FN-konferens i splittrad värld


Mellan den 30 juni och den 2 juli organiserar FN:s kvinnoorganisation UN Women The Generation Equality Forum – den största globala konferensen på 25 år om kvinnors rättigheter. Företag, internationella organisationer, regeringar och civilsamhället kommer att träffas – på internet – för att komma överens om åtaganden som påskyndar kampen för jämställdhet de kommande fem åren. Men många är också rädda för att utvecklingen kan komma att gå bakåt.

Pekingkonferensen 1995 och civilsamhällets aktiva engagemang ledde till FN:s säkerhetsråds antagande av 1325-resolutionen år 2000. Denna resolution är en milstolpe, eftersom den lyfter fram kvinnors roll i konfliktlösning, fredsprocesser och återuppbyggnaden efter krig och konflikter. Den utgör också en viktig grund för den svenska feministiska utrikespolitiken.

Sedan dess har säkerhetsrådet antagit nio ytterligare resolutioner på temat. Dessa dokument formar, tillsammans med 1325, ryggraden i Agendan för kvinnor, fred och säkerhet (Women, Peace and Security, WPS).

Mexiko och Frankrike är medvärdar för den konferens som nu startar och som inleddes med ett stort möte i Mexiko City i mars detta år. Konferensen genomförs i nära samarbete med ungdomar och civilsamhället, och avsikten är att öka takten i arbetet för ökad jämställdhet i världen. Frågan är dock om det är där världen just nu befinner sig. Coronapandemin har ökat ojämställdheten och i många länder lett till ett ökat våld mot kvinnor. Stora delar av världen domineras dessutom idag av konservativa regeringar som snarare vill rulla tillbaka många av de landvinningar som gjordes för tjugofem år sedan.

Våld mot kvinnor har ökat under pandemin och i många länder är det i första hand kvinnor som förlorat sina arbeten och som tvingats ta huvudansvaret för barnundervisning när skolor i hela världen stängts ned.  

Tomas Nordberg

Lyssna på ett samtal inför konferensen med Kvinna till kvinnas generalsekreterare Petra Tötterman Andorff och UN Womens biträdande chef Åsa Regnér.

Uppläsning av artikel

Nyhetsbrev

Samtycke

Global Reporting kommer att använda informationen du tillhandahåller på det här formuläret för att hålla kontakt med dig och uppdatera dig kring Global Bar och andra projekt.

Du kan ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka på unsubscribe länken i sidfoten på email du mottar från oss, eller genom att kontakta oss på info@globalreporting.net. Vi behandlar din information med respekt. För mer information om våra sekretesspraxis, besök vår hemsida. Genom att klicka nedan godkänner du att vi får behandla din information i enlighet med dessa villkor.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.