Posts in tag

FN


Vi måste skapa en världsdomstol för mänskliga rättigheter. Det var ett av budskapen från Amnesty Internationals nyblivne generalsekreterare Agnès Callamard …

Under den första dagen av Generation Equality Forum i Paris lovade stora biståndsgivare att investera 40 miljarder dollar för ökad …

Mellan den 30 juni och den 2 juli organiserar FN:s kvinnoorganisation UN Women The Generation Equality Forum – den största …

Storbritanniens beslut att avsluta biståndet till program för det som kallas försumbara tropiska sjukdomar (Neglected Tropical Diseases, NTDs) som den fruktade …

Antalet flyktingar i världen fortsätter att öka. Men varför flyr människor? Och var går gränsen mellan flykt och migration?  Läs …

FN:s generalsekreterare António Guterres omvaldes den 18:e juni som väntat för en ny femårsperiod.  FN:s generalsekreterare António Guterres omvaldes den 18:e juni som …

Regimen i Syrien har bombat otaliga sjukhus och brutit mot folkrätten på en mängd olika sätt. Trots detta väljs landet …

En ny rapport från ILO och UNICEF visar att barnarbetet tilltar i världen. I början av 2020 arbetade 160 miljoner barn …