Debatt: Vattendiplomatin måste bli feministisk 


Läkarmissionens arbete i Darfur, Sudan. Foto: LM International.

DEBATT. 2014 lanserade Sverige som första land i världen en feministisk utrikespolitik. Nu måste kvinnor också få en starkare ställning också när det gäller beslut kring vatten och klimatfrågor. Vattendiplomatin måste bli feministisk, skriver Josephine Sundqvist och Sally Magzoub från Läkarmissionen.

Detta är en debattartikel. De åsikter som framförs är författarnas egna.

Under World Water Week, skrivs historia i Stockholm när Läkarmissionen tillsammans med Stockholm International Water Institute (SIWI), Women in Water Diplomacy Network och ledande aktörer inom vattenförvaltning och internationellt bistånd tillsammans lanserar den första globala strategin för Kvinnor, Vatten, Fred och Säkerhet. På plats finns 70 inbjudna kvinnliga vattendiplomater från länder som Egypten, Sudan, Somalia och Afghanistan. 

I oktober 2014 lanserade Sverige, som första land i världen, en feministisk utrikespolitik. Detta innebär att all utrikespolitik ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Sveriges feministiska utrikes- och biståndspolitik har idag ett tydligt fokus på att stärka kvinnor som aktörer för fred och säkerhet. Kvinnors inflytande och meningsfulla deltagande inom fred och säkerhet är både en rättighetsfråga och en effektivitetsfråga. Granskar man dock Sveriges handlingsplan för resolution 1325 så kan man konstatera att kvinnors roll inom vattendiplomatin och vatten som en resursfråga inte getts tillräcklig plats även om handlingsplanen lyfter fram att kvinnor är viktiga förändringsagenter som kan bidra med viktiga perspektiv och lösningar för att hantera klimatförändringarna.  

Den första globala strategin för Kvinnor, Vatten, Fred och Säkerhet som idag lanseras under World Water Week, lyfter tydligt fram behovet av att öka det kvinnliga deltagandet och ledarskapet inom vatten, sanitet och hygien (WASH)-sektorn.

Inom Läkarmissionen ser vi dagligen i vårt arbete i konfliktdrabbade länder som Somalia, Sudan och Niger att brister i vatten och sanitet påverkar kvinnor och flickor särskilt hårt. Vatten och sanitet är helt avgörande för arbetet för kvinnors rättigheter. I länder där ökenutbredningen är som allra störst och klimatförändringarna påverkat som mest har flickor och kvinnor fått betala priset när deras samhällen saknar tillgång till rent vatten. Vatten är en grundbult för jämställdhet men arbetet för att öka tillgången till vatten, sanitet och hygien handlar långt ifrån bara om att borra brunnar. Underliggande sociala och kulturella normer som vidhåller ojämlikhet behöver utmanas samtidigt som vattensystem byggs ut och förbättras.  

Grunden för strategin lades redan 2017 när det första mötet för det globala nätverket för kvinnliga vattendiplomater ägde rum på plats i Uganda. Strategin framhäver flera viktiga argument. Bland annat att globala satsningar på kvinnliga vattendiplomater är en lönsam investering som ger både bättre hälsa, ökad jämställdhet och ökad demokrati. När kvinnor får möjlighet att själva ta ansvar för sina liv och sin framtid, ökar möjligheterna att ta sig ur fattigdom och utsatthet. Många kvinnliga vattendiplomater kan också bidra med innovativa lösningar.

Vattendiplomatin får dock inte stanna på toppnivån. Vad globala strategin tydligt lyfter fram är att vi behöver fler satsningar på kvinnors arbete med vattendiplomati lokalt, eftersom frågor om vatten och jämställdhet oftast spelas ut och hanteras på plats i lokalsamhällen. Moraliska skyldighetsbärare, inkluderat religiösa ledare har en central roll i det. Från Läkarmissionens vattenprojekt runtom i världen ser vi flera tydliga exempel på lokal vattendiplomatins centrala roll i fredsbyggande. I vårt pågående arbete i delstaten södra Darfur, i Gereida har vi exempelvis längre bevittnat starka spänningar mellan de etniska grupperna Falat and Masaleet. Att borra brunnar är inte tillräckligt för att säkra vattentillgången. Det handlar om att våga angripa grundorsakerna till konflikten och att arbeta för en starkare social sammanhållning lokalt. Här har insikten om behovet av lokal vattendiplomati och jämställdhet för det lokala fredsbyggandet vuxit fram över tid. Idag finansieras Läkarmissionens projekt av UNHCR och Peace Building Fund som också sett vikten av att stödja lokal vattendiplomati. 

Vatten är en väldigt central jämställdhetsfråga och det är verkligen på tiden att vattendiplomatin får ta större plats i den svenska feministiska utrikespolitiken. 

Därför måste kvinnliga vattendiplomater inkluderas i beslutsfattandet på alla nivåer.

Josephine Sundqvist
Generalsekreterare Läkarmissionen

Sally Magzoub
Programchef Läkarmissionen i Sudan

Läs också

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.