UNICEF: Risk att fler barn dör i andra sjukdomar


Barn utanför en klinik i staden Borama, Somaliand. Foto: David Isaksson

– En följd av pandemin kan bli att mindre resurser går till arbetet mot sjukdomar som malaria. Konsekvensen av coronabekämpningen kan därför mycket väl bli att fler barn dör i andra sjukdomar. Det säger Charlotte Petri-Gornitzka, assisterande generalsekreterare på UNICEF och en av FN:s biträdande generalsekreterare.

Barn och unga ser ut att klara sig bäst från Covid-19. Samtidigt riskerar hälsan för miljoner barn världen över att drabbas negativt av de dominoeffekter som bekämpningen av corona sannolikt leder till. Det handlar inte minst om att resurser för bekämpning av sjukdomar som malaria eller i arbetet mot spädbarnsdödlighet försvinner. Resultatet kan alltså bli att fler barn dör än tidigare och att målen för Agenda 2030 inte nås.

Charlotte Petri Gornitzka.

– Det finns en stor oro i många länder för att deras hälsosystem inte kommer att klara av de påfrestningar som pandemin innebär när nu allt större del av resurserna ställs om för att möta Covid-19. Vad vi behöver göra är därför att få fram mer resurser till hälsovården i världens fattiga länder, fortsätter Charlotte Petri-Gornitzka.

På UNICEF är oron också stor för hur barn ska påverkas nu när världen sannolikt går in i en lågkonjunktur till följd av pandemin.

– Förutom den akuta humanitära situationen vet vi av erfarenhet att de svagaste – och dit hör inte minst många barn – drabbas värst under en lågkonjunktur. Behoven kommer helt enkelt att bli enorma!

Stängda skolor i 188 länder
– Vi är väldigt bekymrade av vad som händer när barn inte kan gå i skolan och vad det i förlängningen kan leda till. För många barn är dessutom den lunch de får i skolan ett av dagens viktigaste mål, mat som de nu riskerar att bli utan. Vi vet till exempel att flickor i många familjer tillåts gå till skolan just därför att de också får mat. Så det som händer nu riskerar att minska familjernas intresse för att ge flickor undervisning, konstaterar Charlotte Petri-Gornitzka.

För många barn är skolan också en trygg tillflyktsort undan våld och övergrepp i hemmet. Den tryggheten har nu försvunnit i många länder. 

– Risken är stor att våldet mot barnen ökar i takt med att människor får det svårare ekonomiskt och den frustration som det nu medför, fortsätter Charlotte Petri-Gornitzka.

Samtidigt finns det en möjlighet att också fler länder kan ta steget in i distansundervisning på samma sätt som nu sker i bland annat Sverige. I många länder, inte minst i Afrika, är det ett stort problem att lärare inte kommer till lektionerna i många mindre landsbygdsskolor. Och om undervisningen genomförs är förutsättningarna vad gäller lokaler och utrustning många gånger så dåliga att barnen knappast lär sig något. Här skulle distansundervisningen faktiskt kunna innebära ett kvalitetslyft, lite på samma sätt som när Afrika ”hoppade över” det traditionella bankväsendet och gick direkt på mobile banking.

– Ja, det finns också möjligheter. Vi hoppas på att fler länder ska investera i distansundervisning och vi jobbar på att dataindustrin ska stödja en sådan process – och att undervisningen ska bli gratis och tillgänglig för de som verkligen behöver den.

David Isaksson

Hör också Charlotte Petri-Gornitzka i Global Podd 5/20

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.