigaretter med cigaretter hoppas företagen att vissa produkter ska undantas hårdare reglering. Sådana argument förlorar kraft om de bemöts med kunskapen om hur nikotin, som är den gemensamma nämnaren i alla tobaksprodukter, hotar både folkhälsa och hållbar utveckling. Nya produkter kan potentiellt klassas som mindre skadliga i relation till cigaretter – som dödar åtta miljoner människor i världen varje år. Detta innebär dock inte att de är ofarliga. Forskning visar tvärtom att nikotin inte endast är starkt beroendeframkallande, utan även ger bestående skador på hjärnan och ökar risken för psykiska sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, fosterskador och andra beroenden. För ett bekämpa den globala tobaksepidemin måste alla nikotinprodukter förebyggas och regleras. På så sätt kan politiker höja kunskapen om nikotinets skadlighet och samtidigt öka chansen att fler unga förblir helt tobaksfria.

Internationella åtaganden. Sverige ratificerade WHO:s Tobakskonvention redan 2005 och FN:s Barnkonvention blev svensk lag 2020, men ännu har vi inte implementerat alla de evidensbaserade åtgärder som krävs för att förebygga nikotinberoende och fasa ut alla tobaksprodukter. Vi måste vidta fler tobaksförebyggande åtgärder och ta ansvar både för alla barns rätt till god hälsa, samt för en hållbar framtid för hela planeten. Genom att motarbeta tobaksindustrin med starkare tobakslagar, och ökad kunskap om tobakens alla negativa effekter, är vi ett betydande steg närmare att uppnå de globala målen för hållbar utveckling till år 2030. 

Helen Stjerna
Generalsekreterare A Non Smoking Generation

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.