Posts in category

Rapport


Världsfacket ITUC tar varje år fram rapporten Global Rights Index som mäter hur grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras. I årets granskning, som är den tionde, syns ingen förbättring globalt för mänskliga rättigheter i arbetslivet. Trenden fortsätter – över hela världen kränks och begränsas arbetstagares rättigheter. I många länder innebär fackligt engagemang livsfara. I andra …