Debatt: Satsa på flickors utbildning och fördubbla resultaten


Flickor i en skola i Kairo
Flickor i Egypten. Foto: David Isaksson.

DEBATT. Närmare 118 miljoner flickor runt om i världen står utanför skolan. En satsning på att få in dem i skolan skulle leda till att världens länder skulle uppnå fler av FN:s globala mål. På Mänskliga Rättighetsdagarna som snart börjar i Helsingborg ska lösningar debatteras, skriver representanter för UNICEF och flera andra organisationer.

Detta är en debattartikel. De åsikter som framförs är författarnas egna.

Ungefär lika många flickor som pojkar börjar i skolan, men fler flickor hoppar av i förtid. Utebliven skolgång leder till att flickor i högre utsträckning utsätts för kränkningar och brott som barnäktenskap, barnarbete, våld och övergrepp. Det är en oerhörd tragedi för alla de miljontals flickor vars framtidsdrömmar går i kras. 

Samtidigt är skolgång för flickor nyckeln till att skapa fred, frihet och en hållbar utveckling för oss alla. Det är en grundförutsättning för att andra globala utmaningar ska kunna lösas – som fattigdom, migration, klimatpåverkan, barnadödlighet, hunger och brist på rent vatten. Och inte minst, utbildning är en rättighet. Det står skrivet i Barnkonventionen som 196 länder har skrivit under och förbundit sig till att följa. 

FN:s senaste rapport om de globala målen 2023, Global Sustainability Development Report, konstaterar att världen är långt ifrån att nå målet för grundskoleutbildning och att utvecklingen tyvärr till och med går bakåt.

Flickors livsinkomst ökar dramatiskt när de får gå i skolan, det är fakta. Det hänger ihop med utvecklingen av arbetsmarknader och hur länders BNP ökar. Dessutom gifter sig unga kvinnor senare om de utbildas. De föder färre barn och både kvinnorna och deras familjer äter mer näringsrik mat och lever hälsosammare liv om kvinnorna gått i skolan. För flickor som går i skolan minskar dessutom risken för att utsättas för våld och övergrepp. 

Kvinnor deltar i högre utsträckning i beslut som rör deras familjer och samhällen, och det har en stabiliserande inverkan på politik och utveckling. Att säkerställa flickors rätt till utbildning är en direkt investering i familjer, lokalsamhällen och i förlängningen hela länder och kontinenter. Detta har slagits fast i både forskning och ett stort antal rapporter. Bland annat visar en studie från Världsbanken att om alla flickor i världen gick tolv år i skolan skulle livsinkomsten för kvinnor öka med 30 biljoner US dollar.

Redan för tio år sedan slog FN:s dåvarande högkommissarie för mänskliga rättigheter fast att flickors rätt till utbildning är en topprioritering för det internationella samfundet. Att investera i flickors utbildning är inte bara rätt, det är också smart. Sedan dess har pandemin och en lång rad kriser och konflikter runt om i världen i stället lett till att utvecklingen gått i motsatt riktning. 

FN:s nuvarande generalsekreterare, António Guterres, kallar situationen för en global lärandekris och varnar för en förlorad generation. Inte minst med tanke på att elva miljoner flickor inte kom tillbaka till klassrummen när skolorna öppnade igen efter pandemin.

Att utvecklingen går bakåt och att det är bekymmersamt är de flesta ense om. Men det visar också på behovet av att samarbeta för att se till att de insatser som genomförs är så effektiva som möjligt. Tillsammans är vi åtta organisationer i ett unikt samarbetsprojekt, finansierat av Postkodlotteriet och koordinerat av Postkodstiftelsen, som tar krafttag i frågan om flickors utbildning. 

Konkret betyder det att en rad projekt genomförs på flera kontinenter och i flera länder runt om i världen. Syftet är att ge flickor tillgång till en jämlik utbildning. Men det räcker inte. Engagemanget måste breddas – och till det krävs investeringar från politiker, myndigheter, civilsamhälle och näringsliv.

Under tre dagar, 23–25 november, äger Nordens största forum för mänskliga rättigheter rum i Helsingborg. Årets tema är rätten till utbildning. Där ser vi fram emot att diskutera hur vi alla kan göra skillnad tillsammans. Om vi stärker flickors rättigheter och ger dem verktygen, så kommer de att förändra världen.

Pernilla Baralt, generalsekreterare UNICEF
Anders Pedersen, tf generalsekreterare Röda Korset
Daniel Grahn, generalsekreterare Erikshjälpen
Malin Flemström, VD The Hunger Project Sverige
Cecilia Chatterjee-Martinsen, internationell chef Rädda Barnen
Anna Ek, Sverigechef Svenska Afghanistankommittén
Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige
Anna Nilsdotter, generalsekreterare WaterAid

Läs också

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.