Replik: Sida driver på för innovation i biståndet


Solpaneler i afrikansk solnedgång. Foto: Shutterstock.

DEBATT. Läkarmissionen och Reach for Change argumenterar för att Sida bör bana väg för nya aktörer, innovativa arbetssätt och partnerskap för att effektivt möta dagens och framtidens utvecklingsutmaningar. Sida ligger redan i framkant internationellt när det gäller att driva på för innovation inom utvecklingssamarbete, inte bara i det svenska biståndet utan även för att få andra givarländer att använda dessa innovativa verktyg. Det skriver Alan AtKisson och Patrik Stålgren på Sida i ett debattsvar.

Detta är en debattartikel. De åsikter som framförs är författarnas egna.

En naturlig del av vårt uppdrag att minska fattigdom och förtryck är att hitta rätt aktörer och arbetssätt för att skapa förändring. Det kan innebära att satsa på start-ups och innovationer likväl som att utveckla kapacitet inom myndigheter eller hitta nya sätt att mobilisera kapital. Ofta krävs att vi jobbar med flera delar av samhället som tillsammans bidrar till hållbar utveckling – ibland småskaligt och ibland i stora program. Det vi gör ska vara baserat på kunskap och ägarskap hos de människor som omfattas av stöden – precis som skribenterna efterfrågar. 

När utmaningarna i världen blir allt större behöver även innovationsförmågan bli bättre. Därför driver vi på för ökad innovationskraft, både hos våra partner och inom vår egen myndighet. 

På Sida arbetar vi hela tiden med att se över hur vi arbetar för att ytterligare kunna vässa vår verksamhet och samtidigt stärka våra partners innovationskraft. Vi delar gärna med oss av våra resultat och erfarenheter. Låt oss peka på ett axplock exempel: 

  • Genom programmet ”Beyond the Grid for Africa” har vi bidragit till att över en million människor har fått tillgång till förnybar energi bara i Zambia. Programmet bygger på ett systembaserat samarbete med företagare, investerare och myndigheter. Idag pågår liknande arbete i ytterligare fem länder och programmet har uppmärksammats med priser i flera etablerade internationella innovationstävlingar. Stöden skapar jobb, bidrar till en bättre miljö, bättre hälsa och ekonomisk tillväxt.
  • Under pandemin ställde Sida om stora delar av verksamheten och våra samarbeten för att möjliggöra snabbare anpassning till smittspridningen och dess konsekvenser.  Nyckeln till framgång var att se till att de som är närmast problemet har största möjliga handlingsfrihet. I flera samarbeten bidrog vi till att förbättra informationsspridning om lämpliga motåtgärder genom digitala plattformar. I samarbete med UNICEF ökade vi tillgången till mediciner och grundläggande hygien till nyfödda och deras mammor. Så även med etablerade samarbeten kan vi vara en drivkraft för innovation.
  • Även om de frågor som debattörerna efterfrågar länge ingått i Sidas prioriteringar så har vi nyligen ökat fokus på dessa. Vi ska alltid pröva möjligheten att mobilisera ytterligare resurser och kapital. Sidas innovationslabb utforskar specifika nya metoder och arbetssätt som återspeglar den utvecklingen och de behoven vi och våra partners ser. 
  • Genom vårt samarbete med aktörsgrupper med fokus på näringsliv och finansiering bidrar Sida till att lyfta betydelsen av hållbarhet i investeringar och i globala värdekedjor. De 45 finansiella garantier som vi 2021 hade ställt ut till investerare bidrog till att mobilisera i genomsnitt 58 kronor ytterligare kapital för varje biståndskrona. Just nu tittar vi särskilt på hur vi kan bidra till nya verktyg för mer investeringar för att bevara biologisk mångfald. 

Även om vi har exempel på vad vi på Sida gör för att bidra till ökade resultaten genom mer innovationskraft och nya partnerskap så vill vi göra ännu mer. Vi är övertygade om att detta bäst görs i breda partnerskap med företrädare från olika delar av samhälle och ekonomi. Därför välkomnar vi Läkarmissionens och Reach for Changes vilja att söka nya samarbeten och nya sätt att jobba. Vi hoppas att många andra organisationer och företag har samma förhållningssätt.  

Alan AtKisson
avdelningschef för Partner och Innovation, Sida

Patrik Stålgren
enhetschef för Strategiska Partnerskap, Innovation, Näringsliv och Nya metoder, Sida

Läs den ursprungliga debattartikeln här

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.