Svenska kyrkan sämst på mångfald


Ingen av de organisationer som ingår i Global Bar Magazines granskning av mångfalden i biståndet har en en styrelse eller ledning som speglar befolkningssammansättningen i Sverige. Allra sämst är Act Svenska kyrkan som helt saknar etnisk mångfald i styrelse och ledning.
– Det ni fått fram stämmer och det är ingenting vi är nöjda med. Jag är övertygad om att vi om fem-tio år kommer att få se stora förändringar, men nu ser det ut som det gör och det kan vi inte blunda för. Vi jobbar med förändringar, men det kommer att ta tid, säger Erik Lysén som är chef för Act Svenska kyrkan.

I den granskning som Global Bar Magazine gjort har Act Svenska kyrkan hundra procent vita både i ledning och styrelse. Och samma sak var det i vår första undersökning för ett år sedan. När det gäller styrelsen, det som formellt kallas Kyrkostyrelsens internationella råd och som består av sexton personer, så utses den av kyrkomötet som i sin tur styrs av partier och andra grupperingar.

– Det här är alltså inte något som vi som arbetar med de internationella frågorna kan påverka, utan det avgörs i de nomineringsgrupper som finns. Men frågan är fortfarande relevant och visar på den brist på mångfald som finns i kyrkan i stort, fortsätter Erik Lysén.

När det gäller ledningsgruppen så är det formellt så att alla som arbetar inom Svenska kyrkan också behöver vara medlemmar i densamma, även om den internationella enheten kan ansöka om undantag om det är någon särskild kompetens som man bedömer behövs. Men då de flesta stora invandrargrupper i Sverige har en annan bakgrund än luthersk (muslimer, katoliker, ortodoxa osv.) så innebär det ”naturligt” att underlaget blir mer begränsat än för en organisation som inte har en konfessionell bakgrund.

– Som det ser ut hos oss återspeglar nog Svenska kyrkan i stort, så mångfalden är en utmaning för hela kyrkan, även om det ser olika ut i olika församlingar. Det finns församlingar, inte minst i svenska förorter, som aktivt arbetar med detta, konstaterar Erik Lysén.

Mångfald stor utmaning
Hur kan då ACT Svenska kyrkan bli bättre i framtiden? Erik Lysén menar att det bland annat handlar om att förändra rekryteringsprocessen. En sak ACT Svenska kyrkan ännu inte prövat men som man diskuterar är anonymiserade ansökningsprocesser. En annan idé är att kunna ta in praktikanter eller trainees:

– Sen måste människor också veta om att jobben finns att söka. Här har branschen ett generellt problem med hur vi ska nå ut till andra. Vi måste bredda rekryteringsunderlaget, nå diasporagrupper och människor som normalt är intresserade av jobb inom näringslivet, men som inte känner till så mycket om civilsamhället. Vi måste till exempel bli bättre på att närma oss studenter på ett proaktivt sätt. I takt med att hela Sverige förändras måste detta också återspeglas i våra typer av organisationer. För att balansera upp bristen på mångfald så har Act Svenska kyrkan sedan ett år tillbaka infört en referensgrupp bestående av partners från andra delar av världen som fungerar som ett rådgivande organ och som bland annat diskuterar prioriteringar i organisationens strategiska plan och dess långsiktiga vägval. 

– Mångfalden är en stor utmaning för hela branschen, alla behöver jobba med detta. Jag tror också att vi behöver prata mer om makt och relationer nord-syd och på arbetsplatsen, tolkningsföreträden och annat. Det är lätt att tro att alla tycker precis lika, men det finns mycket outtalat som ligger under – att man uppfattar saker på olika sätt, beroende på bakgrund, var vi vuxit upp och annat – själva arbetskulturen helt enkelt. 

– Sen om var lite snälla mot oss själva så har vi trots allt jobbat med jämställdhet och föryngring. Vi har fått in många yngre i ledande positioner och därför är jag trots allt hoppfull. Det kommer att bli en förändring, även om det tar tid, konstaterar Erik Lysén.

David Isaksson

läs också

Lyssna på

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.