Rapporter

Rapporter

Världsfacket ITUC tar varje år fram rapporten Global Rights Index som mäter hur grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras. I årets granskning, som är den tionde, syns ingen förbättring globalt för mänskliga rättigheter i arbetslivet. Trenden fortsätter – över hela världen kränks och begränsas arbetstagares rättigheter. I många länder innebär fackligt engagemang livsfara. I andra …

MENU

Back

Global Bar Magazine

Ges ut av
Globala Nyheter Sweden AB
Metropole co-working space
Medborgarplatsen 25
118 72 Stockholm