Debatt: Varför sviker Sverige Myanmars demokratikämpar?


Protestmarch i Myanmar februari 2021. Foto: Shutterstock.

DEBATT. Regeringens instruktioner till Sida (regleringsbrev) för 2023 innebär att stödet till demokratikämpar i Myanmar/Burma minskar mer än biståndet i stort. Denna nedprioritering är djupt beklaglig, skriver Kristina Jelmin, verksamhetschef vid Svenska Burmakommittén.

Detta är en debattartikel. De åsikter som framförs är författarens egna.

Regeringens instruktion till Sida för 2023, det så kallade regleringsbrevet, utfärdades dagen innan julafton. Där framgår att budgeten i strategin för utvecklingssamarbetet med Myanmar minskas med hela 60 procent. Detta samtidigt som situationen i landet är värre än någonsin. Det är en felprioritering som riskerar att drabba människorättsförsvarare anser vi på Svenska Burmakommittén.

Situationen i Myanmar är katastrofal. Sedan militären störtade den folkvalda regeringen i en statskupp för snart två år sedan har landet kastats in i en våldsspiral. Militären för krig mot sin egen befolkning. Tusentals civila har dödats, fler än en miljon människor har tvingats fly sina hem och 16 000 har fängslats. Många av de som fängslats har utsatts för tortyr och ett okänt antal har dött i militärens förvar. Attacker riktas ofta direkt mot civilbefolkningen med hänsynslösa bombningar av bostäder, skolor, sjukhus, tempel och åkermark.

Men mitt i denna katastrof finns aktörer som gör otroliga insatser. Lokala civilsamhällesorganisationer, journalister och människorättsförsvarare är några av de som tar stora risker för att dokumentera och rapportera om militärens grymheter, ge skydd åt utsatta och möta de enorma humanitära behov som finns inne i landet dit internationellt stöd inte når.

I många fall verkar civilsamhällesorganisationer med väldigt lite eller inget internationellt stöd utan förlitar sig på lokala medel och donationer. Det är inte förvånande att många lokala människorättsförsvarare vi på Svenska Burmakommittén talar med tycker att omvärlden svikit Myanmar, att intresset svalnat och att det internationella samfundets blickar nu riktas mot Ukraina och andra krishärdar.

Sverige har varit en av de viktigaste givarna som fortsatt att stödja civilsamhället genom krisen. Svenska Burmakommittén är en av de organisationer som förmedlat Sida-stöd till lokala civilsamhällesorganisationer, människorättsförsvarare och oberoende media. Tack vare Sveriges stöd har rapporteringen om vad som sker i landet kunnat fortsätta, demokratikämpar har kunnat söka skydd och undvika att gripas och stöd har nått utsatta människor i områden där den lokala samhällsservicen kollapsat.

Regeringens besked inför julen innebär alltså en kraftig minskning av anslaget till Myanmar. Budgeten i strategin för utvecklingssamarbetet med Myanmar minskas med hela 60 procent. Då budgeten för Myanmar skärs ned betydligt mer än biståndet generellt ligger det nära till hands att göra tolkningen att regeringen prioriterar ned Myanmar.

Svenska Burmakommittén ser därför med oro på regeringens plötsliga besked och vad det kan komma att innebära för stödet till människorättskämpar i Myanmar. Enligt regeringsförklaringen som presenterades i höstas skulle tematiska prioriteringar göras till stöd för demokratibistånd, människorättsförsvarare och demokratikämpar.

I och med att budgeten skärs ned så kraftigt i strategin för Myanmar är risken snarare överhängande att människorättsförsvarare och demokratikämpar i landet nu får se sina anslag kapade. Det vore ett dråpslag om stödet till dessa aktörer nu minskas drastiskt och plötsligt. I många fall kan det innebära att organisationer skulle tvingas till allvarliga begränsningar i sin verksamhet, eller till och med tvingas upphöra med den. Regeringens besked riskerar därmed att bli en dyster julklapp till Myanmars utsatta. 

Beskedet har nyss kommit och vi vet ännu inte om regeringen tänker sig andra finansieringsvägar till demokratikämparna i Myanmar. Men om den minskade budgeten återspeglar en nedprioritering av Myanmar så är det djupt beklagligt. Vi hoppas att Sverige, trots regeringens besked, har för avsikt att fortsätta vara en viktig samarbetspartner till de som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter i Myanmar.

Kristina Jelmin
Verksamhetschef, Svenska Burmakommittén.

Läs också

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.