Agenda 2030: Sverige måste öka takten!


Från den globala fackliga rörelsens kampanj för Mål 8.

Sverige måste stå upp för mänskliga rättigheter i arbetslivet. Arbetstagarnas rättigheter får inte glömmas i klimatomställningen och sociala trygghetssystem är viktigare än någonsin om vi ska nå målen för Agenda 2030. Det skriver representanter för Union to Union med adress till regeringen inför FN:s kommande högnivåmöte om Agenda 2030.

Detta är en debattartikel. De åsikter som framförs är skribenternas egna.

Sverige är ett föredöme i arbetet för Agenda 2030. Målet är också ambitiöst: vi ska vara ”ledande i genomförandet av agendan”. Det Sverige gör, påverkar andra – därför uppmanar vi regeringen att spetsa kraven när Sverige i sommar agenda-rapporterar i FN. Tiden är knapp för att utrota världens fattigdom och säkra anständiga arbetsvillkor. Sverige måste helt enkelt öka takten – för en rättvis, klimatsmart värld.

Redan före covid-19-pandemin levde miljarder människor i utsatthet. Pandemin har accelererat orättvisorna. I länder med utbredd fattigdom har miljoner snabbt förlorat sin försörjning, samtidigt som hoten mot arbetstagare blivit allt vanligare på arbetsplatser världen över. Den ekonomiska krisen riskerar att förvärra läget, när regeringar använder pandemin som ursäkt för inskränkta fri- och rättigheter.

Ett tryggt jobb med en lön som går att leva på är ett effektivt, om inte det mest effektiva, sättet att ta sig ur fattigdom. Men när allt fler förlorar försörjningen blir det allt svårare att uppnå Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Sverige har vågat förr
När Sverige i juli rapporterar om sitt arbete med Agenda 2030 på FN:s högnivåmöte i New York, har vår regering, med högt anseende inom utrikespolitiken, chans att påverka hur andra länder prioriterar en hållbar värld. Tidigare har just Sverige visat ett berömvärt mod och kritiserat dem som kränker de mänskliga rättigheterna. Det modet vill vi se igen.

Union to Union, som arbetar med Agenda 2030 genom våra fackliga utvecklingsprojekt, har tre förslag på hur Sveriges regering kan visa vägen för att agendan ska bli verklighet:

 • Stå upp för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet! 
  Fackliga rättigheter är förutsättningen för att människor ska ta sig ur fattigdom. Utan starka och fria fackförbund är det i princip omöjligt för arbetstagare att ställa krav på rättvisa löner och arbetsvillkor. 
  Respekten för rättigheter i arbetslivet är en förutsättning för flera mål i agendan, som mål 8 om ”anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”. På FN-mötet har regeringen ett lysande tillfälle att lyfta fram sitt fackliga initiativ inom demokratisatsningen – ta chansen!
 • Lyft fram arbetstagarnas rättigheter i klimatomställningen
  För att nå mål 13 i agendan – ”bekämpa klimatförändringarna” – måste en omställning ske för att minska utsläppen, samtidigt som arbetstagarnas rättigheter inte ska glömmas bort. Vi vill att Sverige visar att klimatåtgärder också kan betyda en god arbetsmarknadspolitik för arbetstillfällen och tillväxt.
 • Sätt fokus på sociala trygghetssystem! 
  Utan fungerande välfärdssystem kan aldrig agendan eller mål 1 om ”ingen fattigdom” bli verklighet. Behoven av socialt skydd och ersättning vid arbetslöshet är enorma i låg- och medelinkomstländer. Världsfacket ITUC, som representerar 200 miljoner arbetstagare i 163 länder, har efterfrågat en global fond för sociala trygghetssystem för de fattigaste länderna. Sverige måste engagera sig och undersöka förutsättningarna för en sådan fond och öka engagemanget kring sociala trygghetssystem. 

Det krävs ett aktivt politiskt stöd för fundamentala, mänskliga rättigheter för att utvecklingen i världen ska gå åt rätt håll. När världens länder samlas i FN i juli är det dags att agera: Världen behöver ett modigt Sverige.

Lennart Reinius
T f kanslichef, Union to Union, den svenska fackföreningsrörelsens biståndsorganisation, som jobbar med fackligt utvecklingssamarbete

Philippe Fernström
Chef policy, påverkan och kommunikation, Union to Union

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.