Debatt: Ökat stöd till civilsamhället motverkar pedofilerna


Miljontals filippinska barn lever åtskilda från sina föräldrar som försörjer sig som emigrantarbetare. Det här skapar en situation som pedofilerna utnyttjar.Ett ökat stöd till civilsamhället på Filippinerna kan motverka livestreamade sexövergrepp på barn, skriver Philip Anstrén.

“Filippinerna är epicentret för den globala handeln med livestreamade sexövergrepp, och många av offren är barn.” Det sa UNICEF redan 2016. Amerikanska justitiedepartementet fick 2018 in 600 000 rapporter om pornografiska bilder på filippinska barn, varav 20 procent befinner sig i riskzonen för sexuella övergrepp.

Den svenska regeringen har avsatt pengar inom ramen för den feministiska utrikespolitikenför att bidra till kampen mot det här problemet. Specifikt arbetar Sveriges ambassad i Manila med Nordiska polissambandskontoret i Bangkok för att stoppa nordiska pedofiler som våldför sig på barn i Filippinerna.   

Det är bra.  Men mer stöd till långsiktiga utvecklingslösningar och samarbete med det filippinska civilsamhället – inklusive trosbaserade aktörer – behövs.     

Flera faktorer förklarar varförhandeln med livestreamade sexövergrepp är så utbredd i just Filippinerna. Kombinationen av hur lukrativ handeln är med utbredd fattigdom är en anledning: en filmsession – beroende på handlingarna som utförs – kan bringa in tusentals kronor till en fattig familj. 

Fattigdom är också en viktig förklaring på varför 10 miljoner filippinare är migrantarbetare. Det bidrar till att miljontals filippinska barn lever åtskilda från sina föräldrar, och till att filippiner spenderar mest tid på sociala medier i världen. Att många också är vana vid att skicka och ta emot remitteringar online skapar en teknologisk infrastruktur som pedofiler lätt kan utnyttja. 

Covid-19 spär just nu också på de här problemen. Viruset har tvingat hem många av de filippinare som arbetar i utlandet. Det har minskat de remitteringar som de annars skickar hem – och som motsvarar 9 procent av Filippinernas BNP. Väl hemma är försörjningsmöjligheterna nu ännu sämre på grund av den filippinska regeringens drakoniska karantänåtgärder. Det försämrade ekonomiska läget har redan lett till att sexuella övergrepp mot barn tredubblats i Filippinerna.  Ett annat problem ärdet svaga filippinska rättssystemet: 2018 registrerades enbart 27 fällande domar för sexuell exploatering av barn online i Filippinerna.   

I ljuset av den problembilden är polisiära åtgärder – som Sveriges – nödvändiga. Men de ekonomiska behov som tvingar familjer att söka sig till pedofilers plånböcker måste också bemötas med fattigdomsbekämpning. För att bemöta riskerna kring sociala medier behövs utbildnings- och informationsinsatser riktade till både vuxna och barn i Filippinerna.

Krisens omfattningbetyder att landet behöver allt stöd det kan få, inklusive från Sverige. Svenska ambassaden borde som ett första steg föra dialog med filippinska civilsamhällesorganisationer om hur Sverige kan förstärka sitt arbete mot sexuell exploatering av barn online. Sverige och svenska Europaparlamentariker kan också driva på för att den här frågan ska få större plats i EU:s samarbete med Filippinerna.

Vilka insatser man landar ibör spegla det filippinska civilsamhällets behov. Men förhoppningsvis kan regeringen avsätta resurser inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin för Asien. Den täcker i nuläget inte det här problemet, men går ut nästa år och bör uppdateras för att göra det. Sexuell exploatering av barn online är ett gränsöverskridande problem och plågar också andra länder i regionen. 

I enlighet med Ann Lindes påskhälsning bör trosbaserade aktörer vara väl representerade kring bordet. 90 procent av den filippinska befolkningen är kristen, och kyrkor har en unik förmåga – eftersom de är så djupt rotade och har auktoritet i sina samhällen – att vara nära och stödja utsatta barn och familjer. De har unika förutsättningar att ändra attityder om synen på barn som människor med rättigheter i stället för varor.

UD bör också vara särskilt noga med att det uppväxlade handelsfrämjandet i Filippinerna följer politiken för global utveckling och främjar landets fattiga. 

Nya krafttag föratt bekämpa sexuell exploatering av barn online skulle passa bra nu: det ligger väl i linje med Barnkonventionen, som i år blev svensk lag.  

Philip Anstrén

Philip Anstrén är debattör och skribent


GRATIS NYHETSBREV – ANMÄL DIG HÄR!

* indicates required

Global Bar Magazine följer utvecklingen i världen. Du får våra senaste rapporteringar direkt i din inkorg.

Dina uppgifter används endast för att ge dig nyheter från Global Bar Magazine och Global Bar. Du kan avbryta din prenumeration genom att klicka på unsubscribe-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.