Ukraina: Hur stort blir biståndet för 2023?


Kriget i Ukraina har pågått sedan februari 2022. Foto: Shutterstock

Redan under de första månaderna av 2023 har Sverige anslagit cirka 1,8 miljarder kronor till Ukraina och fler beslut väntas. Frågan är –  hur stort blir biståndet under 2023? Läs mer i Global Bar Magazines kartläggning.

Ukraina fortsätter att stå i centrum för svenskt bistånd 2023, det framgår av regeringens vårbudget som presenterades den 17 april. Sedan krigets början uppgår det svenska stödet (ink militärt) till 21,5 miljarder kronor. Redan under de första månaderna av 2023 har cirka 1,8 miljarder kronor anslagits till Ukraina och fler beslut väntas. Frågan är –  hur stort blir biståndet under 2023? 

Ukraina har varit en långvarig mottagare av svenskt bistånd. Sedan 2010 har landet tagit emot närmare 300 miljoner kronor årligen från Sverige. Pengar har framför allt gått till att reformera staten, stödja decentraliseringen, stärka jämställdhet och miljötänkande och demokratin. 

Efter Rysslands invasion har det stödet växt rekordartat och landet har blivit den största mottagaren av svenskt bistånd. Under 2022 uppgick det samlade svenska biståndet till drygt 2 miljarder kronor enligt OpenAid och stödet kan förväntas öka ytterligare under 2023.

I vårpropositionen slår regeringen fast att Sverige kommer fortsätta stötta Ukraina politiskt, ekonomiskt, humanitärt och militärt så länge det behövs.

Stödet till Ukraina består av olika delar:

 • Humanitärt stöd. Detta bereds och hanteras av Sida. 
 • Finansiellt stöd. Här ingår krediter och garantier genom bland annat Världsbanken.
 • Civil krishantering. Här ingår stöd genom bland annat MSB. Det rör sig om koordinering av transport och personal, luftburen sjuktransport och utsända experter.
 • Återuppbyggnad. Pengar till bland annat förstörd infrastruktur genom bland annat EBRD-banken.
 • Reformstöd. Här ingår bland annat stöd till jämställdhet, demokrati och ekonomisk utveckling.
 • Stöd till cybersäkerhet, kärnsäkerhet, fria medier, ansvarsutkrävande, jämställdhet m.m

Förutom budgetposterna ovan tillkommer det militära stödet som är betydligt större än själva biståndet. Sedan invasionen inleddes har Sverige skickat skyddsutrustning, stridsvagnar, avancerade vapensystem och ammunition till ett värde av 16,9 miljarder kronor. Detta hanteras av försvarsdepartementet. 

Humanitära insatser

Hittills under 2023 (fram till 19/4) har 220 miljoner kronor betalats ut i humanitärt bistånd till Ukraina, flera nya beslut är dock på gång. 2022 gick 547 miljoner kronor till Ukraina i form av humanitärt stöd och det finns anledning att anta att minst lika mycket tilldelas landet även i år. 

Totalt har Sida en budgetram på fem miljarder för humanitära insatser som kommer fördelas ut till olika kriser i världen. Beslut om hur denna pott fördelas kommer att tas senare i april, enligt uppgifter från Sida.  

Humanitärt stöd till Ukraina 2023
OrganisationBelopp (mkr)
Internationella Rödakorskommittén (ICRC)60
World Food Program35
Ukraine Humanitarian Fund30
Rädda Barnen30
Norwegian refugee council25
UNHCR20
International Rescue Committee20
TOTALT:220

Utvecklingsbistånd

Utvecklingsbiståndet styrs av en strategi för hela Östeuropa som totalt omfattar 6,6 miljarder för perioden 2021 till 2027. En ny strategi som omfattar specifikt Ukraina håller just nu på att tas fram på UD efter rekommendationer från Sida och förväntas vara klar till sommaren 2023.

