”Biståndsbyråkrati hindrar snabba beslut”


Hot mot pressfrihet i Tanzania. Manifestation för den försvunne journalisten Azory Gwanda.

Kritiken har från flera håll varit hård mot biståndsminister Peter Eriksson för att det tog så lång tid att avsluta samarbetet med statliga aktörer i Kambodja och nu senast i Belarus. Själv menar ministern att det ibland finns en byråkratisk tröghet som bromsar processen. Han utesluter inte heller att Sverige kan komma att helt avsluta samarbetet med staten i Tanzania, berättar Peter Eriksson i avsnitt 24 av Global Podd.

Finns det en biståndsbyråkrati som hindrar att vi fattar snabba politiska beslut?
– Ja, det måste jag nog faktiskt hålla med om att det gör. Det är ju inte så konstigt heller, för när vi skickar ut personal och har en organisation vars uppgift är att bygga upp ett samarbete med ett land då vill man ju inte att allt ska förändras över en natt, för det går inte att få människor att engagera sig på så korta boliner. Så jag tycker det är naturligt, men det kan upplevas som att det är en flegmatisk inställning från biståndssidan. Men det finns också någonting vettigt i att inte göra alltför snabba och stora förändringar, för ska man bygga upp något så måste man försöka göra det långsiktigt, till exempel inom utbildningsområdet – saker som det tar lång tid att bygga upp men som kan raseras väldigt snabbt. Så att det finns en tröghet är inte helt orimligt, men i vissa fall måste man vara beredd att ta snabba beslut. Men jag tycker att man ska vara försiktig och inte basera alltför mycket på snabba saker. Om vi har en situation som den i Belarus tycker jag det är viktigt att ge en tydlig signal gentemot landets myndigheter.

Hur ser du då på biståndet till Tanzania. Var går gränsen för när Sverige bör gör samma sak där som i Belarus och Kambodja, det vill säga att strypa samarbetet med statliga aktörer?
– Jag var själv i Tanzania innan vi antog den nya strategin och jag hade samtal med presidenten och flera ministrar och var tydlig med att vi inte kan acceptera en fortgående negativ utveckling när det gäller mänskliga rättigheter. När jag sen inte fick tillräcklig respons från presidenten och regimen tog vi beslutet att minska biståndet till Tanzania över den kommande perioden, vilket bland annat innebär att vi har ett mer begränsat samarbete med statliga myndigheter.

Men du planerar inte att avbryta stödet till staten helt?
– Nej, det samarbete med staten som finns kvar i Tanzania är bland annat samarbetet med riksrevisionen, som visat sig vara en viktig institution där ledningen haft en viktig roll för att upprätthålla och försvara demokratiska rättigheter. Sen har vi ett samarbete när det gäller skolområdet och än så länge känns det som att vi ska försöka ha kvar detta.

Men du utesluter inte att det skulle kunna ske en nedstängning av samarbetet med staten i Tanzania?
– Nej, det gör jag inte. I Kambodja har vi beslutat att avsluta allt samarbete med myndigheter, men där har vi ett land som under en längre tid tagit drastiska steg och stängt ned media och förbjudit oppositionen.

Kuba kontroversiellt
Ett annat kontroversiellt land är Kuba. Samma dag som vi gjorde intervjun presenterade Arena-gruppen en rapport som uppmanar Sverige att säga upp avtalet om Kuba inte börjar genomföra politiska och juridiska förändringar som syftar till demokrati.

– Jag inte läst rapporten än, men jag tycker det är en viktig diskussion att föra om vi ska ha bistånd till Kuba eller inte. Jag är ganska säker på om de kubanska myndigheterna blir glada om vi avslutar stödet till Kuba. Men om vi lämnar så är det ingenting som stärker möjligheterna till en förändring, snarare tvärtom. Däremot tycker jag att det finns problem inom EU, framför allt att en del länder i södra Europa vill att EU ska ha ett omfattande samarbete med Kuba.

Hur realistiskt är det då att tro att man som givare kan påverka ett land genom biståndet? 
– Jag tror inte att man ska ha för stora förväntningar på att biståndet ska ändra inställningen hos de styrande, men det är inte oväsentligt om det internationella samfundet har en gemensam röst. Om vi kan ha en dialog med de – ganska många – länder i världen som tagit steg mot ett auktoritärt styre och därmed försöka påverka dem åt vårt håll så ska vi ta alla sådana chanser. 

David Isaksson 

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.