Rasism: Amnesty Sverige ber om ursäkt


Amnesty Sverige är en av de organisationer som valt att be om ursäkt för att organisationen misslyckats med att hantera den strukturella rasism som medarbetare upplevt.

– Det finns ett systemfel i rekryteringen till civilsamhället, säger Anna Lindenfors som är generalsekreterare för Amnesty Sverige.

Frågan om rasistiska strukturer inom den egna organisationen är något som Amnesty jobbat med de senaste åren. Frågan lyftes externt i samband med att Amnesty protesterade mot polisvåldet i USA.

– Flera personer vända sig då till oss och frågade hur det står till i vår egen organisation. Kritiken handlade bland annat om att vår ledning var vit och att det fanns medarbetare som kände sig diskriminerade – det sistnämnda är något som är helt oacceptabelt! säger Anna Lindenfors som är generalsekreterare för Amnesty Sverige.

Amnesty Sverige har nu tagit hjälp av en extern konsult för att gå igenom de anmälningar om diskriminering, trakasserier och kränkningar som gjorts från 2018 och fram till idag.

– Det finns olika syn på om de åtgärder vi gör är i proportion till det man upplever som diskriminerande och därför vill vi att en utomstående ska granska det som gjorts och därmed också säkerställa att incidenterna inte förminskas. Målet är att översynen ska vara klara i september, fortsätter Anna Lindenfors.

Anna Lindenfors

Hur ser det då ut när det gäller ledningen för Amnesty Sverige? Tittar man på styrelsen så framträder nästan enbart vita personer på bilden, även om flera styrelseledamöter har ”icke-svenska” namn. I ledningsgruppen på kontoret är fem av sex vita – och kvinnor, det sistnämnda något som också utmärker det svenska civilsamhället i stort.

– Styrelsen är inte helt vit, även om den till övervägande del är det. Vi jobbar med frågorna hela tiden och därför är vi tacksamma för att kritiken framförts och att frågorna lyfts. Vi arbetar också med att säkerställa att vi har ett representativt perspektiv och kompetenser för att leda och främja organisationens jämlikhetsarbete i vår ledningsgrupp.

– Det handlar om att hela tiden vara ödmjuk. Som vit måste man inse att man är en del av de strukturer som finns i samhället. Här behöver jag och andra lära oss och utvecklas i arbetet. Samtidigt vill vi också driva jämlikhetsarbetet och verksamheten vidare, konstaterar Anna Lindenfors. Hon håller också med dem som pekat på den snedrekrytering som råder i civilsamhället i stort:

– Det finns ett systemfel i rekrytering till civilsamhället. Därför måste vi och andra organisationer se hur vi ska nå ut till människor utanför den gängse kretsen. Att ha egen kunskap om hur diskrimineringen fungerar i praktiken måste också ses som en kompetens.

Hård press på medarbetare

Det här är inte första gången det stormar i Amnesty. 2018 uppmärksammades arbetsmiljön på organisationens huvudkontor i London och på kontoret i Paris när två personer oberoende av varandra begick självmord. Två oberoende utredningar gjordes kring vad som hänt och det ena självmordet gick att koppla till personens arbetsmiljö, men det andra självmordet inte kunde kopplas till arbetsmiljön på Amnesty.

– På internationell nivå har man efter det som hänt tagit fram handlingsplaner. Vi är en arbetsplats med starkt engagerade medarbetare som brinner för frågorna, men vi måste också inse att vi replikerar världen omkring oss, fortsätter Anna Lindenfors.

Ytterligare en fråga som dykt upp i sambans med Black Lives Matter är maktbalansen inom biståndsorganisationerna, något som bland annat diskuterades i Global Podd 17/2020. För Amnestys del handlar det bland annat om att huvudkontoret alltjämt ligger i London.

 – Makt och inflytande handlar om allt från globala strukturer till vem som pratar på möten. Det här är något vi arbetat med. De senaste sju åren har vi aktivt säkerställt en bättre representation från syd och öst genom att bl. a

etablera regionala och nationella kontor,och det pågår ett långsiktigt arbete för hur vi ska fördela makten i organisationen. På vårt internationella  årsmöte har varje sektion en röst och inflytandet baseras inte på vem som har mest pengar. 

– Nästa steg är att underlätta för vår medlemsrörelse att genomgå samma process. Vi vill engagera ännu fler personer i Amnesty. Därför måste vi också skapa tillit och möjligheter för alla. Vi vill vara jämlika i alla led! säger Anna Lindenfors.

David Isaksson

Läs också uttalandet på Amnesty Sveriges hemsida.

GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.