Pandemin: Kvinnor förlorar tillgång till preventivmedel


Internationella kvinnodagen den 8 mars 2021. Kvinnor i Mexiko City protesterar mot våld och för bättre villkor och mot de försämringar som skett under pandemin.
8 mars 2021. Kvinnor i Mexiko City protesterar mot våld och för bättre villkor. Foto: Shutterstock.

Nästan 12 miljoner kvinnor i världens utvecklingsländer har förlorat tillgången till preventivmedel,  vilket lett till 1,4 miljoner oplanerade graviditeter. Det visar nya uppgifter från FN:s befolkningsfond UNFPA

Pandemin har inneburit att det föds färre barn i bland annat Europa. Men i många utvecklingsländer har utvecklingen varit den motsatta där brisen på preventivmedel orsakade av nedstängningar, eller av rädsla för att smittas vid vård och resor, lett till ett stort antal oönskade graviditeter. Uppgifterna kommer från en ny studie från FN:s befolkningsfond UNFPA

Många kvinnor har drabbats hårt, eftersom COVID-19 tagit resurser från familjeplanering och inneburit en minskade tillgången på preventivmedel och brutna försörjningskedjor.
”Vi måste se till att kvinnor och flickor har oavbruten tillgång till livräddande preventivmedel och läkemedel för sin hälsa”, SÄGER UNFPA: s chef, Natalia Kanem i ett pressmeddelande. ”Den förödande inverkan som epidemin har haft på miljontals kvinnor och flickors liv under det senaste året understryker hur viktigt det är att säkerställa kontinuiteten i reproduktiv hälsovård,” fortsätter hon.

FN-uppgifterna visar hur kvinnor har lidit oproportionerligt stort senaste året, vare sig det är genom ökad arbetslöshet, mer hemarbete i hushållet, eller ökat våld i hemmet och sexuella övergrepp. Nedstängningar har hållit många flickor och kvinnor inlåsta i hemmet med ökat våld inom familjen, vilket lett till ”mer smygande och mer osynliga konsekvenser” enligt Natalia Kanem.

Uppgifterna är ”otroligt oroande”, enligt Paula Avila-Guillen, chef för Women’s Equality Center, en USA-baserad vård- och rättighetsorganisation. ”Många våldsoffer förlitar sig på tillgång till preventivmedel men när det nu saknas och de blir gravida binds och kontrolleras de ännu mer av sina förövare,” menar hon.

Corona-restriktionerna drabbar också kvinnor som bor i länder där abort är förbjudet eller kraftigt begränsat, till exempel i stora delar av Latinamerika och Afrika.”När människor förlorar tillgången till preventivmedel, får de försöka nöja sig med mindre säkra sätt att undvika en graviditet de inte önskar”, säger Ann Biddlecom, chef för internationell forskning vid Guttmacher Institute, en forskargrupp för reproduktiv rättighet.
”För många kvinnor som råkar bli gravida under pandemin blir det ett ytterligare trauma att inte kunna genomgå en säker abort,” påpekar hon.

Risken för barnäktenskap har också skjutit i höjden under senaste året. Den här veckan varnade FN: s barnorganisation UNICEF för att effekterna av pandemin kan leda till ytterligare 10 miljoner barnäktenskap detta decennium. Till detta kommer ända sedan i våras rapporterade uppgifter om ökat sexuellt våld mot flickor och kvinnor.

Maria Thulin

Uppläsning av artikel

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.