Sida: Inget stopp av biståndet till Burkina Faso


Det svenska biståndet till Burkina Faso uppgår till närmare 419 miljoner kronor. Det är i dagsläget dock inte aktuellt att stoppa någon del av biståndet trots den militärkupp som genomfördes den 24:e januari. Det skriver Sida i ett svar till Global Bar Magazine.

Efter militärkuppen i Mali beslutade Sverige att frysa allt samarbete med statliga aktörer. Två månader senare, i juli 2021, beslutade Sida dock att återuppta stödet med motiveringen:

Sida har, i samråd med den svenska ambassaden i Mali, nu bedömt att det är möjligt att återuppta det frysta stödet inom de fyra pågående projekten med statsförvaltningen. Projekten är inom områdena miljö, klimat, biologisk mångfald och statistik, där kontakterna och samarbetet sedan länge är väl etablerat.”

Vad gäller Burkina Faso har ännu inga beslut fattats:

”Vi följer händelseutvecklingen och ser över internt och dialog med samarbetsorganisationer vad detta innebär för verksamheten”, skriver Sidas pressekreterare Mattias Bengtsson Byström i ett svar till Global Bar Magazine.

Det svenska biståndet till Burkina Faso 2021 uppgift till knappt 419 miljoner kronor.

Biståndet fördelades på bland annat:

  • Jordbruk 110 mnkr
  • Regering och civila samhället 102,6 mnkr
  • Akut hjälp 79,87 mnkr
  • Övrig social infrastruktur 66,88 mnkr
  • Skogsbruk 17,69 mnkr

De tre största mottagarna var: 

  • UNICEF: Child-Sensitive Social Protection (CSSP) approach Project 2018-2022   64 040 000 kronor
  • UNDP COSED: Social Cohesion, Security and Rule of Law  50 000 000 kronor
  • Beog-Puuto: ”Framtidens farmer” Burkina Faso 2018-2023   42 756 778 kronor

Läs mer på 

Redaktionen

Läs också

 

Nyhetsbrev

Samtycke

Global Reporting kommer att använda informationen du tillhandahåller på det här formuläret för att hålla kontakt med dig och uppdatera dig kring Global Bar och andra projekt.

Du kan ändra ditt samtycke när som helst genom att klicka på unsubscribe länken i sidfoten på email du mottar från oss, eller genom att kontakta oss på info@globalreporting.net. Vi behandlar din information med respekt. För mer information om våra sekretesspraxis, besök vår hemsida. Genom att klicka nedan godkänner du att vi får behandla din information i enlighet med dessa villkor.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.