Bistånd: Allt forskningssamarbete stoppas


Regeringen har beslutat att all finansiering till utvecklingsforskning via Vetenskapsrådet ska stoppas. Foto: Shutterstock

Regeringen har beslutat att all finansiering till utvecklingsforskning via Vetenskapsrådet ska stoppas med omedelbar verkan. Forskare kallar beslutet för en katastrof.
– Beslutet innebär en total konfrontation med forskarsamhället, säger Sten Hagberg, chef för Forum för Afrikastudier vid Uppsala universitet.

I ett meddelande som gått ut till Vetenskapsrådets panel skriver tjänstemän på kansliet att allt nytt stöd till utvecklingsforskning stoppas sedan regeringen fattat ett beslut i frågan.

Vetenskapsrådet skriver:

Dear Panel Members, Since 2013 the Swedish Research Council funds grants within development research, i.e. research of particular relevance to the fight against poverty and sustainable development in least developed countries. Development research is funded by the Government’s development aid funds. At a meeting on 22 June, the Government has decided that, effective immediately, no new decision on funding can be taken for development research. This Government decision means that the ongoing review process must be cancelled. Applications for research funding submitted to the calls within development research (project grant, starting grant, international postdoc, network grant – Swedish Research Links) will not be granted funding and the review panels within development research (UF-1, UF-3 and UF-5) will be dissolved. We are very sorry go give you this information just as you are preparing to start reviewing applications, but we have only just received notice of the decision. We want to express our gratitude to all of You for Your contribution to the Swedish Research Council. To those of You who have participated before in our review process, thank you again for the important work You have done, contributing with Your time and expertise. To new panel members, thank You for being prepared to take on this task. We hope to have the opportunity to work with all of you again, if circumstances change in the future. You will all receive a remuneration of 1000 SEK for Your work so far. Should you have any questions, please contact us using the email bguf@vr.se.

Sincerely, Emelie Adamsson Senior Research Officer and coordinator for the review process; Lisa Westholm, Coordinator for Development Research

Informationen är en konsekvens av de ändringar i regleringsbrevet för Vetenskapsrådet som regeringen beslutade om den 22 juni. Den sista raden i dokumentet lyder:

Myndigheten får inte ingå nya åtaganden fr.o.m. den 30 juni 2023.”

Konsekvensen blir därmed att allt nytt stöd till utvecklingsforskning genom Vetenskapsrådet stoppas, medan pågående projekt får fortsätta.

Reaktionerna i forskarvärlden har varit kraftiga. Inte minst därför att beslutet fattats efter att forskare runt om i Sverige gjort sina ansökningar. Totalt handlar det om cirka 200 ansökningar som kommit in till Vetenskapsrådet och som alltså överhuvud taget inte kommer att behandlas. Varje år får ett 60-tal forskningsprojekt finansiering via Vetenskapsrådet

På sociala medier är upprördheten stor. Martina Björkman Nyqvist, professor på Handelshögskolan, skriver:

”Fruktansvärt beslut av Sveriges regering – de har 22 juni beslutat att Vetenskapsrådet inte får ge finansiering för utvecklingsforskning (ALL forskning på låginkomstländer!). Beslutet gäller med omedelbar verkan och gäller alla ansökningar. Vilken skam att vara svensk idag!”

Johannes Haushofer, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet skriver:

”Disastrous decision by the Swedish government to scrap funding for development research. Including just submitted grants—thousands of wasted hours. Bad for Sweden’s standing in science; worse for people in low-income countries.“

– Att slakta stödet utan att inskickade ansökningar ens bedöms – det är att fullständigt kasta bort ett enormt arbete som lagts ned, fortsätter Sten Hagberg, professor vid Uppsala universitet.

Jesper Sundewall forskar kring hälsofrågor och ingår i forskarnätverket SWEDEV.

En stor del av utvecklingsforskningen handlar om global hälsa vilket regeringen tidigare hävdat är ett prioriterat område. En konsekvens nu blir att många partnerskapssamarbeten med forskargrupper i andra länder inte kommer att kunna fortsätta, säger Jesper Sundewall.

Mycket forskning har också koppling till ett annat av regeringens favoritområden – handel och näringsliv – vilket därmed också kommer att drabbas negativt.

– På lång sikt kommer konsekvenserna att bli stora, inte minst därför att det är svårt att få annan typ av finansiering för denna forskning, fortsätter Jesper Sundewall.

Regeringen har tidigare fått hård kritik för att stora nedskärningar gjorts i biståndet till bland annat Myanmar och Latinamerika, utan några som helst konsekvensanalyser och utan dialog med ambassader eller de organisationer och myndigheter som genomför biståndet. Så tycks fallet ha varit även denna gång.

Den 22 juni, samma dag som regeringen alltså fattade beslutet om att stoppa finansieringen till utvecklingsforskning, höll en grupp forskare ett möte med Karl Mikael Gräns, samordnare för regeringens reformagenda.  

Under mötet diskuterades dialogfrågor och ett möte mellan forskarvärlden och Regeringskansliet i augusti, men ingen från UD nämnde med ett ord de drastiska nedskärningar som man samma dag fattat beslut om. Tvärtom så ska statssekreterare Diana Janse ha uttryckt sitt gillande över forskarvärldens engagemang.

Global Bar Magazine sökte under hela onsdagen biståndsministern utan att få svar på våra frågor. I stället hänvisar hans pressekreterare till ett uttalande i DN där Johan Forssell säger:

”Bakgrunden är att vi har ett krig i Europa, med enorma humanitära behov i Ukraina och stora behov av att också bygga upp Ukraina, som vi kommer att göra under många år. Då måste vi ställa om biståndet.”

En del av kulturkriget?

Flera av dem som Global Bar Magazine varit i kontakt med är förbryllade över varför regeringen återigen väljer att gå i total konfrontation med forskarvärlden (tidigare handlade det om tillsättning av ledamöter i universitetens styrelser).

Handlar det bara om brist på skicklighet och professionalism, eller är denna neddragning en del av det så kallade kulturkriget, styrt av det Sverigedemokratiska skuggkabinettet?

Elsa Kugelberg, forskarstudent och skribent, menar att det sannolikt handlar om detta. I Dagens Nyheter skriver hon:

”När man plötsligt stoppar utlysningar ska det ses som en signal till alla oss som verkar i akademin: välj andra ämnen, välj något som passar våra intressen. Välj något som håller SD på gott humör.”

Just nu förbereder en grupp forskare ett upprop som snart kommer att publiceras. Rektorer från flera av Sveriges ledande universitet förbereder också ett gemensamt uttalande.

David Isaksson

Läs också

Uppläsning av artikel

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.