Varför vill Sida-chefen Jakob Granit inte svara på våra frågor?


Global Bar Magazine har i en rad artiklar beskrivit oklarhet, kritik och de konflikter som berör – och pågår inom Sida. Men när vi vill ställa frågor till Sidas generaldirektör blir det stopp. Trots att vi i flera veckor begärt en intervju blir svaret ”efter semestern”. Varför vill Sida-chefen inte svara på våra frågor när de är som mest aktuella?

Det har varit ett turbulent halvår på Sida. Stoppat bistånd till Palestina, en stor organisationsförändring som genomförs i hast och något som närmast liknar ett krig mellan regeringen och civilsamhället där Sida bidragit till ytterligare oklarheter. Trots detta har Sidas generaldirektör varit så gott som osynlig utåt. Jakob Granit har medverkat i några få sammanhang. I övrigt har det varit tyst.

Det var på ett möte mars som Sida ensidigt påstods ha sagt upp avtalen med civilsamhället. Vid närmare efterforskningar visade det sig att inga avtal hade sagts upp (och de är fortfarande inte uppsagda). Men informationen fick till följd att organisationerna i civilsamhället tvingades agera och i sin tur säga upp närmare 2 000 avtal. 

På uppdrag av regeringen har Sida därefter lämnat två analyser om hur stödet till civilsamhället skulle se ut i framtiden. Samtidigt har Sida helt på eget bevåg satt i gång en process kring hur framtidens avtal med civilsamhällets organisationer ska se ut – trots att UD inte fattat något beslut – och trots att Sida ännu inte lämnat in den tredje delen av sitt uppdrag (som ska rapporteras senast 30 juni). 

Fortfarande, nästan tre månader senare, finns inget formellt beslut kring de befintliga avtalen. Jakob Granit verkar heller inte tycka att det behövs något sådant. När han nyligen – kort – medverkade i ett möte med organisationer från civilsamhället gjorde han en poäng av att avtalen kan sägas upp så snart en ny strategi är på plats. Problemet är bara det att UD inte har angett någon tidsplan för denna nya strategi. Samtidigt har närmare 3 000 organisationer kastat allt åt sidan för att lämna in en intresseanmälan som nu ska tas vidare. Även den tidsplanen ter sig som allt annat än realistisk.

En annan stor fråga är de omfattande organisationsförändringar som Sida nu genomgår och som vi beskriver här och här. Det är en process som genomförts i hast, något de fackliga organisationerna vid Sida reagerat starkt på. Av de artiklar vi publicerar idag framgår bland annat att Sida gång på gång kallat till möten utan att ha levererat fullständiga underlag.

Det viktiga är att det går fort. Om det sen blir fel verkar spela mindre roll.

Sida är en stor och – kanske en del tycker – vildvuxen myndighet där många medarbetare visar ett starkt engagemang. Sida har av naturliga skäl också en nära koppling till den folkrörelsetradition som lagt grunden för det svenska biståndet, något som Lennart Wohlgemuth bland annat beskrev i Global Podd avsnitt 136.

Jakob Granit har ingen erfarenhet av folkrörelsefrågor och har aldrig arbetat i någon av de organisationer som genomför en stor del av det svenska biståndet. Det kan finnas fördelar med detta, inte minst utifrån de på diskussioner kring risk för jäv inom som varit uppe under våren. Nackdelen är generaldirektörens bristande förståelse för civilsamhällets betydelse och hur civilsamhället faktiskt fungerar. Jakob Granit disputerade i naturgeografi på Stockholms universitet 2012 på en avhandling om hantering av sötvattenresurser över nationsgränser. Man kan förstå om han tycker att organisationerna inom civilsamhället är krångliga och ställer till besvär. Hav och fiskar är sannolikt en aning enklare att hantera.

Samtidigt som Sida-chefen gärna skickar fram medarbetare som får ta smällarna (som när det gäller civilsamhället) vittnar många om hur han vill detaljstyra stora delar av verksamheten, även myndighetens kommunikation. Han fattar också helt egna beslut som förvånat personal på ambassaderna. Så har Sida-chefen till exempel bestämt sig för att åka till Japan och träffa Sidas japanska motsvarighet JAICA, en biståndsmyndighet som Sida har mycket lite samarbete med. 

Vem är det egentligen som styr på Sida?

En annan central fråga är vem som egentligen styr över Sida. Jakob Granit upprepar ofta att Sida arbetar på uppdrag av regeringen, medan myndigheten förvaltar och genomför politiken. Frågan är närmast hur detta går till.

Många vi pratat med vittnar om omfattande konflikter i ledningen på Sida – mellan generaldirektören och andra medarbetare – men också om hur UD går in och detaljstyr och kontrollerar. Regeringsuppdragen är ofta luddiga och öppna för tolkningar, men följs inte sällan upp med detaljerade instruktioner över telefon. Det gör att Sida – och inte regeringen – får ta smällen när kritiken kommer. Bristen på skriftlig dokumentation gör också att det är svårt att följa beslutsgången, något som minskar möjligheten till ansvarsutkrävande, menar flera personer på Sida som vi talat med.

Sida har också en mycket aktiv styrelseordförande i form av den tidigare biståndsministern Gunilla Carlsson som med ett arvode på 125 000 kronor per år tagit på sig något som närmast liknar en operativ roll i myndigheten. I ett mail till statssekreterare Diana Janse den 26 februari beskriver hon det hela så här:

Vi vill utnyttja möjligheten att löpande ha kontakt med UDs politiska ledning. Jag nämnde för Dig att detta tillfälle kan vara bra för styrelsen att direkt från Dig höra “mera” och få diskutera hur vi omsätter politiken och förändrar myndigheten. Sedan skulle jag föreslå att statsrådet kommer i september då vi eventuellt har ett gemensamt ledningsgruppsmöte med styrelsen samtidigt. Då blir det en större krets, och i en tid då vi är mitt inne i en intensiv höst då mycket ska börja kunna skönjas i implementeringen.

Det normala är att styrelser för olika statliga myndigheter har en övergripande roll, men när de gäller Sida så skiljer sig detta starkt jämfört med tidigare, något som bland annat Den fackliga representanten Linus Jarl noterat:

”Jag har suttit i flera styrelser innan och vågar påstå att detta skiljer sig från mina tidigare erfarenheter, även när man jämför med myndighetens tidigare styrelse”, säger han i vår intervju.

Allt det här är saker vi skulle vilja fråga Jakob Granit om. Men som han inte har tid att svara på, inte ens över zoom. 

Men det är säkert trevligare att vara i Japan än att behöva svara på frågor från envisa journalister.

David Isaksson

Fotnot: Global Bar Magazine har även sökt Sidas överdirektör Marie Ottosson och styrelseordförande Gunilla Carlsson för intervjuer. Även i dessa fall får vi svaret ”efter semestrarna”.

Läs också

Uppläsning av artikel

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.