Bistånd och Migration – det här vill Regeringen och SD göra


Reformagendan presenteras. Foto: David Isaksson.

I Tidöavtalet mellan regeringen och Sverigedemokraterna och i den reformagenda för biståndet – ”Bistånd för en ny era: Frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” – som presenterades i december 2023 finns skrivningar som visar vad regeringen vill åstadkomma när det gäller bistånd och migration. 
Här är de viktigaste punkterna:

Biståndspolitiken ska utvecklas för att bli ett bättre verktyg för att främja återvändande, frivillig återvandring och hållbar återintegrering samt för att minska den irreguljära migrationen.

… 

Särskilt prioriterat är att värna det svenska intresset i att motverka irreguljär migration och dess risker, främja återvändande, frivillig återvandring och hållbar återintegrering samt att minska grundorsakerna till irreguljär migration och tvångsfördrivning. Utvecklingssamarbetet har en viktig roll att spela i att stärka återvändande eller återvandrande migranters positiva bidrag till utveckling i låg- och medelinkomstländer.

….

Samarbeta för en ansvarsfull migration:

Att länder följer internationella förpliktelser och hanterar migration ansvarsfullt. Regeringen avser därför att:

 • använda utvecklingssamarbetet som en utrikespolitisk hävstång för att få till stånd förbättrade samarbeten om migration med tredje länder, inklusive genom fördjupad dialog med berörda regeringar,
 • stärka transitländers kontroll, gränsförfarande, samverkan och migrationshantering,
 • villkora delar av utvecklingsbiståndet, i syfte att mottagarlandet ska följa folkrättsliga principer och samarbeta med Sverige i frågor om återtagande av sina medborgare, inklusive undanröjande av verkställighetshinder såsom att inte utfärda resehandlingar, 
 • stärka partnerländers kapacitet att motverka irreguljär migration, till exempel genom samarbete med internationella organisationer, EU, FN och nationella migrations- och gränsmyndigheter.

….

Minska antalet migranter och personer på flykt:

 • främja möjligheter till och hållbar återintegrering av återvändande och återvandrande individer i ursprungslandet, genom till exempel återvändandecenter samt lokala program,
 • öka erfarenhetsutbytet med andra givare och samarbetspartners om utvecklingssamarbetet som verktyg för att bidra till ökat återvändande,
 • bidra till möjligheter för frivillig återvandring, inklusive genom stöd till fredsbyggande insatser och återuppbyggnad av krigsdrabbade samhällen,
 • verka för att motverka grundorsaker till irreguljär migration och tvångsfördrivning, bland annat inom ramen för de tematiska prioriteringarna för utvecklingsbiståndet.

Ur Tidöavtalet

Inom ramen för bistånds- och utrikespolitiken ska regeringen:

 • Prioritera frågan om samarbete med främmande stater för att åstadkomma ett effektivt återvändande.
 • Villkora delar av bistånd med att mottagarlandet tar ansvar för sina egna medborgare och återtar dem när så behövs.
 • Fokusera biståndspolitiken för att utgöra ett verktyg för att motverka irreguljär migration, öka återvändandet och bidra till ett effektivt arbete för frivillig återvandring. Biståndet ska även rymma effektiva åtgärder för att minska grundorsakerna till migration.
 • Agera för att EU ska frysa bistånd, och även begränsa möjligheterna till viseringsfrihet, eller visering i allmänhet, för tredjeländer som inte samarbetar i frågor om återvändande och återtagande av egna medborgare.

Redaktionen

Läs också

Uppläsning av artikel

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.