Forskning: FORMAS-utlysning genomförs trots nedskärningar


Smältande isberg på Svalbard. Foto: David Isaksson.

Vetenskapsrådet ska inte längre finansiera utvecklingsforskning med medel från biståndsbudgeten, enligt beslut från regeringen. En av Formas utlysningar kommer dock att utlysas som planerat. Det skriver Formas på sin hemsida.

De senaste dagarna har kritiken mot regeringens stopp av finansieringen till utvecklingsforskning duggat tätt. Utlysningen, Sustainability and Resilience – Tackling Consequences of Climate and Environmental Changes, är en av de som är stängd; de ansökningar som har kommit in är på väg till beredning. Syftet med utlysningen är att stärka hållbarhetsarbetet.

I en aktuell debattartikel i Global Bar Magazine skriver Fredrik Söderbaum, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet att ”Svenskt bistånd befinner sig i fritt fall, och trovärdigheten som biståndsgivare står på spel”.

UD svarar på kritiken genom Karl Opdal, pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell:

– Regeringen fattade beslutet eftersom det var nödvändigt. Fördelningen av biståndsmedel förenas ständigt med svåra avvägningar och vi är i grunden positiva till forskning. Men det är samtidigt vår övertygelse att bistånd gör större nytta i mottagarländer än i Sverige. Vi har förståelse för att forskare känner besvikelse över beslutet då tid och möda lagts ned på ansökningar. Samtidigt konstaterar vi att 98 procent av Vetenskapsrådets övriga anslag är intakt i vilket forskare fortfarande är välkomna att söka medel. Det är inte bara biståndspengar som finansierar forskning. Mycket god framförhållning är givetvis eftersträvansvärt, men vi står inför en exceptionell situation i Europa och med krig i Ukraina vilket ger förutsättningar som ställer helt andra krav på politiken.

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling som bland annat finansierar projektet som fokuserar på samverkan, lärande och arbetet kring frågor som gäller exempelvis hantering av vattenresurser, klimatanpassning och livsmedelsförsörjning. Nu genomför Formas en planerad utlysning – i samarbete med Vetenskapsrådet.

– Jag är glad att vi nu kan genomföra utlysningen så som det var tänkt tillsammans med Vetenskapsrådet. Det är viktiga frågor som står i fokus, områden där Sverige har mycket att lära, inte minst från länderna i det globala Syd, säger Linda Bell, avdelningschef för areella näringar på Formas och ansvarig för den aktuella utlysningen.

Areella, eller gröna, näringar är de som använder biologiska och naturgeografiska resurser på land och i vatten. Som sådana räknas bland annat jordbruk, skogsbruk, fiskerinäringen, jakten och rennäringen.

Redaktionen

Läs också

Uppläsning av artikel

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.