FN: Ny metod ska mäta jämställdhet


Män demonstrerar för jämställdhet, Womens March i Los Angeles 2017. Foto: Samantha Sophia/Unsplash.

UN Women och UNDP lanserar i en gemensam rapport två nya metoder för att mäta jämställdhet i världen. Tvillingindexen visar tydligt vad som krävs för att uppnå det globala målet om jämställdhet.

Rapporten The paths to equal: Twin indices on women’s empowerment and gender equality lanserades i samband med Women Deliver Conference i Rwanda 17-20 juli 2023. 

Genom rapporten ges för första gången en mer heltäckande bild av framstegen när det gäller kvinnors och flickors utveckling i världen. I rapporten föreslår UN Women och FN:s utvecklingsprogram UNDP tillsammans två index för att mäta jämställdhet och kvinnors egenmakt – Women’s Empowerment Index (WEI) och Global Gender Parity Index (GGPI).

Så här samverkan de två indexen. Bild från rapporten.

Women’s Empowerment Index (WEI), mäter kvinnors makt och friheter att göra val. Kvinnors livsmöjligheter mäts inom fem dimensioner: hälsa, utbildning, inkludering, beslutsfattande och våld mot kvinnor. Kvinnor kan enbart uppnå 60 procent av sin fulla potential om man mäter med WEI ur ett globalt perspektiv.

För att mäta kvinnors status i förhållande till män i kärndimensioner av mänsklig utveckling mäter man med Global Gender Parity Index (GGPI). När man har gjort det har det visat sig att kvinnor uppnår i genomsnitt 72 procent av vad män åstadkommer över viktiga mänskliga utvecklingsdimensioner. Det likställer en könsskillnad på 28 procent. 

Könsskillnaderna hindrar kvinnors utveckling, vilket i sin tur skadar mänsklighetens utveckling, konstaterar rapporten. Dessa brister inom det femte globala målet, som handlar om att “uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnor och flickor”, hindrar och bromsar framsteg i förverkligandet av alla globala mål. 

Länder med högre inkomstnivåer har oftast större ekonomisk jämlikhet. Det har även bevisats att mindre ojämlikhet vanligtvis resulterar i minskad fattigdom. Minskad fattigdom innebär bland annat minskad hunger, vilket dessutom bidrar till en god hälsa. Alla de globala målen hör samman som delar av ett hjul där jämställdhet är ett ledande element för att hjulet ska snurra.

Anmärkningsvärt är att rapporten visar att ett litet gap mellan könsskillnaderna inte tyder på hög nivå av kvinnors egenmakt. Det stöds av att åtta procent av kvinnor och flickor bor i länder med låg eller medelhög egenmakt, men samtidigt är det hög prestation för att uppnå jämställdhet mellan könen i dessa länder. Däremot är det svårare för kvinnor och flickor att uppnå hög egenmakt när det fortfarande existerar stora könsskillnader. Färre än en procent av världens kvinnor och flickor bor i ett land där kvinnor har hög nivå av egenmakt och där könsskillnaden är liten. Men även de som utgör den procenten bor inte i ett land med full jämställdhet mellan könen. Faktum är att ingen gör det. 

UN Women och UNDP menar att WEI och GGPI tillsammans behövs för att mäta jämställdhet mellan kön och kvinnors egenmakt. Tvillingindexen ger viktiga bevis som behövs för att uppnå det femte globala målet. Av den anledningen behövs de båda indexen inför SDG Summit i september – FN-toppmötet där världsledare samlas för att diskutera påskyndandet av framstegen mot de globala målen. 

WEI verkar som en kompass för att vägleda till områdena man behöver fokusera speciellt mycket på. De visar att framsteg behöver ske inom följande punkter: 

  • Hälsopolitik: Stöd och främja långa och hälsosamma liv för alla, med fokus på universell tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa.
  • Jämställdhet i utbildning: Ta itu med brister i kompetens och utbildningskvalitet, särskilt inom tekniska områden (STEM), för att stärka kvinnor och flickor i den digitala tidsåldern.
  • Balans mellan arbete och privatliv och stöd till familjer: Investera i policyer och tjänster som tar itu med balansen mellan arbete och privatliv, inklusive barnomsorg av hög kvalitet till överkomliga priser, föräldraledighetssystem och flexibla arbetsarrangemang.
  • Kvinnors lika deltagande: Sätt upp mål och handlingsplaner för att uppnå jämställdhet mellan könen inom alla områden av det offentliga livet och eliminera diskriminerande lagar och regler som håller kvinnor tillbaka.
  • Våld mot kvinnor: Genomför omfattande åtgärder inriktade på förebyggande, förändrade sociala normer och eliminering av diskriminerande lagar och policyer.

Med mindre än ett decennium kvar för att uppnå alla hållbar utvecklingsmål gäller det att både högre mänskligt utvecklade länder och utvecklingsländer arbetar i full fart för att visa framsteg inom det femte utvecklingsmålet. Hur man ska göra det visar tvillingsindexen. 

Här kan du läsa rapporten i dess helhet

Kristina Jamil

Läs också

Uppläsning av artikel

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.