Debatt: Sverige måste öka biståndet till vatten och sanitet


Klädtvätt i flodvatten, Kerala, Indien. Foto: David Isaksson.

DEBATT. Idag inleds FN:s stora vattenkonferens i New York samtidigt som spridningen av kolera just nu ökar kraftigt på många håll i världen. Om inget görs kommer antalet fall fördubblas inom 20 år. Därför måste Sverige prioritera biståndet till vatten och sanitet, skriver WaterAids generalsekreterare Anna Nilsdotter.

Detta är en debattartikel. De åsikter som framförs är författarens egna.

Sedan den här tiden förra året har WHO:s varningar om kolera kommit allt tätare. Från att många länder inte haft kolera på flera år dök plötsligt nya fall upp. I länder med pågående utbrott kunde man se hur antalet bekräftade fall började ticka uppåt, först sakta och sedan med allt högre hastighet. 

Nu, i mars 2023, är smittspridningen alarmerande hög på många håll. Kolera klassas som en pandemi och smittan letar sig just nu över allt fler landsgränser. Enligt färska siffror befinner sig en miljard människor i totalt 43 länder i riskzonen för kolerautbrott. De senaste veckorna har cyklonen Freddy orsakat katastrofala översvämningar i Malawi och Moçambique – två länder med redan omfattande utbrott. Risken att spridningen ökar när det smutsiga översvämningsvattnet blandas med människors dricksvatten är överhängande.

Den globala arbetsgruppen för kolerakontroll (GTFCC) gick nyligen ut med en varning om att den globala kolerakrisen med stor sannolikhet ännu inte nått sin mest kritiska fas. Den senaste kartläggningen visar att vi kan räkna med en fördubbling av kolerafall i världen under de närmsta 20 åren, om inte insatserna skalas upp. 

De framgångar vi haft med att bekämpa kolera de senaste årtiondena håller nu snabbt på att suddas ut. Det här är väldigt oroande och samtidigt otroligt frustrerande. Varför? Jo, för att vi vet att det här är en sjukdom som går att stoppa helt med hjälp av rent vatten, toaletter och god hygien. 

Kolera är en vattenburen infektionssjukdom som i första hand sprids genom att människor får i sig bakteriefyllt vatten. Ofta får man i sig vattnet på grund av att man inte har något annat än smutsigt vatten att dricka, tvätta sig i eller laga mat med. Att kolera drabbar fattiga samhällen där bristen på vatten och toaletter är som störst är alltså ingen slump. 

Vänder vi åter blicken mot Malawi ser vi hur tre fjärdedelar av befolkningen saknar en fungerande toalett och att omkring 30 procent inte har grundläggande tillgång till rent vatten nära hemmet. Här har över 53 000 människor smittats av kolera under det senaste året och fler än 1 640 av dem har dött. Många var barn. 

Men samtidigt som insatserna skulle behöva skalas upp för att möta denna oroande utveckling ser vi tvärtom hur det globala och svenska biståndet till vatten, sanitet och hygien minskar. Sverige har dessutom under ett antal år avsatt en lägre andel av biståndet jämfört med genomsnittet för andra höginkomstländer. När Utrikesdepartementet nu gett Sida i uppdrag att se över om den globala strategi som innehåller vatten, sanitet och hygien har någon framtid är vi oroliga att dessa viktiga frågor försvinner. WaterAid uppmanar regeringen att tänka om och prioritera biståndet till vatten, sanitet och hygien, bland annat genom att:

Satsa på global hälsa: Bristen på rent vatten, toaletter och hygien gör att människor löper hög risk att bli sjuka. Förutom att människor riskerar att dö innebär det bland annat att barn missar skolan och föräldrar inte kan gå till sina arbeten, eller tvingas arbeta när de är sjuka. En satsning på global hälsa är en satsning på utbildning, samhällsutveckling och minskad fattigdom.

Investera i klimatanpassning: Varje krona som satsas på samhällens förmåga att klara av översvämningar kan bidra till minst 62 kronor i minskade kostnader för att i efterhand reparera skador och återställa driftstörningar och infrastruktur. Eftersom översvämningar är det vanligaste klimatrelaterade hotet mot infrastruktur för vatten och toaletter borde särskilda satsningar göras på det området.

Kraftsamla mot kolera ihop med resten av världen: Den enda lösningen på den pågående kolerapandemin är investeringar i rent vatten, sanitet och hygien. Om världens ledare och regeringar visade samma beslutsamhet som när man försökte minska spridningen av covid-19 så skulle 1 miljard människor inte befinna sig i riskzonen att drabbas av kolera.

Jag säger det igen: kolera är en sjukdom som går att stoppa, men det krävs investeringar och en stor portion politisk vilja. Nu är inte rätt tid att minska satsningarna på vatten, toaletter och hygien. Sverige och världen kan bättre än så.

Anna Nilsdotter
Generalsekreterare, WaterAid Sverige

Läs också

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.