Debatt: Lokal demokrati förutsättning för hållbar utveckling


Lokal demokratiutveckling har varit en viktig del i stödet till Ukraina. Foto: ICLD.

DEBATT. Demokratin måste försvaras varje dag. En viktig del i detta är arbetet med att stärka demokratiutvecklingen på lokal nivå. Det skriver Johan Lilja på Internationellt Centrum för Lokal Demokrati och Ryan Knox på Salar International i samband med den internationella demokratidagen.

Detta är en debattartikel. De åsikter som framförs är författarnas egna.

Den 15 september varje år uppmärksammas Internationella demokratidagen världen över. En viktig dag även om demokratin måste försvaras varje dag. Arbetet med att stärka demokratiutvecklingen på lokal nivå, i kommuner och regioner, är avgörande. 

I en tid då många känner ett stort avstånd till de stora globala institutionerna, ger en stark lokal demokrati möjlighet för människor att känna större delaktighet och att man kan påverka beslut nära de frågor man bryr sig mest om.

Att stärka demokratiutvecklingen på lokal nivå, är att stärka medborgarnas röst och inflytande över de frågor som påverkar deras vardag. Där finns möjligheter att skapa konkret och hållbar förändring. Detta är avgörande för att bygga och bibehålla demokratiska samhällen i en globaliserad värld.

Låt oss ge några exempel: 

 1. Hantering av globala problem på lokal nivå 
  Globala utmaningar, som klimatförändringar, migrationsflöden och snabb och oplanerad urbanisering påverkar lokala samhällen direkt. Genom att stärka den lokala demokratin kan dessa problem hanteras mer effektivt på den nivå där deras verkliga konsekvenser finns.
 2. Lokala lösningar för komplexa utmaningar 
  De komplexa problemen som vår värld står inför kräver innovativa och anpassade lösningar. Lokala samhällen har en unik förståelse för sina invånares behov och kan utveckla lösningar som är bättre anpassade till just deras specifika kontext. Vi har mycket att vinna på att utveckla den lokala miljön där dessa lösningar kan anpassas och rotas. 
 3. Globalt medborgarinflytande 
  Lokal demokrati är inte bara viktig för dess påverkan på lokal nivå, utan också för att den ger medborgarna möjlighet att delta i globala diskussioner. När medborgare engagerar sig och påverkar lokala beslut kan deras röster via folkvalda representanter nå ut till den globala arenan och påverka internationella agendor och politik.
 4. Skydd av mänskliga rättigheter
  Lokala myndigheter spelar en central roll för att skydda mänskliga rättigheter. Genom att ge medborgarna möjlighet att påverka beslutsfattande på lokal nivå kan vi säkerställa att grundläggande rättigheter respekteras och främjas globalt.

Den lokala demokratin är en avgörande faktor inom svenskt bistånd för att ge medborgare också i andra länder förutsättningar att långsiktigt och stabilt bygga upp system som ger alla medborgare lika förutsättningar och möjligheter. Det är också på lokal nivå som Agenda 2030 måste implementeras och mänskliga rättigheter respekteras. 

Mot den bakgrunden bör den svenska regeringen och Sida även i fortsättningen slå vakt om stöd till ett starkt lokalt självstyre, som en grundläggande del av det svenska biståndet. Svenska kommuner och regioners långa och goda erfarenheter av demokratiska principer kan bidra till utvecklingen för många andra kommuner runt om i världen. Det är bra för såväl Sverige som för världen! 

Johan Lilja
generalsekreterare Internationellt Centrum för Lokal Demokrati

 Ryan Knox
VD Salar International 

Läs också

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.