Israel-kopplad reporter får fortsätta bevaka Gaza för Ekot


Den reporter som på sociala medier visat starka sympatier för Israel och delat material från en organisation hen senare gjort ett inslag om får fortsätta bevaka Gaza-kriget. Det skriver chefen för Studio Ett, Olof Sjölander, till Global Bar Magazine. 

Den 15 januari avslöjade Global Bar Magazine att en reporter på Sveriges Radios Ekoredaktion delat material som klart tog ställning i konflikten kring Palestina, samtidigt som hen rapporterade i ämnet. Under rubriken ”Palestinier i Gaza vittnar om korruption och förtryck under Hamas styre” sändes den 11 januari ett tio minuter långt reportage i Studio Ett (det gjordes även ett kortare inslag för Ekot) om den för de flesta okända organisationen The Center for Peace Communications och den kampanj kring Gaza som organisationen startat ett år tidigare. Global Bar Magazines granskning visade att organisationen ingick i ett nätverk av organisationer som finansierades av stora lobbyinggrupper i USA.

Innan publiceringen delade reportern en länk till kampanjen på sin egen Twitter/X-sida. Reportern delade också ett antal andra länkar och åsikter i den infekterade konflikten Israel-Palestina, bland annat inslag där hen ifrågasatte journalisten Donald Boströms tidigare reportage om israelisk organhandel. Allt detta skedde samtidigt som hen var anställd på Sveriges Radio.

Det här är inte första gången rapporteringen från Gaza-kriget skapat konflikter på Sveriges Radio. Vi har tidigare skrivit om hur Filip Dikman inte fick leda Musikhjälpen sedan han delat TikTok-filmer till stöd för Palestina. Strax efter Hamas attack på Israel hade någon med tillgång till P4 Sjuhärads konto på sociala medier skrivit ett svar på en persons inlägg om konflikten som bland annat innehöll:  ”Var är din post när palestinier blir mördade ännu värre varje dag?”.

– Det vi har fått bekräftat är att det här meddelandet har skickats via vårt konto och av allt att döma är det en medarbetare som har tillgång till kontot som har gjort det, sa då Joel Wendle, nyhetschef och tillförordnad ansvarig utgivare på P4 Sjuhärad till SvT.

Israel ok men inte Palestina?

Vad går då gränsen för vad man får göra och inte göra som SR-medarbetare på sina egna konton eller i andra sammanhang. Och är det skillnad mellan om man uttalar sitt stöd för Palestina än om man gör det för Israel?

I Sveriges radios handbok står bland annat följande kring hur medarbetarna ska agera för att uppfylla de krav på neutralitet som ingår i Public Service-företagens grundförutsättningar.

Medarbetare som i offentliga sammanhang har tagit ställning i en fråga får inte delta i bevakningen av den i sitt arbete. Detta gäller även om ställningstagandet skett utanför arbetstid och i privatlivet.

Med offentliga sammanhang menas t ex sociala medier, bloggar, insändare, debattartiklar, intervjuer och demonstrationer. I sådana sammanhang är alltså medarbetare skyldiga att avhålla sig från sådant som kan medföra att deras trovärdighet i tjänsten eller Sveriges Radios opartiskhet kan ifrågasättas. Detta gäller särskilt på det politiska området.

I vår tidigare intervju med Ekots biträdande utrikeschef Maria Sjöqvist ställde vi frågan om reporterns användning av sociala medier var förenligt med regelverket. 

Mot bakgrund av det som står i handboken, är reporterns agerande lämpligt?
– Jag kan inte säga något i det specifika fallet, men vi har riktlinjer att följa. Frågor om medarbetare och sociala medier får du ställa till den närmaste chefen, svarar Maria Sjöqvist.

Frågor till närmaste chef

Chefen i fråga heter Olof Sjölander och är gruppchef för Studio Ett och P1 Morgon. Vi ställde följande frågor:

  • När blev NN fast anställd på SR?
  • Har NN på något sätt arbetat för kampanjen Whispered in Gaza eller organisationen Center for Peace Communications?
  • Vem tog initiativet till reportaget?
  • Vilken faktakoll gjordes?
  • Har ni frågat NN om varför hon delade en länk från organisationen på din egen Twitter/X innan reportaget publicerades?
  • Har NN arbetat för Times of Israel som också står bakom kampanjen?
  • Hur ser SR på organisationens eventuella kopplingar till lobbyinggrupper i Israel, något som inte nämns reportaget. Stämmer dessa uppgifter?
  • Som reporter på Sveriges radio ska NN eller någon annan inte delta i bevakningen av en fråga som NN själv tagit ställning till. Hur ser du på denna regel mot bakgrund av att NN delat en mängd inlägg kring konflikten i Gaza och uttryckt starkt personliga åsikter i ämnet – samtidigt som NN rapporter om frågan?
  • Kommer NN att få fortsätta att rapportera om Israel/Palestina i framtiden?

Ett drygt dygn senare kom svaret:

”Jag har inget ytterligare att tillägga om hur vi jobbat med det specifika inslaget från det som Maria Sjöqvist svarade häromdagen, det var ett vanligt redaktionellt arbete. 

NN är fast anställd på heltid på Studio Ett sedan februari 2021 och har tidigare arbetat deltid på olika redaktioner på Sveriges Radio.

NN har inte arbetat för vare sig kampanjen Whispered in Gaza, Center for Peace Communications eller för Times of Israel.

Vi gör bedömningen att hen kan bevaka dessa frågor.

Hälsn Olof Sjölander”, Gruppchef för Studio Ett och P1 Morgon

Vi ställde då följande följdfråga:

Hade ni gjort samma bedömning om reportern haft en bakgrund i t ex Palestinagrupperna och delat material kopplat t palestinska källor utan koppling till Hamas?

När vi inte fick svar ringde vi upp Olof Sjölander som svarade:

– Ja, det beror på, det är väldigt svårt att avgöra på rak arm. Det är vad jag kan svara så här.

Men har reportern brutit mot reglerna?

–  Sammantaget har vi gjort en bedömning att NN kan fortsätta.

Vad grundar sig den på?

– Det är den bedömning vi gör. Självklart finns det en grund. Det är Klas Wolf-Watz som avgör beslutet, så du får återkomma i detta till honom

Jag har sökt honom i fem dagar men han återkommer inte.

– Det är det svar jag kan ge.

David Isaksson

Fotnot. En anmälan mot inslaget har inkommit till Mediemyndigheten (tidigare MPRT) som hanterar granskningsärenden av bland annat Sveriges Radio. Ärendet har diarienummer 24/00164. Reporterns namn är ersatt med NN och angett som hen.

Läs också

Uppläsning av artikel

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.