Replik: Vi skapar bättre arbetsvillkor


Tobaksblad, grönt och torkat. Foto: Shutterstock.

Som världens ledande tobaksbolag har vi tydliga krav på våra underleverantörer som påverkar hela marknaden i positiv riktning. Om vi menar allvar med att uppnå FN:s hållbarhetsmål och att skapa bättre arbetsvillkor för de som idag arbetar i tobaksindustrin är det sämsta Philip Morris kan göra att sluta verka på cigarettmarknaden, skriver Anette Rosengren på Philip Morris Norden i ett debattsvar till Helen Stjerna på A Non Smoking Generation.

Ett  högt och osakligt tonläge gagnar knappast debatten om ett så viktigt ämne som hållbarhetsfrågorna. Istället för att använda fakta väljer Helena Stjerna att komma med en rad nya felaktiga påståenden om vår verksamhet. Jag välkomnar dock att Helen Stjerna insett ”att det är sannolikt att Philip Morris nya rökfria produkter kan vara mindre farliga” än cigaretter. Då kan insikten att det gagnar såväl rökare som samhället i stort att gå från cigaretter till rökfria produkter inte vara vara särskilt långt bort. Vi är öppna och transparenta med vår forskning och alla är välkommen att granska den här

Påståendet att vårt hållbarhetsarbete är greenwashing är anmärkningsvärt då vår Agricultutal Labor Practice koden bidrar till att alla de som arbetar inom tobaksindustrin får bättre löner och bättre arbetsvillkor. Att vi som världens ledande tobaksbolag har en tydlig kod och tydliga krav på våra underleverantörer påverkar hela marknaden i positiv riktning. Bryter underleverantörer mot denna kod sägs avtalet upp. Vi samarbetar helt enkelt inte med underleverantörer som utnyttjar sina anställda eller använder barnarbete. 

Philip Morris hållbarhetsarbete ger resultat. Sedan 2010 har den totala vattenförbrukningen i vår  produktion minskat med 20%  och genom vårt spårbarhetsarbete kan vi säkerställa att vi inte köper in tobak från områden med risk för skogsskövling. 2019 kunde vi säkerställa att 97% av den tobak vi köpte in kom från områden utan sådan risk. Målet är 100% spårbarhet. Vi arbetar också aktivt med och ställer hållbarhetskrav på våra leverantörer. I vår Good Agricultural Policies ställer vi bland annat krav på att våra leverantörer ska ordna egna eller delta i särskilda program för återplantering av skog.   

Helen Stjerna menar slutligen att lösningen på alla problem är att Philip Morris slutar att tillverka och sälja cigaretter. Philip Morris mål är att få bort rökningen, men att omedelbart sluta sälja cigaretter leder varken till att rökningen försvinner eller till att efterfrågan på cigaretter upphör. Det enda som händer är att rökarna iställlet köper cigaretter från andra tobaksbolag och att mindre seriösa aktörer får större möjligheter att sälja sina cigaretter. Att se till att oseriösa aktörer inte får fotfäste på marknaden borde vara ett gemensamt intresse då det redan idag uppskattas att var tionde cigarett som röks i världen kommer från illegal tobakshandel. De som ägnar sig åt denna illegala handel betalar varken skatt eller bryr sig om att förhindra att minderåriga använder deras produkter. De säkerställer heller inte att tillverkning sker hållbart eller i enlighet med ILO:s konventioner. 

Om vi menar allvar med att uppnå FN:s hållbarhetsmål och att skapa bättre arbetsvillkor för de som idag arbetar i tobaksindustrin är det sämsta Philip Morris kan göra att sluta verka på cigarettmarknaden. Därför måste det tas fram en strategi för att gradvis fasa ut cigaretterna. Jag är överygad om att det är möjligt om myndigheter, ideella organisationer och industrin samverkar. Philip Morris Sverige har tidigare förslagit att myndigheterna som ett led i en sådan strategi tar fram ett slutdatum för när den sista cigaretten skall vara såld. Organsiationer som A Non-Smoking Generation motsätter sig dock konstant att en sådan samverkan kommer till stånd. Lås oss istället mötas i dialog och se hur vi gemensamt kan agera för att skapa ett rökfritt Sverige.  

Anette Rosengren
Koncernchef, Philip Morris Norden

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.