Replik: Läs ert eget avtal med Sida, ForumCiv!


Martin Uggla, Östgruppen

Att döma av ForumCiv:s svar på min artikel har man inte koll på vad det står i organisationens egna avtal med Sida. Man tycks inte heller förstå det principiellt oacceptabla i att statliga medel som ska främja pluralism och en öppen biståndsdebatt villkoras med specifika ställningstaganden i denna debatt, skriver Martin Uggla i en replik till Victoria Enström Lindskog på ForumCiv.
Läs det ursprungliga inlägget här.

Precis som Victoria Enström Lindskog skriver är ForumCiv ingen myndighet och det påstod jag inte heller. Men Sida är en myndighet och ForumCiv har genom avtal med Sida tilldelats och accepterat en speciell roll i Sidas myndighetsutövning.

Som myndighet med ansvar att förvalta ett statligt bidragssystem får inte Sida fördela anslagna medel godtyckligt eller utifrån specifika politiska preferenser. Alla aktörer som uppfyller anslagets grundläggande kriterier måste kunna ansöka om dessa medel på lika villkor. Principen känns särskilt relevant när det som i detta fall rör Sidas informations- och kommunikationsanslag som syftar till att främja en oberoende och öppen debatt om biståndets funktion och inriktning. 

För att kunna leva upp till sitt myndighetsansvar har Sida slutit avtal med ett antal strategiska partnerorganisationer, och hänvisar andra enskilda organisationer till att söka medel hos en av dessa, nämligen ForumCiv. I sina riktlinjer för anslaget ger Sida uttryckligen ForumCiv ett särskilt uppdrag att hantera bidragsansökningar från enskilda organisationer som inte tillhör någon strategisk partnerorganisation. Formuleringen i riktlinjerna lyder: ”Organisationer utan sådan tillhörighet kan söka bidrag hos Forum Syd” (ForumCivs dåvarande namn). Dessa riktlinjer utgör också en bilaga till nu gällande avtal om bidrag för informations- och kommunikationsarbete mellan Sida och ForumCiv, ett avtal som sträcker sig fram till och med 31 december 2022.

När ForumCiv nu plötsligt ställer medlemskap som villkor för bidragsansökan bryter man alltså mot det avtal som ingåtts med Sida. Kommer Sida att acceptera ett sådant avtalsbrott? Det vore i så fall ett såväl märkligt som oacceptabelt sätt att förhålla sig till ingångna avtal.

Det står naturligtvis ForumCiv fritt att framöver sluta sig mer inåt och i kommande avtal avsäga sig rollen att bidra till en bred och pluralistisk biståndsdebatt. Men i så fall måste Sida finna en annan väg att möjliggöra bidragsansökningar från organisationer som inte tillhör någon strategisk partnerorganisation. Antingen kan man ge ett sådant uppdrag till en annan aktör, eller också får man genomföra den sortens bidragsförmedling i egen regi. I båda fallen innebär det rimligen att motsvarande del skärs bort från dagens anslag till ForumCiv och istället överförs till den nya utföraren.

ForumCiv blandar i sitt svar ihop äpplen och päron när man sätter likhetstecken mellan viljan att vara medlem i ForumCiv och strävan efter demokrati, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. ForumCiv har ju en egen specifik politisk uppfattning i flera biståndsrelaterade frågor. För en enskild organisation som inte delar just ForumCivs uppfattning i dessa frågor kan det vara problematiskt att via medlemskap stödja ForumCiv och därmed ställa sig bakom dess idéprogram.

Likväl handlar det här inte om vad man tycker om ForumCivs idéprogram och biståndsideologi. Det är istället en viktig principfråga om hur statligt bistånd hanteras, och om hur en bred och pluralistisk biståndsdebatt ska kunna åstadkommas ifall deltagarna i denna debatt på förhand tvingas inta en viss ståndpunkt för att få vara med. Det förvånar mig att ForumCiv inte tycks inse det principiella problemet med en sådan ordning. Förhoppningsvis gör Sida det.

Martin Uggla
Ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.