Insamling: Osäkert världsläge påverkar civilsamhället


Del av rapportens omslag.

Ett tuffare klimat och ekonomisk nedgång kan göra att civilsamhället drabbas när stat och kommuner skär ned. Det konstaterar organisationen Giva Sverige i sin årliga rapport kring finansieringen av civilsamhället.

Rapporten ”Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället?” av Giva Sverige och PwC tar avstamp i det rådande konjunkturläget visar att finansieringen för civilsamhället kommer att vara osäker de närmaste åren.

Kriget i Ukraina, den ökande inflationen och sjunkande värde på aktier och fastigheter påverkar också civilsamhället negativt. 

– Mycket talar för att civilsamhälleorganisationerna under de närmaste åren kommer att ha nya förutsättningar för sin finansiering. Såväl staten som kapitalet och medborgarna påverkas alla på olika sätt av världsläget, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige i en kommentar till rapporten.

Medborgarna står för drygt hälften av civilsamhällets totala intäkter, och när det gäller gåvor och bidrag bidrar allmänheten med hela 70 procent. Den svenska allmänheten är alltså avgörande för organisationernas möjlighet att bedriva sin verksamhet. Samtidigt blir några få allt rikare och kanske är det dags för civilsamhället att bli mer ”amerikanskt”? Det vill säga i högre grad än nu söka finansiering från filantroper. Rapportförfattarna skriver:

Ansamling av kapital hos ett mindre antal personer är en verklighet som civilsamhället behöver förhålla sig till och som kan ge goda förutsättningar för en filantropisk eller mer riskbenägen finansiering av olika typer av ändamål, men också medföra förväntningar på att en större del av finansieringen ska komma från privat kapital. 

Giva Sverige rekommenderar nu civilsamhällets organisationer att se över sina strategier för finansiering och att göra en bedömning av hur den nya ekonomiska verkligheten påverkar deras finansiärer, och därmed förutsättningarna att bedriva verksamhet.

– Nu är det är viktigt för organisationerna att skapa en så bred finansieringsbas som möjligt. Det ger frihet att kunna driva frågor och verksamhet som för tillfället inte anses vara prioriterat av politiker eller finansiärer, säger Charlotte Rydh.

Sammanfattningsvis konstaterar organisationen:

  • Giva Sveriges medlemsorganisationer är mer pessimistiska än allmänheten om den generella utvecklingen i världen de kommande 12 månaderna. 
  • Det finns en tydlig oro bland organisationerna för minskade intäkter från alla typer av finansiering under 2023; allmänheten, företag, stiftelser/organisationer och offentlig sektor. 
  • Knappt tre av tio organisationer upplever en lägre givarvilja från allmänheten. Det är i stor utsträckning en fråga om tendenser till ökade avhopp, inte en ström av avhopp. 

Redaktionen

Bakgrund

Rapporten ”Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället” ges ut för nionde året. Det är PwC och branschorganisationen för tryggt givande; Giva Sverige, som sammanställer kunskap i syfte att visa på förutsättningarna för finansiering av civilsamhället.

Läs också

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.