Hälsa: Så ska fler få tillgång till effektiva myggnät


Barn löper extra stor risk att dö i malaria. Foto: Wikimedia Commons

Globala fonden lanserar nu ett nytt finansiellt instrument för att öka tillgången till mer effektiva – och billiga myggnät mot malaria.

Syftet med det nya finansiella instrumentet som Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria nu lanserar är att underlätta och förenkla tillgången till hälsoprodukter i de länder där Globala fonden stödjer hälsoinsatser. Genom att stödja marknaden och bland annat ge inköpsgarantier för stora volymer av produkter för att därigenom öka tillgång, stärka innovationsförmågan – och få ned priset på produkter som behövs för att förbättra hälsan i landet.

– Modellen kommer att bidra till att människor i de fattigaste samhällena runt om i världen snabbare får tillgång till mer effektiva hälsoprodukter till överkomliga priser, säger Globala fondens chef Peter Sands i ett pressmeddelande.

Det första avtalet som nu skrivs under är för inköp av PermaNet® malariamyggnät, en ny typ av insekticidbehandlade nät med dubbla aktiva ingredienser (Dual AI). Dual AI-nät är mer effektiva mot myggor som är resistenta mot insektsmedel än konventionella nät. Stödet gör det möjligt för länder att köpa in denna typ av nät, trots att de är dyrare än traditionella som är mindre effektiva.

Den finansiella mekanismen beräknas leda till kostnadsbesparingar i hela leveranskedjan för insekticidbehandlade nät. Finansieringen möjliggörs med ett inledande stöd på 100 miljoner US-dollar från Bill & Melinda Gates Foundation.

Insekticidbehandlade nät är ett viktigt verktyg i globala strategier för kontroll av vektorer i kampen mot malaria. Nät som behandlats med pyretroida insektsmedel har använts i stor utsträckning sedan 1990-talet. Vissa myggpopulationer har dock utvecklat resistens mot pyretroider, särskilt i Afrika söder om Sahara, där merparten av malariafallen konstateras. 

I mars utfärdade WHO nya rekommendationer för användning av dubbla AI-myggnät. Detta inkluderade en stark rekommendation för användning av pyretroid-klorfenapyr-nät för att förebygga malaria hos vuxna och barn i områden där myggor har blivit resistenta mot pyretroider.

– Vi hoppas kunna dra nytta av de lägre priserna för att påskynda införandet av Dual AI-nät för att säkerställa en optimal och rättvis täckning av vektorkontroll i alla drabbade områden. Vår ambition är att säkerställa att Dual AI-nät finns tillgängliga överallt där de behövs. Vi välkomnar fler leverantörer att komma in på Dual AI-marknaden och fortsätta investeringarna i innovationspipelinen för insekticidbehandlade nät, säger Hui Yang, chef för Supply Operations vid Globala fonden.

Redaktionen

Lyssna på samtal om globala hälsofrågor under Global Festival

23/8. Making Global Health relevant in times of war and climate challenges

PlaceStudio SN7 (Stora Nygatan 7, Stockholm)
Time: 23/8 kl 18.30-20.00.

Reserve a spot

Live streaming on Facebook via this link

With enormous needs due to the war in Ukraine, climate change affecting countries around the world and budget cuts –  do we need to rethink our global engagement for people’s health? How has the landscape for investing in people’s health has changed over time and what the future might look like. What are the experiences from the fight against HIV, TB and Malaria – and what do we need to do now? 

About 20 years ago, the Global Fund started with Sweden as one of the founder. Why was this major initiative possible then and what has happened since and how do we meet the global health challenges of today and in the future? 

Participants:

  • Dianne Stewart. Deputy-Director, External Relations and Communications Division and Head, Donor Relations Department at The Global Fund.
  • Anders Nordström. Ambassador for Global Health at Ministry for Foreign Affairs of Sweden, 20 years ago, the first  interim Executive Director for the Global Fund.
  • Pieter-Jan van Eggermont, Humanitarian Advisor Médecins Sans Frontières Sweden.

Uppläsning av artikel

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.