Posts in tag

Civilsamhället


Miljontals filippinska barn lever åtskilda från sina föräldrar som försörjer sig som emigrantarbetare. Det här skapar en situation som pedofilerna …