Debatt: Hjälpen till Sudan måste öka


Ali Muhammad Ali tvingades fly, nu är han i ett läger i Sydsudan. Foto: Fahmo Mohammed /IRC.

DEBATT. Ett år efter att kriget i Sudan startade befinner sig landet på randen till kollaps. Nu måste de humanitära insatserna öka och de länder som har inflytande över de stridande parterna driva på för en omedelbar vapenvila. Det skriver Therése Engström, generalsekreterare för International Rescue Committee i Sverige.

Detta är en debattartikel. De åsikter som framförs är författarens egna.

I skuggan av krigen i Gaza och Ukraina utvecklar sig i rasande takt världens största flykting-och hungerkris i Sudan. Ett år efter att konflikten i landet bröt ut konstateras i en ny rapport från International Rescue Committee (RESCUE) att över 8,2 miljoner människor drivits på flykt samtidigt som hela fem miljoner står på randen till svält. Diplomatiska kraftsamlingar måste nu till för att skydda civila och för att en långsiktig lösning på konflikten ska nås.

Efter ett år av strider mellan Sudans militär (SAF) och den paramilitära gruppen Rapid Support Forces (RSF) fördjupas flykting-och hungerkrisen i Sudan till den mest omfattande i världen: över 8,2 miljoner människor har tvingats fly och 18 miljoner står inför akut osäker livsmedelsförsörjning. Sedan konflikten startade den 15 april 2023 har över 14 700 människor dödats och nästan 30 000 skadats. Nära 25 miljoner människor (hälften av Sudans befolkning) är i akut behov av humanitärt bistånd. 

Ennyrapportfrån RESCUE vittnar om hur den humanitära situationen i Sudan snabbt eskalerat till akut nödläge under det gångna året. Vi tvingasbland annat konstatera följande:

  • Över 8 miljoner människor har tvingats fly sedan konflikten bröt ut. Nu kommer nästan 1 av 8 internflyktingar i världen från Sudan.
  • 18 miljoner människor är drabbade av akut osäker livsmedelsförsörjning. Nästan 5 miljoner människor hotas av hungersnöd. Nära 4 miljoner barn under 5 år är undernärda. 
  • 70 procent av vårdinrättningarna i Sudans konfliktområden har förstörts eller tvingats stänga. Samtidigt är omkring 11 miljoner människor i behov av akut medicinsk vård.
  • Konflikten har förvärrat Sudans ekonomiska kris -nästan hälften av landets befolkning är arbetslös. Kostnaderna för baslivsmedel har ökat med över 300 procent i vissa områden.
  • 14 miljoner barn är i akut behov av humanitär hjälp och vård. Omkring 19 miljoner barn, 1 av 3, går inte i skolan.
  • Intensivt våld och begränsat tillträde för humanitära organisationer som RESCUE har lamslagit hjälpinsatserna.

I takt med att striderna eskalerat har nu nästan 2 miljoner människor fördrivits från Sudan till bland annat Tchad, Uganda och Sydsudan -länder som inte har kapacitet att hantera sina egna humanitära behov och är än mer begränsade att ta emot externa flyktingar. 

Med ett Sudan på randen till total kollaps med oerhörda konsekvenser för såväl landets befolkning som för hela den svårt utsatta regionen krävs omedelbara åtgärder. RESCUE uppmanar ansvariga beslutsfattare i Sverige och FN:s medlemsstater att med kraft verka för:

Diplomatiska ansträngningar. För att förhindra statskollaps och undvika ytterligare humanitärt lidande och destabilisering av hela regionen, måste de som har inflytande över de stridande parterna och deras allierade använda alla kanaler för att realisera FN:s säkerhetsråds resolution 2724 om en omedelbar vapenvila.

Tillträde för humanitärt bistånd. FN:s medlemsstater bör bilda en humanitär kontaktgrupp för Sudan. Avtal måste slutas med de stridande parterna och deras allierade, som ökar takten och omfattningen av biståndet samt tillåter att det flödar från territorium kontrollerade av Sudans militär till de som kontrolleras av RSF.

Ökad finansiering av humanitära insatser. Bara 5 procent av FN:s humanitära vädjan för Sudan är hittills finansierad, vilket ger ett underskott på 2,56 miljarder dollar. Sverige och andra givare bör omedelbart öka sina åtaganden. De bör inkludera ytterligare medel till kontantinsatser, för att ge människor tillgång till mat via lokala marknader och se till att marknadsaktörer fortsätter verka.

Ökat stöd till lokal biståndspersonal. Från att driva soppkök till att leverera bränsle, utrustning och vatten till sjukhus – civila sudaneser har hjälpt till med insatser där internationella organisationer inte kunnat nå fram, ofta 

med stora personliga risker. Ökat direkt, flexibelt ekonomiskt stöd till dessa aktörer och skydd från förföljelse av stridande parter är avgörande.

Här kan du läsa rapporten i dess helhet

Den 15 april genomförs en givarkonferens för Sudan. Mer information hittar du här

Therése Engström
Generalsekreterare, International Rescue Committee i Sverige.

Läs också

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.