Fler afrikanska ledare har dött av covid-19


John Magufuli, foto taget från YouTube

17 av 24 ministrar och statschefer som avlidit i covid-19 kommer från Afrika. Vad beror detta på?

Statschefer och ministrar är särskilt utsatta för pandemin eftersom ledare träffar ett stort antal människor och deltar i internationella möten. Men varför är dödligheten hos de afrikanska ledarna relativt sett högre? Enligt en forskarrapport från februari 2021 kan svaret finnas i att afrikanska ledare inte har kunnat vårdas utomlands på grund av reserestriktioner men också att det finns en underrapportering av positiva fall i Afrika.

Statistiken över antal smittade och vårdade i Afrika är inte jämförbar med andra regioner och en del afrikanska länder har till och med vägrat rapportera smittspridning. Tanzania är ett exempel. Landets framlidne president John Magufuli påstås ha avlidit av covid-19, även om den officiella förklaringen är att han dog av hjärtfel och inte covid-19. Tanzania upphörde att rapportera covid-19 i maj 2020 och slutade helt att testa befolkningen, även de som var allvarligt sjuka. Landet vägrade införa restriktioner och samtidigt öppnades landet upp för utländska turister, vilket ledde till att en stor grupp ryska turister som firade jul och nyår på Zanzibar kom hem smittade.

Genetiska skillnader?
Forskarna i rapporten från februari 2021 undersöker hypotesen att afrikanska ledare skulle vara mer benägna att ha underliggande sjukdomar som kan förvärra covid-19. En artikel i Nature slår fast att i USA har covid-19-pandemin påverkat afroamerikanska befolkningar oproportionerligt hårt när det gäller antalet fall och dödlighet. Denna skillnad orsakas delvis av en kombination av socioekonomiska faktorer, inklusive underliggande sjukdomstillstånd, luftkvalitet, befolkningstäthet och tillgång till hälso- och sjukvård. Arvsfaktorer påverkar också covid-19-symptomen.

Forskarna finner dock att de inte har hittat några bevis som tyder på att dessa orsaker skulle förklara varför afrikanska ledare är mer utsatta än deras motsvarigheter i andra regioner.

Tillgång till sjukvård
En andra hypotes gäller tillgång till hälso- och sjukvård. Många afrikanska hälso- och sjukvårdssystem är kroniskt underfinansierade och har för lite resurser, vilket försvårar deras insatser vid behandling av covid-19-infektioner.

Restriktioner för rörlighet i samband med covid-19 kan ha hindrat afrikanska politiska eliter från att få den sjukvård utomlands som de normalt skulle ha fått tillgång till, särskilt med kort varsel.

Högre dödlighet bland befolkningen
En tredje möjlighet är att dödligheten i den allmänna afrikanska befolkningen är högre än vad som rapporteras. Denna hypotes har ifrågasatts av Världshälsoorganisationen (WHO) och av andra forskarstudier. Uppgifter från annan forskning visar på en allmän underrapportering av positiva fall i Afrika vilket kan ha samband med den låga testningsnivån i många afrikanska länder. Men det finns inte data på att det skulle finnas en stor underrapporterad dödlighet i covid-19 i regionen.

Ministrar och statschefer är särskilt utsatta, och tillsammans med en bredare klass av politiker och offentliga personligheter finns det många andra högt profilerade personer som har dött av covid-19 i Afrika som till exempel Malis oppositionsledare Soumaila Cisse, Zanzibars förste vicepresident Seif Sharif Hamad, Abba Kyari som var stabschef åt Nigerias president Muhammadu Buhari och Clement Phiri, domare i Högsta domstolen i Zimbabwe.

Mer riskfylld arbetsmiljö
En fjärde möjlighet är att risken för att smittas av sars-cov-2 är högre för afrikanska ministrar eftersom det i deras arbetsmiljö ingår större grupper av människor och därför en ökad cirkulation av viruset. Det är dock en svag hypotes i avsaknad av omfattande uppgifter om sedvanor på olika kontinenter – inklusive till exempel rese-, mötes- och mötesvanor och ministerkabinettets storlek. Rapportförfattarna skriver att de inte har funnit något som tyder på att denna fråga påverkar afrikanska ledare mer än deras motsvarigheter i andra regioner.

Politiska ledare inte bättre skyddade
Man hade kunnat tro att statsmän skulle vara bättre skyddade än andra men så verkar inte vara fallet. I en artikel från november 2021 påpekas att den covid-relaterade dödligheten för ministrar och statschefer runt om i världen har varit betydligt högre än för befolkningen i allmänhet. Detta är än mer påtagligt i Afrika.

The Scotsman skriver: ”Dödsfrekvensen för covid uppgår till 1,33 procent bland ministrar och statschefer, vilket är upp till åtta gånger högre än bland befolkningen i allmänhet i samma ålder och med samma kön. I Demokratiska republiken Kongo har viruset, trots att antalet rapporterade fall och dödsfall är relativt lågt, hittills dödat 32 parlamentsledamöter, vilket motsvarar cirka fem procent av det totala antalet.”

Tomas Nordberg

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.