UD om Myanmar: Inte bättre bara för att svenskt bistånd ökar


Sidas logotyp och bild av soldat i en och samma bild.
Illustration: Lisa Jansson.

I en debattartikel i Global Bar Magazine riktar Burmakommittén hård kritik mot att regeringen skär ned biståndet till landet med 60 procent jämfört med 2022. Nu svarar regeringen på kritiken.

I debattartikeln skriver Kristina Jelmin, verksamhetschef vid Svenska Burmakommittén, bland annat följande:

”Regeringens besked inför julen innebär alltså en kraftig minskning av anslaget till Myanmar. Budgeten i strategin för utvecklingssamarbetet med Myanmar minskas med hela 60 procent. Då budgeten för Myanmar skärs ned betydligt mer än biståndet generellt ligger det nära till hands att göra tolkningen att regeringen prioriterar ned Myanmar.”

I den nuvarande strategin för samarbetet med Myanmar som nu förlängts till den 31/12 2023 står bland annat:

”Regeringens utgångspunkt är att så länge militären styr landet är det inte aktuellt med stöd till statliga aktörer. Kapacitetshöjande stöd genom givargemensamma fonder eller multilaterala organisationer som har statliga institutioner som samarbetspart kan dock undantagsvis ske, förutsatt att de inte resurssätter eller legitimerar militärens maktövertagande.”

Nu svarar regeringen genom Karl Opdal, pressekreterare hos biståndsminister Johan Forssell:

”Orsakssambanden är komplexa. Det är tyvärr inte så att utvecklingen per automatik blir bättre när svenskt bistånd ökar. Situationen i Myanmar är mycket allvarlig, varför Sverige fortsatt är en betydande givare av bistånd dit. Sverige bidrar även på andra sätt, exempelvis diplomatiskt och genom att stödja särskilda sändebud från ASEAN och FN som har viktiga roller för att söka vända utvecklingen. Militärjuntans övergrepp mot civilbefolkningen är fruktansvärda, förföljelsen av demokratiförkämpar helt oacceptabel och det faktum att människor godtyckligt grips och fängslas en indikation på att rättsstaten helt upphört att existera i landet.”

Redaktionen

Läs debattartikeln här

Här kan du läsa vår samlade bevakning av budgeten för 2023

Uppläsning av artikel

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.