Somalia: ”Könsstympning måste stoppas”


Sadia Allin leder Plan Internationals arbete mot könsstympning i Somalia. Bild: Plan International Sverige

Som femåring utsattes Sadia Allin för könsstympning. Idag kämpar hon för att ingen flicka ska drabbas av samma vedervärdiga övergrepp:
– Men för att vi ska lyckas måste männen också våga motsätta sig denna skadliga tradition. 

Sadia Allin leder Plan Internationals arbete mot könsstympning i Somalia. Som många andra flickor i Somalia utsattes hon för könsstympning när hon var fem år gammal. Som vuxen har hon valt att kämpa för att ingen flicka ska utsättas för övergreppet. Redan i tioårsåldern började hon ifrågasätta den skadliga traditionen. Hon började använda sin röst för att påverka.

– När man ser den smärta som människor går igenom i onödan, utan medicinska skäl, då vet varje flicka att det är fel, säger Sadia Allin.

Könsstympning är utbredd i många länder, mer än 200 miljoner av alla flickor och kvinnor har genomgått könsstympning. Det är vanligast förekommande i 30 länder i Afrika, Mellanöstern och Asien, enligt WHO.

En rapport av Socialstyrelsen från 2015 visar att närmare 38 000 flickor och kvinnor i Sverige kan ha varit utsatta för någon typ av könsstympning. Sadia Allin säger att det antagligen bara ett toppen av ett isberg.
– Könsstympning är ett globalt problem som vi gemensamt måste få slut på, säger Sadia Allin.

En skadlig tradition

Enligt WHO har 99 procent av kvinnorna i åldrarna 15 till 49 i Somalia blivit utsatta för könsstympning. Ingreppet innebär stora risker såsom svåra smärtor, blödningar, och permanent funktionsnedsättning och kan till och med leda till döden.

Trots konsekvenserna var ceremonin kring könsstympningen en festlig händelse för familjen, berättar Sadia Allin. Hon minns att hennes mamma delade ut godis när hon utsattes för ingreppet. Då var det helt normalt och det fanns en press på familjerna att det var något som bara måste göras. Men i takt med att fler och fler kritiserar ingreppen börjar saker sakta ändras. 

– Idag sker könsstympningen mer privat och människor börjar förstå att det är dags att stoppa det. Idag kan jag gå ut offentligt och kritisera traditionen, det hade inte varit möjligt tidigare, fortsätter hon.

Tabubelagt ämne

Sadia Allin säger att folk inte pratar om könsstympning, eftersom det är en mycket privat sak. Det påverkar både familjens rykte och kvinnans värdighet och välbefinnande. Det är känsligt och det är många som inte vågar utsätta sig för diskussioner som de inte är redo för. 

– När det handlar om kvinnofrågor sker samtalen alltid bakom stängda dörrar och problem sopas under mattan. Kvinnor känner sig inte tillräckligt självsäkra för att tala om konsekvenserna av könsstympningen öppet, konstaterar hon.

Plan International använder olika metoder och tillvägagångssätt för att få slut på könsstympningen. Målet är att få till attityd- och beteendeförändringar på alla nivåer i samhället. 

– Flickor kan först vägra könsstympning när män och pojkar accepterar att gifta sig med flickor som inte är könsstympade. Sen måste männen också våga motsätta sig denna skadliga tradition. 

Plan International arbetar också för att beslutsfattare ska anta politiska åtgärder och förbjuda könsstympning. Det är fortfarande lagligt i många länder, bland annat i Somalia.

– I dagsläget finns det ingen lagstiftning på statlig nivå som förbjuder könsstympning. Landet har olika regioner, på vissa ställen har det utarbetats förbud, så förutsättningarna för politiken är ganska olika på olika platser.

En oroande trend är att könsstympningen har börjat medikaliseras. Människor har tagit till sig informationen om att proceduren kan leda till allvarliga hälsorisker och därför görs ingreppet allt oftare i en steril miljö av utbildad personal. Sadia Allin säger att medikaliseringen legitimerar det kränkande ingreppet och att det måste förbjudas. 

Religionen spelar viktig roll

Religionen är viktig i Somalia och därför har religiösa ledare – både kristna och muslimska – stor makt. Sadia Allin säger att de har en viktig roll att spela för att stärka kvinnors rättigheter. 

– Könsstympning hör inte hemma i någon religion, det är ett sätt att upprätthålla ojämlikhet mellan könen. 

Hon säger att ingreppet påverkar flickors självkänsla. Om kvinnor inte deltar i samhällsutvecklingen på samma sätt som männen så påverkar det hela landets utveckling.

– Det är mer skadligt än vad man tror och det hör inte hemma på 2000-talet, men vi har möjligt att stoppa det.

Faith Anyango

Bakgrund: Många svenska insatser mot könsstympning

Enligt de Globala målen för hållbar utveckling ska alla länder ha utrotat könsstympning till 2030. Den globala finansieringen till arbetet har minskat de senaste åren då biståndspengar omfördelades för att hantera covid-19 pandemin.

Sida bidrar sedan 2018 till arbetet för att stoppa könsstympning genom projekt som drivs av FN:s barnfond Unicef och FN:s befolkningsfond UNFPA. Projekten fokuserar på 16 afrikanska länder och omfattar flera olika organisationer. Sida ökar nu sitt stöd med ytterligare 190 miljoner kronor fram till 2025, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Läs också

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.