Insamling: Så ska insynen bli bättre


Sverige för UNHCR samlar in pengar. Från organisationens hemsida.

Insynen när det gäller insamlingsorganisationerna måste öka. Därför skapar Svensk Insamlingskontroll en kommitté för att förbättra tillsynen av organisationer som tar emot gåvor från allmänheten.

Svensk Insamlingskontroll och Giva Sverige har länge diskuterat hur kontrollen av ideella organisationer som tar emot gåvor från allmänheten kan förbättras. Samrådskommittén skapas nu som en plats för strukturerad dialog där både medlemmar i Giva Sverige och 90-kontoinnehavare kommer vara representerade.

Förslag från Samrådskommittén kommer gå till Svensk Insamlingskontroll som kan besluta om nya regler för 90-konto. Ledamöterna till kommittén utses snart av styrelsen för Svensk Insamlingskontroll.

– Vi är mycket glada att nu få till stånd en strukturerad samverkan mellan Giva Sverige och Svensk Insamlingskontroll eftersom det både kommer att öka tryggheten för givarna och effektivisera rapportering för organisationerna, säger Paula Guillet de Monthoux, ordförande för Giva Sverige i ett pressmeddelande.

Samrådskommittén ska enligt Svensk Insamlingskontroll vara en mötesplats och ett forum för dialog samt ett rådgivande organ till styrelse och kansli med uppgift att bidra dels med kunskap och djupare förståelse för olika ideella organisationers förutsättningar, ledning och styrning, dels med kunskap inom områden som på olika sätt har en inverkan på förutsättningarna för ideella organisationers verksamhet.

Lena Hörnblad är kanslichef på Svensk Insamlingskontroll.

Hur ser behovet av en Samrådskommitté ut?
– Det finns ett behov av en mer strukturerad dialog mellan företrädare för insamlingsorganisationer och Svensk Insamlingskontroll kring regelverket för kontroll och granskning. Svensk Insamlingskontroll och branschorganisationen Giva Sverige har under en längre tid fört en dialog kring hur kvalitetssäkring av ideella organisationer som tar emot gåvor från allmänheten kan utvecklas vidare. Den alltmer digitaliserade och snabbrörliga omvärlden gör att det finns ett behov av ökad samverkan för att utveckla ändamålsenliga metoder för rapportering och kontroll, svarar Lena Hörnblad.

Vad är syftet med inrättandet av kommittén?
– Syftet med inrättandet av kommittén är att ta tillvara insamlingsorganisationernas erfarenheter och synpunkter och genom en mer strukturerad samverkan ytterligare stärka kvalitetssäkringen av insamlingsorganisationer. Syftet med vår verksamhet är att hos allmänhet och givare skapa förtroende för insamlingsverksamhet.

Hur är det tänkt att kommittén ska arbeta och vilket mandat har den?
– Samrådskommittén har i uppdrag att fånga upp insamlingsbranschens synpunkter på den verksamhet som Svensk Insamlingskontroll bedriver och har rätt att till styrelsen lämna förslag till ändrade eller nya föreskrifter för verksamheten. Beslut om ändrade och nya föreskrifter för 90-konto beslutas sedan av styrelsen för Svensk Insamlingskontroll. Styrelsen kan vid behov även inhämta erfarenheter från kommittén.

Tomas Nordberg

Läs mer:

Uppläsning av artikel

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.