Tio förslag som kan göra världen bättre


Världen kan bli bättre! Foto: NASA.

I Afghanistan blir kvinnors situation allt svårare. Rysslands krigsbrott i Ukraina fortsätter och i Uganda ökar våldet mot hbtqi+ personer. Ja, det är inte lätt att hitta positiva saker i världen. Men det finns också sätt att göra världen bättre. Det framgår av Civicus nya rapport om situationen för civilsamhället i världen.

Civilsamhället står inför stora utmaningar i en tid med ökad fattigdom och där demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter utmanas runt om i världen, det visar en ny rapport som beskriver det civila samhällets tillstånd 2023. 

Rapporten som är producerad av den internationella alliansen Civicus lyfter upp behovet av att stärka civilsamhällets roll i att skapa ett fredligare och rättvisare samhälle globalt och presenterar tio förslag på lösningar som kan göra världen bättre.

Civilsamhällets roll i konflikter och kriser

Det civila samhället spelar en viktig roll i hanteringen av konflikter och kriser, samtidigt så hindras fredliga protester och humanitära insatser. 19 000 personer i Ryssland har fängslats för att de protesterat mot Putins invasion av Ukraina och under kriget i Etiopien stängdes all nödhjälp ute. Författarna till rapporten tycker att civilsamhällets viktiga roll borde uppmärksammas i större utsträckning. De föreslår en bred kampanj för att befästa organisationernas speciella status och möjliggöra deras arbete i krig och konflikt.  

Proteströrelser och mediesamarbeten

Den ekonomiska krisen har lett till en våg av protester runt om i världen. Under 2022 arrangerades över 12 500 demonstrationer i över 133 länder. Detta kan ge momentum för stora samhälleliga förändringar för ökad jämlikhet och en hållbar klimatpolitik. Samtidigt kriminaliseras fredliga demonstrationer i flera länder, även i långvariga demokratier, såsom Australien och Storbritannien. Författarna till rapporten skriver att det är avgörande för det globala civilsamhället att hitta sätt att stötta varandra och slå larm om inskränkningar mot mötesfriheten och rätten att demonstrera. 

Författarna till rapporten lyfter också upp potentialen i att utöka samarbetet med etablerade medier. På så sätt kan civilsamhället förstärka sina budskap och öka medvetenheten om viktiga frågor som rör klimatförändringar och jämställdhet om de använder redan upparbetade kanaler. 

FN och internationella nätverk

En annan åtgärd som skulle stärka civilsamhällets möjlighet att vända den negativa utvecklingen är att mobilisera för att reformera FN:s säkerhetsråd. Författarna till rapporten skriver att FN och andra internationella institutioner gång på gång misslyckas med att hindra brott mot mänskliga rättigheter. De ser ett behov av att institutionerna öppnas upp för en mycket större offentlig delaktighet och granskning och att civilsamhället kan driva den debatten.

Motverka ojämlikheter och desinformation

Desinformation lyfts också fram som en allt större utmaning som bereder väg för populistiska partier som tar makten i länder över hela världen. Civilsamhället har en viktig uppgift när det kommer till att faktagranska och driva på för lagstiftning som håller tech-bolagen ansvariga för informationen som sprids på sociala medier.

Här är de tio förslagen i sin helhet

  1. En kampanj för att uppmärksamma den viktiga rollen som det civila samhället spelar i konflikt- och krishantering.
  2. Civilsamhället och dess anhängare måste lägga större vikt för att skydda mötesfriheten, bland annat genom att fokusera på förebyggande åtgärder, förespråka reformer av brottsbekämpningen och ansvarsskyldighet.
  3. Ansträngningarna för att göra det internationella samfundet mer effektivt, inkluderande och demokratiskt med ett globalt styrelsesystem som går att granska.
  4. Det civila samhället bör vara vaksamma under politiska förändringar, för att se till att politiska ledare hålls ansvariga och säkerställa att deras löften om förändring uppfylls.
  5. Inför val bör civilsamhället försvara valrättigheter, erbjuda väljarutbildning, granska integriteten i valsystemet, främja civil debatt och kampanjer för att få kandidater att engagera sig i frågor som rör rättigheter och social rättvisa.
  6. Det civila samhället måste lägga större tonvikt vid strategier för att bekämpa desinformation, bland annat genom faktagranskning, ökad mediekunskap och verka för högre regleringsstandarder för sociala medieföretag.
  7. Det civila samhället bör ta itu med det ekonomiska system som leder till ojämlikhet och beroende av fossila bränslen.
  8. Det civila samhället bör använda sig av domstolsväsendet som har visat sig vara mycket effektiva när det gäller klimatåtgärder och rättigheter för ursprungsbefolkningen och HBTQI+-personer.
  9. Det civila samhället bör samarbeta med etablerade medier för att förstärka sina budskap och öka medvetenheten om viktiga frågor som rör klimatförändringar och jämställdhet.
  10. Det civila samhället bör engagera sig i att stärka transnationella solidaritetsnätverk för att möjliggöra en snabb spridning av stöd när regressiva förändringar äger rum eller när rättigheter hotas.

Faith Anyango

Läs också

Uppläsning av artikel

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.