Mali: Fortsatt EU-träning av militär trots kupp


Malis president Assimi Goita på väg till mötet med ECOWAS där Mali suspenderades. Foto: Presidentkansliet i Mali

Trots kuppen fortsätter EU att utbilda militärer i Mali. Det skriver UD i ett svar till Global Bar Magazine. UD skriver vidare att man inte vet om militär personal som utbildats av Sverige medverkat i kuppen eller inte.

Den 3/6 kom beskedet att den Afrikanska Unionen suspenderat Malis medlemsskap som ett svar på kuppen förra veckan och utvecklingen där kuppöversten Assimi Goita nu utsetts till president. Samma besked kom också från den västafrikanska militära styrkan ECOWAS. Samtidigt är oron stor för att kampen mot den islamistiska terrorismen ska drabbas och den regionala säkerheten ytterligare försämrats. 

Officiell video när presidenten träffar ungdomar

Som en följd av kuppen beslutade Frankrike under torsdagen att avbryta alla gemensamma militära operationer med styrkor från Mali.

Känslig fråga för Sverige
Att frågan om utvecklingen i Mali är känslig för Sverige som också har militär personal på plats, visas inte minst av det faktum det dröjde nästan en vecka innan vi fick svar på våra frågor från  UD:s presstjänst dit ambassaden, Försvarsdepartementet och Sida hänvisade oss. Som Global Bar Magazine tidigare skrev har Sverige beslutat att stoppa biståndet till statliga aktörer i landet.

Nedan är de frågor vi ställde och de skriftliga svar som UD:s presstjänst lämnat:

1. Vilka biståndsinsatser stoppas och i hur mycket pengar handlar det om?
– När det gäller utvecklingssamarbetet så fryser ambassaden i Bamako fyra biståndssamarbeten där statliga aktörer är inblandade. Frysningen berör program kopplade till skogsförvaltning, klimatsmarta jordbruksmetoder, hållbar utveckling i våtmarker och förbättrad statistik. Det rör sig om totalt 93 miljoner kronor. Civilsamhället, som är extra utsatt i denna situation, berörs inte av frysningen utan får fortsatt stöd.


2. Hur ser ni på utvecklingen?
– Vi följer noga den oroande utvecklingen i Mali med anledning av att ytterligare en militärkupp genomförts. Europeiska rådet fördömde den 25 maj frihetsberövandet av den president och premiärminister som var satta att leda Mali under övergångsperioden och uppmanade till omedelbart frisläppande. Vi stödjer ECOWAS och Afrikanska Unionen i deras ansträngningar att bidra till en fredlig lösning och återgång till konstitutionell ordning.

3. Hur omfattande är det militära samarbetet?
– Sverige har ett omfattande engagemang i Mali, där vi bidrar till säkerhet, hållbar utveckling och respekt för mänskliga rättigheter. Sverige deltar i FN-insatsen MINUSMA, i den multinationella specialförbandsinsatsen Task Force Takuba samt bidrar med personal till EU:s krishanteringsinsatser och har därtill ett omfattande utvecklingssamarbete och humanitärt stöd. För närmare information kring omfattningen av det svenska utvecklingssamarbetet i Mali hänvisar vi till Sidas information på Openaid.

4. Vad innebär det beslutade stoppet för bistånd till staten för det praktiska arbetet?
– En praktisk konsekvens är att ambassaden för närvarande inte går vidare med stöd till statliga aktörer givet den uppkomna politiska situationen. Däremot kvarstår arbetet med att följa upp och granska verksamheten för de medel till statliga aktörer som redan betalats ut.

5. Innebär detta att även militäre utbildning stoppas?
– Sverige deltar i EU:s träningsinsats i Mali med fokus på utbildning, rådgivning och mentorskap till Malis försvarsmakt. Enligt tillgänglig information i nuläget avser EU fortsätta utbildningen. EU:s insatser i Mali pausades under ett par månader till följd av militärkuppen i augusti 2020.

6. Kommer Sverige att utöka annars samarbete med t ex civlisamhället?
– Grunden för utvecklingssamarbetet utgörs av den bilaterala strategin för utvecklingssamarbete med Mali. Det är ännu för tidigt att säga i detalj hur det mer långsiktiga samarbetet skulle kunna komma att påverkas av den politiska utvecklingen. Vi har redan i dagsläget ett omfattande stöd till civilsamhället i Mali. Det stödet berörs inte av att ambassaden fryser utbetalningar till utvecklingssamarbetet med statliga aktörer i Mali.

7. Sverige har även stött utbildning av militär i Mali. Kan man utesluta att svenskutbildade militärer medverkat till kuppen?
– Genom utbildning, rådgivning och mentorskap ger insatsen stöd och strategisk rådgivning till Malis försvarsmakt. Syftet är att stärka Malis förmåga att hantera de egna säkerhetsutmaningarna samt att stärka den legitima civila kontrollen över försvarsmakten. Insatsen ska också tillhandahålla utbildning i internationell humanitär rätt, skydd av civila, samt mänskliga rättigheter. Totalt beräknas mer än 11.000 individer genomgått utbildning och träning vid insatsen. Vi har ingen information huruvida maliska militärer som genomgått utbildning genomförd av bl.a. svenska utbildare inom ramen för EU:s insats medverkat till kuppen.

David Isaksson

Läs också

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.