Peter Eriksson: Rätt fortsätta samarbete med kommuner i Belarus


Peter Eriksson. Foto: Regeringskansliet.

Biståndsminister Peter Eriksson sa nyligen i en intervju att det svenska biståndet till staten i Belarus nu stoppas. Men det stämmer inte att allt bistånd stoppas. Två pågående vatten- och sanitetsprojekt fortsätter. Det handlar om reningsverken i de två städerna Grodno och Brest på den lista som vi tidigare skrivit om.

– De var inget regeringsbeslut, utan det är jag som tagit det och formellt beslutat att avsluta de samarbeten det gäller. Sen är det Sida som stänger ned, men det är naturligtvis en politisk diskussion som vi fört.

Huvuddelen av det svenska biståndet går till civilsamhället på olika sätt och det vill vi definitivt inte stänga ned, vårt stöd har bidragit till att vi har ett starkt civilsamhälle i Belarus. De projekt som har anknytning till statliga myndigheter de fryser vi i allt väsentligt ned. Det handlar om att göra en markering gentemot regimen som använder statliga resurser gentemot sitt eget folk som är helt orimligt.

Det pågår ändå ett visst samarbete med statliga myndigheter som arbetet med reningsverken i Grodno och Brest. Varför har ni inte stängt ned dessa?
– Det är inte staten, utan kommunala projekt som handlar om vattenrening och som är långsiktiga och viktiga projekt för att få ordning på avloppssystem i regionen och det finns en koppling mellan dessa insatser och de floder som rinner ut i Östersjön.

Så där gör ni en skillnad som du tycker är viktig?
– Ja, också för att det är kommunala projekt som inte är kopplade till regimen.

De två projekten genomförs i samarbete med Nordiska Investeringsbanken (NIB). 2012 anslogs 25 miljoner Euro för de båda projektet i form av framför allt lån som en del i en större uppgradering av reningen av avloppsvatten i Belarus.  Syftet med projekten är att minska utläppen av kväve och fosfor till Östersjön för att därmed uppfylla de så kallade HELCOM-rekommendationerna. Projekten har också fått lån från den Europeiska utvecklingsbanken EBRD och gåvomedel från Sverige och Finland.

Pengarna överförda
Av det svenska stödet återstår 2 141 000 Euro att utbetala för Brest och 1 775 000 Euro för Grodno. Sida har för sin del redan överfört samtliga medel.

”Vår utbetalningstakt är beroende av hur snabbt arbetet går och hur det godkänns av beställaren. Medlen betalas ut direkt till de upphandlade företagen som genomför projektet, och går inte via Belarus’ regering, men självklart följer vi noga utvecklingen med tanke på situationen i stort”, skriver Jukka Ahonen på NIB i en kommentar.

Ett av de företag som upphandlats i för uppdraget är SWECO International där Mattias Goldmann är hållbarhetschef. Han ser inga problem med uppdraget, tvärtom:

– Jag är stolt över att vi med Sida, Nordiska Investeringsbanken och Europeiska Utvecklingsbanken som uppdragsgivare fått uppdraget att bidra till bättre vattenkvalitet för Belarus befolkning. I slutändan gynnas också Östersjön, eftersom den är recipient för detta vatten. Det vore, tycker jag, beklagligt om detta viktiga arbete skulle stoppas långsiktigt. I övrigt står vi bakom Sveriges inriktning för Belarus, säger Mattias Goldman.

David Isaksson
En längre intervju med Peter Eriksson kommer snart i Global Podd.

Fakta: dessa projekt handlar det om

  1. Sida-NIB Grodno Wastewater Project

Implementing partner and agreement period :Nordic Investment Bank (NIB), 2010 – 2022

Amount:36 000 000 kr

Purpose: Improved waste water treatment at the waste water treatment plant inGrodno.

  • Sida-NIB Brest Wastewater Project

Implementing partner and agreement period:NIB, 2014 – 2022

Amount: 41 000 000 kr

Purpose: Improved waste water treatment at the waste water treatment plant inBrest

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.