Venezuela utreds för brott mot mänskliga rättigheter


Demonstranter i Venezuela 2019. Foto: Shutterstock.

I november 2021 godkände ICC en utredning om brott mot mänskliga rättigheter i Venezuela. Det här är första gången domstolen genomför en fullständig utredning i Latinamerika. Samtidigt har Venezuela begärt att utredningen ska skjutas upp.

Åklagare vid Internationella Brottmålsdomstolen (ICC) fortsätter med sin brottsutredning mot Venezuela, trots att landet har begärt att den ska skjutas upp. Nu ska ICC:s domare ta ställning till Venezuelas begäran. Bland annat ska polis och säkerhetstjänst ha använt tortyr och övervåld för att stoppa protesterna mot regimen. 

Anklagelserna mot Maduro-regimen, som suttit vid makten sedan 2013 i Venezuela, gäller omfattande brott mot mänskliga rättigheter. Sedan 2014 har protester i landet mötts med våld och bara fram till april det året hade 40 personer dödats, däribland en före detta ”Miss Venezuela” och hennes make. Under samma period greps tusentals människor och det förekom omfattande attacker mot journalister, liksom censur och inskränkningar av pressfriheten.

Testa en prenumeration! Du har två veckor på dig att bestämma dig! https://globalbar.se/produkt/prenumeration-2/

Den 29 mars 2017 övertog Högsta domstolen nationalförsamlingens lagstiftningsbefogenheter. Tusentals protester hölls över hela landet under de följande månaderna.

ICC utreder
Enligt Romstadgan som styr ICC i sitt arbete ska medlemsstaterna själva undersöka brott mot mänskligheten, krigsbrott och andra grova förbrytelser. Om de inte gör det så har ICC rätt att undersöka och åtala.

I november 2021 godkände ICC en utredning av situationen i Venezuela, vilket var första gången domstolen genomförde en fullständig utredning i Latinamerika. Den 15 april 2022 bad Venezuela åklagaren att skjuta upp undersökningen. 

ICC:s undersökning innefattar brott mot mänskligheten, inklusive tortyr begångna sedan 2014 i Venezuela under Maduros styre. Men Venezuela fortsätter att hävda att nationella rättsmedel ska vara uttömda innan ICC tar vid, och vill utreda brotten själva. ICC:s chefsåklagare Karim Khan var nyligen på besök i Caracas och uttalade sig diplomatiskt efter besöket att han uppskattade den raka dialogen med de venezuelanska myndigheterna. ICC öppnade för en tid sedan även ett kontor i Venezuela.

Försöker Venezuela undgå att ställas till ansvar?
Venezuela påstår att artikel 53 (1) i Romstadgan inte är uppfylld. Enligt Venezuela saknas det skälig grund att inleda en förundersökning och utomstående menar att landet söker försvåra åklagarens arbete. Detta är ett sätt att undvika att ta ansvar, menar organisationen Human Rights Watch. – Framöver är det viktigt att ICC:s åklagare på ett meningsfullt sätt engagerar sig i offren, de drabbade samhällena och de grupper i det civila samhället som söker rättvisa för venezuelanernas lidande, säger Tatiana Tamara Taraciuk Broner, tillförordnad chef för Nord- och Sydamerika vid Human Rights Watch i en kommentar på den egna hemsidan

Enligt organisationen The Clooney Foundation for Justice har de venezuelanska myndigheterna avrättat, torterat och gjort sig skyldiga till påtvingade försvinnanden av hundratals civila, samt godtyckligt frihetsberövat tusentals fler, sedan 2014.

– Detta är den första ICC-utredningen någonsin i ett latinamerikanskt land och är ett verkligt steg på vägen mot rättvisa för de människor som har utsatts för tortyr, godtyckliga frihetsberövanden, utomrättsliga avrättningar och andra allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Venezuela, säger Ignacio Jovtis på The Clooney Foundation for Justice.

ICC:s chefsåklagare Karim Khan kommer att be domare att godkänna en fortsättning av utredningen. Det kommer troligen att ta månader att uttala sig om Venezuelas begäran. Khan sade att han vid behov kan komma att be domarna om tillstånd att genomföra utredningar i väntan på deras beslut.

FN:s råd för mänskliga rättigheter har utrett brott
Även FN:s råd för mänskliga rättigheter har utrett brott som begåtts i Venezuela. I september 2020 kom FN-utredare fram till att Nicolas Maduros regering har begått systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive mord och tortyr som utgör brott mot mänskligheten.

– Rapporten avslöjar det venezuelanska rättsväsendets roll när det gäller att bidra till godtyckliga arresteringar och straffrihet för dessa oerhörda övergrepp och att förneka offren rättvisa, säger José Miguel Vivanco, chef för Nord- och Sydamerika på Human Rights Watch i en kommentar.

Tomas Nordberg

Läs också

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.