Sverige hjälper FN bli bättre på avfallsfrågor


Sopor på en strand i Vietnam. Foto: David Isaksson.

Den svenska branschorganisationen Avfall Sverige ska hjälpa FN att förbättra den globala avfallshanteringen. 

Ungefär 40 procent av allt avfall i världen hamnar på öppna okontrollerade soptippar. Dumpade sopor förorenar haven och orsakar hälsoproblem för många miljoner människor. Om utvecklingen fortsätter som hittills kommer världens anläggningar för förvaring av avfall orsaka minst en tiondel av de globala utsläppen av växthusgaser år 2025. 

Branschorganisationen Avfall Sverige har tidigare genomfört ett pilotprojekt i samarbete med UNDP. Avfall Sveriges och UNDP:s nya samarbete innebär att flera kommunmedlemmar tillsammans med andra samarbetspartner i Sverige och utomlands kan erbjuda kommuner runt om i världen kunskap och teknisk rådgivning kring infrastruktur, ekonomi, politisk styrning, kommunikation och förvaltning.

Av världens producerade råvaror (mineraler, metaller och biomassa mm) är det endast nio procent av råvaror som återvinns varje år. Mängden sopor i världen förväntas närapå fördubblas till år 2050. Den största ökningen kommer att ske i växande ekonomier. Världens soptippar släpper samtidigt ut 15 procent (2019) av all metangas på jorden, vilket motsvarar utsläppen från mer än 21 miljoner personbilar.

– I grund och botten handlar det om att bidra till att utveckla en sund avfallshantering. Det är nödvändigt om att vi ska kunna nå de globala hållbarhetsmålen och möta den globala klimatutmaningen. Avfall Sverige är en föregångare inom teknik, infrastruktur och organisation och har genom sin vision om noll avfall visat hur vi kan uppnå en giftfri och cirkulär hantering av samhällets resurser. Det är mot denna bakgrund som vi, UNDP och Avfall Sverige, nu fördjupar vårt samarbete, säger Xiaofang Zhou, rådgivare kring avfallsfrågor på UNDP till Avfall Sverige.

Redaktionen

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.