Global Festival: Så förändrar AI biståndet


Josephine Sundqvist på Läkarmissionen och Victor Galaz på Stockholm Resilience Center. Foto: Kajsa Sörman

Kommer AI att ersätta handläggarna på Sida? Kan AI underlätta för stöd till små projekt? Och hur länge kan teknikutveckling i globala nord fortsätta testas på människor i globala syd? Intresset var stort för det samtal om AI och biståndet som hölls under Global Festival.

Medverkande:

  • Josephine Sundqvist, Generalsekreterare, Läkarmissionen/LM International.
  • Victor Galaz, docent vid Stockholm Resilience Center (Stockholms universitet) och tidigare styrelseledamot för Sida.
  • Shane O’Connor, Innovation Manager at UNICEF.
  • Henrik Hansson, Digitaliseringschef, Läkarmissionen.

– Det finns väldigt lite incitament för att berätta när något har gått fel, om vi inte kan lära oss av misstag har vi stora problem, säger Victor Galaz som forskar på AI och utveckling på Stockholm Resilience Center på Stockholms Universitet. 

Forskningen handlar dels om hur man med hjälp av AI-processad data kan kartlägga system- och klimatrisker i jordbruk och i stora städer för olika sociala grupper. Dels om att analysera hur AI används i sociala medier och hur det påverkar människors kunskap och uppfattning om bland annat klimatförändringarna.

Victor Galaz ser en stor potential för AI-utveckling och han tror att tekniken kan bidra till bättre kunskapsunderlag för beslutsfattande, både på lokal och global nivå. Lantbrukare som får tillgång till AI-analyser kan till exempel förbättra sin skörd och stater kan använda AI för att göra riskanalyser som kan ligga till grund för allt från stadsplanering till klimatanpassning. AI-verktyg kan på samma sätt förbättra, effektivisera och förenkla biståndet. Men det finns en rad problem som Victor Galaz inte tycker att vi har gett tillräckligt mycket uppmärksamhet:

– Det vi ser är att AI förstärker existerande orättvisor och globala syd används i alltför stor utsträckning som en experimentverkstad för AI som utvecklas i globala nord, menar han.

Den EU-lagstiftning som nu tas fram gäller enbart för EU-länder och skapar därför ett glapp och en sårbarhet för resten av världen. Victor Galaz ser också utmaningar när det gäller beställarkompetens. När biståndsbranschen nu börjar implementera AI-lösningar måste organisationerna läsa på och ta ansvar:

– Civilsamhället måste kräva transparens och skriva avtal som gör att de kan ställa krav på teknikutvecklarna om något går fel, fortsätter Victor Galaz som efterlyser en kunskapsbank där organisationer delar med sig av lärdomar från AI-projekt som gått fel.

Josefine Sundqvist är generalsekreterare på Läkarmissionen som bland annat arbetar med Hälsoministeriet i Tanzania för att digitalisera hälsosektorn och låta AI ska sköta mer av datahantering. Hon relaterar till det som Victor Galaz berättar om beställarkompetensen: Hur gör man en så viktig och gigantisk upphandling?  

– Tänk om det går fel, då faller hela sjukvårdssektorn i ett land som Tanzania! Men om vi gör olika små piloter på olika platser får vi massa små prototyper, det blir ingen struktur och blir extremt splittrat, förklarar Josephine Sundqvist. 

Hon ifrågasätter också varför biståndsmyndigheten Sida ligger så långt efter andra svenska myndigheter när det kommer till digitalisering. Försäkringskassans anställda jobbar bara med avvikelse-ärenden, alla rutinärenden sköts av AI.  

– Behöver vi så många personer som jobbar som handläggare på Sida som fyller i rutor i måluppfyllnadsdokument, eller hade deras kompetens kunnat läggas på annat? frågar hon retoriskt.

Josefine Sundqvist ser också att AI-implementeringen har kommit mycket längre i det humanitära biståndet än i utvecklingsarbetet, något som märks tydligt i Läkarmissionen humanitära lager i Dubai. 

– Vi kan följa allt i detalj, var är den containern, vad har delats ut i vilket flyktingläger. Man kan få ögonblicksbilder från hela logistikkedjan. Men varför har vi inte kommit längre i utvecklingsbiståndet? fortsätter Josefine Sundqvist som varnar för riskerna med att vara skeptisk mot AI av ideologiska skäl.

– Det här är en realitet som vi måste förhålla oss till. AI kan skapa möjligheter – om vi använder tekniken på rätt sätt. 

Samtalet följdes av en presentation av Shane O’Connor, Innovation Manager på UNICEF och Henrik Hansson, Läkarmissionen. Hela samtalet går att se här.

Kajsa Sörman

Läs mer:

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.