”Jag hoppas att fler svenskar blir valobservatörer”


Som den första svensken på tjugo år – och som en av mycket få kvinnor – leder EU-parlamentarikern Evin Incir (s) EU:s valobservationsgrupp i Sierra Leone där valen äger rum den 24 juni. Totalt ingår 104 personer i hennes grupp av valövervakare. Nu hoppas hon att fler svenskar ska bli valobservatörer i framtiden.

Hur fick du uppdraget?
– Jag har tidigare ingått i Europaparlamentets valobservationsgrupp, i bland annat Nigeria och Kenya ledda jag delegationen och jag deltog även i Kosovo. Genom det har jag byggt upp en erfarenhet som varit viktig när EU:s utrikesrepresentant Josep Borrell utsåg mig för uppdraget som chefsvalobservatör.

Men varför ska EU ägna sig åt valövervakning?
– Fria och rättvisa val är grundläggande i demokratiska samhällen. Därför är valobservation ett sätt för EU att  ”promota” demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer också globalt. Det finns även andra organisationer som genomför valövervakning, men EU:s valobservatörsgrupper brukar vara de största och är mycket uppskattade i länderna.

Vad kan ni som valobservatörer upptäcka?
– Det ser olika ut i olika delar av världen och varje val är speciell. Vår roll är att observera hur valet och processen går till innan, under, men också efter valdagen. Två dagar efter valet presenterar vi våra första observationer. Senare tar vi fram en heltäckande rapport som också innehåller rekommendationer på saker som landet skulle kunna förbättras. Sen gör vi en uppföljningsresa efter ungefär halva mandatperioden för att se hur landet följt upp våra rekommendationer.

Det flesta i Sverige vet nog ingenting om Sierra Leone, berätta lite om landet. 
– Det är ett vackert land i Västafrika som i början av 2000-talet tog sig ur en svår period av inbördeskrig. Det som nu äger rum är det femte fria valet sedan dess. Många länder i regionen är idag väldigt instabila och i flera länder har militären tagit makten. Därför är det också symboliskt viktigt med valet i Sierra Leone. Dessutom är det en nära partner till EU och som nyligen blev vald in i FN:s säkerhetsråd.

Evin Incir tillsammans med valkommissionens ordförande. Foto: EU.

Hur har valet varit så här långt?
– Just nu observerar vi valet. För att kunna ge en rättvis och heltäckande syn på hela valprocessen väntar vi tills på måndag innan vi formar vår syn. Vi observerar valen i samtliga landets sexton distrikt och på måndag räknar jag med att vi ska kunna lämna en första rapport över det vi sett. 

Hur gör man då om man vill bli valobservatör?
– När det gäller de som är långtids- och korttidsobservatörer så är det medlemsländerna som rekryterar. I Sverige är det bland annat Sida och Folke Bernadotte-akademin som sköter detta. Det är viktigt att ha personer med erfarenhet från olika delar av samhället när man sätter samman ett team av valobservatörer – både män och kvinnor och personer med olika bakgrund. Alla har dock samma Code of conduct att arbete utifrån.

­– Jag tycker själv att det är lite synd att så få svenskar deltar i EU:s valobservationer och jag skulle gärna vilja se större engagemang – också från mina svenska kollegor i EU-parlamentet. 

Till sist, i år firar du Midsommar I Sierra Leone, men hur brukar din midsommar vara?
– Jag brukar fira med familjen. Vi brukar samlas hemma hos mamma och pappa. Men i år är jag i Sierra Leone och då blir det möten och förberedelser inför valdagen. Jag kommer bland annat träffa chefsvalobservatörerna för Afrikanska unionen , Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap, brittiska Commonwealth och amerikanska Carter center.

David Isaksson

Bakgrund

Valet i Sierra Leone gäller samtliga nivåer (lokala, nationella och president) och äger rum den 24 juni. Valet genomförs mot bakgrund av en växande fattigdom till följd av kriget i Ukraina och en retorik som blivit alltmer hätsk. Landets nuvarande president Julius Maada Bio från SLPP ställer upp för en andra och sista mandatperiod. Hans huvudmotståndare i valet är Samura Kamara från APC. Totalt kan 3,4 miljoner människor delta i valet.

Valobservationen består av Evin Incir som Chefsvalobservatör. Gruppen består av 10 personer i ledningsteamet som anlände 11 maj, 28 långtidsvalobservatörer som anlände 20 maj, 40 korttidsvalobservatörer som anländer några dagar innan valdagen, en Europaparlamentsdelegation på 4 personer som anlände 2-3 dagar innan valdagen och 14 lokalt (från EU- och EU-medlemsländernas ambassader) rekryterade valobservatörer som ansluter till gruppen på valdagen. EU kommer att täcka alla 16 distrikt och besöka ca 500 av totalt ca 11 000 valstationer som är fördelade i ca 3000 valcentra  på valdagen.  

Valobservationen inleds dock långt tidigare och täcker hela valprocessen. EU tittar på hur olika relevanta aktörerna lever upp till sina åtaganden enligt nationella, regionala och internationella regler. Första preliminära rapporten presenteras 2 dagar efter valet och slutliga rapporten, inklusive rekommendationerna, presenteras ca 2-3  månader efter att valet avslutats.

Läs också

Uppläsning av artikel

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.