I februari 2023 beslutade regeringen att anslå 300 miljoner kronor till en särskilt upprättad energifond. Denna del ingår i de totalt 558 miljoner i utvecklingsbistånd till Ukraina som Sida hittills avsatt –  en summa som även den med största sannolikhet också kommer att öka. 

Krediter och finansiellt stöd

I vårbudgeten föreslår regeringen att 1,15 miljarder från biståndet används för ett låneinstrument till Ukraina. Lånen ska gå till att stärka rättsstatsprincipen, god styrning samt arbete för att bekämpa bedrägerier och korruption. Stödet ska också inriktas på att stärka Ukrainas institutioner och landets närmande till EU.

På UD sjösätts också just nu en ny organisation för samordningen av återuppbyggnaden av Ukraina. Tanken är att olika initiativ för stöd till Ukraina från departementen i regeringskansliet ska koordineras och samordnas så att åtgärder inte överlappar varandra. Det är i dagsläget oklart om detta samordningskansli kommer att ersätta funktioner på Sida eller på den svenska ambassaden i Kyiv.

I linje med regeringens nya biståndspolitik ska även Folke Bernadotteakademin (FBA) utöka stödet till det krigsdrabbade Ukraina. I uppdraget ingår att stärka landets samhällsfunktioner och bidra till en hållbar demokratisk och ekonomisk utveckling i landet. FBA ska också stötta Ukraina i processen för landets EU-närmande. Detta arbete fortsätter även under 2023.

Många ger till insamlingar

Kriget i Ukraina har också väckt stort engagemang hos den svenska befolkningen. Närmare 30 svenska organisationer har verksamhet i Ukraina. Branschorganisationen för tryggt givande Giva rapporterade rekordstora donationer under 2022. Totalt beräknas det svenska folket ha gett 2,8 miljarder kronor till Ukraina genom de större insamlingsorganisationerna – och insamlingarna fortsätter.  

Samtidigt har också en mängd mindre privata initiativ mobiliserat för att stötta ukrainska flyktingar, både på plats i Ukraina och hemma i Sverige. Bloggen Cornucopia som drivs av Lars Wilderäng har sammanställt en lista på privata initiativ som gör allt från att samla in pengar till minröjningsmaterial och drönare till att åka och hämta flyktingar vid gränsen. Detta stöd uppgår enligt uppskattningar till mellan 50 och 100 miljoner kronor så här långt.

Tio procent av totala biståndet

Summerar man det som hittills är känt med de beslut som förväntas komma under året kommer det svenska biståndet till Ukraina sannolikt att uppgå till minst 3,5 miljarder kronor och sannolikt så mycket som 5 miljarder kronor. Det innebär ca 10 procent av det totala svenska biståndet.

Det skulle i så fall vara mer än dubbelt så mycket som biståndet till Afghanistan när det var som störst. Samtidigt skärs biståndet ned till andra utsatta länder såsom Guatemala och Myanmar, där situationen vad gäller de mänskliga rättigheterna kraftigt försämrats. 

Karl Opdal, pressekreterare hos biståndsministern Johan Forssell, vill inte kommentera siffran ovan och skriver i ett mejl till Global Bar Magazine: 

“Var vi hamnar kan jag inte säga just nu. Får helt enkelt be dig återkomma senare i höst med denna fråga.”

Kajsa Sörman
David Isaksson

Bakgrund

Det totala stödet från Sverige till Ukraina sedan kriget inleddes och fram till 23/3 2023 uppgår enligt UD till 21,5 miljarder:

 • Militärt stöd – 16,9 miljarder kronor
 • Humanitärt stöd – 1,82 miljarder kronor
 • Finansiellt stöd – 1,1 miljarder
 • Civil krishantering – 500 miljoner kronor
 • Återuppbyggnad – 750 miljoner kronor
 • Reformstöd – 316 miljoner kronor
 • Stöd till cybersäkerhet, kärnsäkerhet, fria medier, ansvarsutkrävande, jämställdhet m.m – 156 miljoner kronor

Läs mer:

Uppläsning av artikel

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.