Iran: Livstidsdomen mot Hamid Noury fastställd


Ceremoni med anhöriga till offren för massakern i Iran 1988. Foto: Tomas Nordberg

Iraniern Hamid Noury döms i Svea hovrätt till livstids fängelse. Han döms för grovt folkrättsbrott och mord i Iran 1988. Hovrätten fastställer därmed tingsrättens dom.

Texten har uppdaterats med citat.

Svea hovrätt fastställde i allt väsentligt domen mot Hamid Noury för massavrättningar av politiska fångar i Iran 1988. Han dömdes både för avrättningar av PMOI-fångar (People’s Mojahedin Organization of Iran) och fångar som tillhörde olika vänstergrupper. Den enda väsentliga skillnaden var att hovrätten inte fann att alla fall av mord på personer som tillhörde vänstergrupper hade bevisats. Hovrätten dömde Hamid Noury för mord på 24 personer där åklagaren hade specificerat varje enskilt offer med namn, men inte för andra personer där sådan information saknades.

– Som väntat dömdes Hamid Noury till livstids fängelse i appellationsdomstolen. Vi är glada eftersom vi anser att rättvisan har vunnit igen idag. Svea hovrätt visade liksom Stockholms tingsrätt sitt oberoende och bevisade att den inte tar hänsyn till politiska påtryckningar, säger Iraj Mesdaghi, författare och forskare, och den som lurade Hamid Noury att komma till Sverige.

När Hamid Noury ställdes inför rätta och dömdes för massavrättningarna i Iran 1988 var det första gången någon dömdes för brotten. Hamid Noury ville att åtalet skulle avvisas med hänvisning till att svensk domstol saknar behörighet i fallet. Men rättegången blev av och blev en av de största i sitt slag i Sverige med 92 förhandlingsdagar i Stockholms tingsrätt. Hamid Noury dömdes till att betala skadestånd á 40 000 kronor till 31 personer, vilket motsvarar en summa på totalt 1,2 miljoner kronor.

Oppositionsgruppen National Council of Iran välkomnar domen och skriver i ett uttalande:

”Den överväldigande bevisning och de vittnesmål som presenterats vid rättegången, i första instans och i hovrätten, kräver att den svenska regeringen och rättsväsendet vidtar rättsliga åtgärder mot Irans president Ebrahim Raisi. Det är viktigt att åtala honom, Ali Khamenei och andra förövare av 1988 års massaker och fyra decennier av folkmord och brott mot mänskligheten i internationella domstolar.”

Hamid Noury dömdes för att ha spelat en ledande roll i avrättningar av politiska fångar i Gohardashtfängelset utanför Teheran under kriget mellan Iran och Irak. Han dömdes för delaktighet i dödandet av hundratals personer, bland annat genom att leda dem till avrättningssalen.

Iran kritiserade domen kraftigt och har krävt att det sker en fångutväxling mellan Hamid Noury och den svenske EU-tjänstemannen Johan Floderus, som nu står inför rätta i Iran, anklagad för spioneri för Israels räkning. Även den svenske läkaren Ahmadreza Djalali sitter fängslad i Iran, dömd till döden.

Den historiska rättegången mot Hamid Noury, som avslutades i juli 2022, fortsatte i Svea hovrätt efter det att Hamid Noury hade överklagat. Hovrätten avslutade sina förhandlingar i början av november 2023. Under de senaste två och ett halvt åren har den islamiska republiken Iran gjort stora ansträngningar för att få Hamid Noury frikänd.

– De vet att den huvudanklagade i denna domstol är Ebrahim Raisi, presidenten för den islamiska regimen. Han var en aktiv medlem av Dödskommittén 1988 och Hamid Noury var hans assistent. Hans namn nämns i åtalet, säger Iraj Mesdaghi vidare till Global Bar Magazine.

Hamid Noury hade yrkat att hovrätten skulle frikänna honom från brott, eller i vart fall lindra påföljden. Hovrätten skriver i sin dom att den delar tingsrättens bedömning att ett stort anfall människor har dödats. Hamid Noury döms för att att ha vaktat fångarna som fördes till den så kallade dödskorridoren och för att ha lämnat över information om fångarna till den kommitté som enligt fatwan/ordern beslutade vilka fångar som skulle avrättas.

Hovrätten sa vidare att de har jurisdiktion (domsrätt) eftersom folkrättsbrottet faller under så kallad universell jurisdiktion. Det innebär att svensk domstol är behörig att döma även för brott som begåtts utomlands och av utländsk person. Vad gäller åtalet för mord så är domstolen behörig, eftersom brotten har ett så högt straffvärde. Hovrätten säger också att avrättningarna har ett sådant samband (nexus) med konflikten mellan Iran och Irak att brottet är ett folkrättsbrott.

Hovrätten skriver vidare i domen att Hamid Noury ska dömas som medgärningsman, och inte som medhjälpare (tingsrätten gjorde samma bedömning). Avslutningsvis anser inte hovrätten att Hamid Noury har lurats till Sverige på ett sätt är en kränkning av hans rättigheter.

Den norske biträdande juristen Elahe Frouzandeh skriver till Global Bar Magazine:

”Det är dags för alla stater att använda den universella jurisdiktionen för att åtala nyckelpersoner som har begått brott mot de mänskliga rättigheterna, inklusive Raisi. Det är viktigare än någonsin att åtala Khamenei, Raisi, Gholam Hossein Mohseni-Eje’i och andra hjärnor bakom och förövare av massakern. Den fortsatta straffriheten för dessa brottslingar, som gjort sig skyldiga till brott mot mänskligheten och folkmord under fyra decennier, uppmuntrar bara till ytterligare brott i Iran och utomlands.”

Tomas Nordberg

Läs mer

Uppläsning av artikel

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.