Replik: Bra att Martin Uggla lyfter frågan


Vi välkomnar att Martin Uggla lyfter frågan om organisationernas informationsarbete. Sida har därför beslutat se över alternativ för att organisationer som inte är medlemmar i en strategisk partnerorganisation ska kunna söka stöd. Det skriver Torbjörn Pettersson, avdelningschef för HR och kommunikation på Sida i debatten om ForumCIV:s informationsuppdrag.

För Sida är information, granskning och debatt av svenskt bistånd en central fråga. Precis som i den av regeringen beslutade informations- och kommunikationsstrategin för svenskt utvecklingssamarbete.

Vi välkomnar därför att Martin Uggla lyfter de här viktiga och angelägna frågorna i sin debattartikel där han oroar sig över att ForumCiv nu har medlemskap i organisationen som förutsättning för att kunna söka och få stöd av dem. 

ForumCiv är en av Sidas så kallade strategiska partnerorganisationer och har varit det under många år, tidigare under namnet Forum Syd. De utför ett dokumenterat viktigt arbete av hög kvalitet genom samarbete med en mängd civilsamhällesorganisationer som var för sig skulle ha svårt att få stöd av stora givare som Sida.

ForumCiv söker pengar från Sida för sin verksamhet, bland annat för att finansiera informationsarbete i olika organisationer och gräsrotsrörelser. På denna punkt skiljer sig inte ForumCiv från andra strategiska partnerorganisationer. ForumCiv har inte heller något specifikt uppdrag från Sida utan stödet bygger på deras ansökan om medel.

Det som sedan länge skiljer ForumCiv åt från andra strategiska partnerorganisationer är att de också finansierat verksamhet för organisationer som inte är medlemmar i organisationen. Det här har för Sida fungerat som en kanal för stöd till ett bredare svenskt civilsamhälle och varit viktigt i genomförandet av informations- och kommunikationsstrategin. Denna ordning finns inte inskriven i avtalet med ForumCiv utan omnämns endast i Sidas riktlinjer för strategiska partnerorganisationer i en bilaga till avtalet.

ForumCiv är en stark och levande organisation med kraft från alla dess medlemmar. Hur de organiserar sig, inklusive att man måste vara medlem för att söka stöd från dem, är en fråga för ForumCiv att själva avgöra.

Samtidigt är det viktigt för Sida att det även framöver ska vara möjligt för en organisation som inte är medlem i en strategisk partnerorganisation att kunna söka stöd för information och opinionsbildning.

Martin Uggla har uppmärksammat en viktig konsekvens av den förändring som ForumCiv, utifrån fullt rimliga och relevanta överväganden, genomför och som Victoria Enström Lindskog utvecklar i sitt svar. Sida ser just nu över alternativ för att organisationer som inte är medlemmar i en strategisk partnerorganisation ska kunna söka stöd, så att vi fortsätter leva upp till ambitionerna i den av regeringen beslutade informations- och kommunikationsstrategin för svenskt utvecklingssamarbete.

Torbjörn Pettersson
Avdelningschef, HR och kommunikation på Sida

Läs tidigare debattinlägg här:

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.